Konkurs grantowy w Gminie Puck

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr LIX/146/18 Rady Gminy Puck z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wsparcia realizacji zadań różnych zakresach  zakresie.

wzór formularza oferty na 2019.doc (DOC, 10KB)
OGŁOSZENIE konkurs granty na 2019.pdf (PDF, 14KB)
wzór formularza oferty na 2019.odt (ODT, 30KB)
wzór formularza oferty na 2019.pdf (PDF, 11KB)
sprawozdanie z konsultacji programu na 2019r.pdf (PDF, 75KB)
uchwała w sprawie programu współpracy na 2019r.pdf (PDF, 86KB)
uwała z programem projekt.pdf (PDF, 32KB)
Zarządzenie w sprawie konsultacji programu współpracy.pdf (PDF, 59KB)

OTWARTY KONKURS OFERT (1)

Wybierz interesujący układ