Gospodarka odpadami wywóz

harmonogramwywozubanermaly

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE PUCK

od 1 lipca 2013 roku

Od 1 lipca 2013 roku wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck zajmować się będzie Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z.o.o. z siedzibą w Pucku
przy ul. Zamkowej 6, tel. 58 673-04-00.

Pojeminki i worki na odpady komunalne

Właściciel jest zobowiązany do wyposażenia swojej nieruchomości w pojeminki lub worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemnik z atestem – o pojemności 110l, 120l, 240l, 770l, 1100l. Worki na odpady komunalne – o pojemności od 60l do 120l.

UWAGA!!!

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji.

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, tzn. nieruchomości zamieszkałych okresowo, prowadzących działalność gospodarczą, punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych zobligowani są do zawarcia umowy indywidualnej z przedsiębiorcą posiadajacym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Puck.