BOISKO WIELOFUNKCYJNE – Połchowo

W dniu 2 września 2011r. dokonano odbioru budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Połchowo. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obejmowała wykonanie boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz bieżni do biegu.

Prace zostały wykonane przez firmę „KASZUB” z siedzibą w Kiełpinie –Lesznie.  Koszt inwestycji ca 544 700,00 zł

Wybierz interesujący układ