Geodeta

  Geodeta Gminny – Wojciech Wrona
fotom

pokój nr 15 piętro I

tel.: +48 58/ 673 56 15
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 615
e-mail: geodeta@gmina.puck.pl
e-biblioteka dokumentów


Do zadań Geodety w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami należy:

  •  PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

– opiniowanie wniosków odnośnie podziałów nieruchomości
– wydawanie decyzji podziałowych
– badanie okazanych granic nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck w terenie podczas okazywania ich granic przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

  • ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

– badanie operatów geodezyjnych z wykonanych rozgraniczeń od strony prawnej
– wydawanie decyzji o rozgraniczeniu
– udział w procesie rozgraniczeniowym podczas okazywania granic bezpośrednio w terenie

  • zlecanie prac geodezyjnych ( wykonanie map dla potrzeb Urzędu Gminy, zgadnie z ustawą o zamówieniach publicznych)
  • prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości – miejscowości Gminy Puck

 

Geodeta Gminny przyjmuje interesantów od wtorku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Wybierz interesujący układ