Komisja ds. Samorządu, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

  1. MUSIAŁKOWSKI JÓZEF – Przewodniczący Komisji
  2. EHRLICH JERZY – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. IDKOWIAK SŁAWOMIR – Członek Komisji
  4. JARMULEWSKI MARIUSZ – Członek Komisji

Wybierz interesujący układ