Budowa sieci wodociągowej Mrzezino – Osłonino

W dniu 13 listopada odebrano zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej Mrzezino – Osłonino”

Łączna długość sieci: 3.322 mb w tym:

– Ø 110 – dług. 25 mb
– Ø 160 – dług. 3.297 mb
– hydranty Ø 80 – 12 szt.

Sieć ta służyć będzie na cele bytowo-gospodarcze dla m. Osłonino oraz w przyszłości dla m. Rzucewo. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „REDA”.

Termin wykonania: lipiec – październik 2014 r.

Wartość: ca 480 tys. zł brutto

 

 

[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6081475705074977265]

Wybierz interesujący układ