Konsultacje modernizacji dworców kolejowych Gminy i Miasta Puck – aktualizacja 11.10.2017

1

Polskie Koleje Państwowe S.A.

www.pkpsa.pl

ZAPROSZENIE

W imieniu Polskich Kolei Państwowych S.A., zapraszamy na

WARSZTATY KREATYWNE dotyczące

Modernizacji dworca kolejowego Puck

z polepszeniem obsługi podróżnych przystanków

Mrzezino, Żelistrzewo i Swarzewo

Data: 10.10.2017 r., godzina: 17.00

Miejsce warsztatów: Puck, Stary Rynek 1, sala Ratuszowa

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a uczestnicy będą mogli przedstawić swoje oczekiwania i potrzeby lokalnych społeczności do wzięcia pod uwagę w projektach. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, grupy interesariuszy oraz władze samorządowe.

PKP S.A. będzie reprezentowana przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji. Spotkania mają charakter otwarty i będą prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na metodologii prac urbanistycznych.

Z przyczyn organizacyjnych, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach pod adresem mailowym warsztaty@pkp.pl licząc na Państwa zaangażowanie merytoryczne.

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Dyrektor Biura Inwestycji

/-/ Wojciech Rybak

Więcej zdjęć na www.kaszuby24.pl

Wybierz interesujący układ