Kontakt GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku
ul. 10 Lutego 38, 84-100 Puck,

tel. 58 675 46 75 – Dyrektor
58 675 46 71, 58 675 46 72 i 58 675 46 73- świadczenia rodzinne i wychowawcze

58 675 46 82 – fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze
58 675 46 74 – księgowość i kadry
58 675 46 76 – sekcja świadczeń z pomocy społecznej, Karta Dużej Rodziny
58 675 46 77, 58 675 46 79, 58 675 46 81, 58 672 03 44 – pracownicy socjalni
fax: 58 675 46 80

e-mail: gopspuck@onet.pl

NIP : 587-162-19-66
REGON : 220327529

RACHUNEK BANKOWY:
BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ O/PUCK
53 8349 0002 0041 2555 2000 0010

 

Biuletyn Informacji Publicznej  http://bip.gmina.puck.pl

 

 

Wybierz interesujący układ