Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Puck VII Kadencji na lata  2014 – 2018:

  1. JAŚKIEWICZ ADRIAN – Przewodniczący Komisji
  2. GRANDICKI PRZEMYSŁAW – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. ELLWART JAN – Członek Komisji
  4. KUNC HENRYK – Członek Komisji

Wybierz interesujący układ