Liczbowy wykaz mieszkańców

LICZBOWY WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

 • 1. Błądzikowo – 279
 • 2. Brudzewo – 243
 • 3. Celbowo – 487
 • 4. Celbówko – 71
 • 5. Czarny Młyn – 115
 • 6. Darzlubie – 845
 • 7. Domatówko – 469
 • 8. Domatowo – 801
 • 9. Gnieżdżewo – 1255
 • 10. Kaczyniec – 77
 • 11. Leśniewo – 1627
 • 12. Łebcz – 1816
 • 13. Mała Piaśnica – 146
 • 14. Mechowo – 436
 • 15. Mieroszyno – 769
 • 16. Mrzezino – 2494
 • 17. Osłonino – 340
 • 18. Połchowo – 1390
 • 19. Połczyno – 1232
 • 20. Radoszewo – 172
 • 21. Rekowo Górne – 1163
 • 22. Rzucewo – 316
 • 23. Sławutówko – 188
 • 24. Sławutowo – 264
 • 25. Smolno – 917
 • 26. Starzyno – 1275
 • 27. Starzyński Dwór – 402
 • 28. Strzelno – 1082
 • 29. Swarzewo – 1036
 • 30. Werbilnia – 604
 • 31. Wielka Piaśnica 69
 • 32. Widlino – 53
 • 33. Zdrada – 116
 • 34. Żelistrzewo – 2649
 • Łącznie – 25 198

 

LICZBOWY WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY 
W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
W/G STANU 
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

 • 1. Błądzikowo – 235
 • 2. Brudzewo – 234
 • 3. Celbowo – 512
 • 4. Celbówko – 83
 • 5. Czarny Młyn – 98
 • 6. Darzlubie – 817
 • 7. Domatówko – 444
 • 8. Domatowo – 754
 • 9. Gnieżdżewo – 1224
 • 10. Kaczyniec – 81
 • 11. Leśniewo – 1458
 • 12. Łebcz – 1762
 • 13. Mała Piaśnica – 132
 • 14. Mechowo – 430
 • 15. Mieroszyno – 712
 • 16. Mrzezino – 2455
 • 17. Osłonino – 339
 • 18. Połchowo – 1312
 • 19. Połczyno – 1123
 • 20. Radoszewo – 179
 • 21. Rekowo Górne – 1111
 • 22. Rzucewo – 327
 • 23. Sławutówko – 178
 • 24. Sławutowo – 242
 • 25. Smolno – 893
 • 26. Starzyno – 1258
 • 27. starzyński Dwór – 389
 • 28. Strzelno – 1106
 • 29. Swarzewo – 1037
 • 30. Werbilnia – 577
 • 31. Wielka Piaśnica 63
 • 32. Widlino – 56
 • 33. Zdrada – 121
 • 34. Żelistrzewo – 2505
 • Łącznie – 24 247

****************************************************************************

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY PUCK
NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

 • Błądzikowo – 218
 • Brudzewo – 231
 • Celbowo
  Celbówko – 588
 • Darzlubie – 812
 • Domatówko
  Mała Piaśnica
  Wielka Piaśnica – 637
 • Domatowo – 724
 • Gnieżdżewo – 1211
 • Leśniewo – 1435
 • Łebcz – 1735
 • Mechowo – 414
 • Mieroszyno
  Czarny Młyn
  Kaczyniec – 869
 • Mrzezino – 2404
 • Osłonino – 343
 • Połchowo – 1275
 • Połczyno – 1095
 • Radoszewo – 178
 • Rekowo Górne
  Widlino – 1154
 • Rzucewo – 340
 • Sławutowo
  Sławutówko – 410
 • Smolno – 886
 • Starzyno – 1264
 • Starzyński Dwór – 378
 • Strzelno – 1108
 • Swarzewo – 1028
 • Werblinia – 575
 • Zdrada – 121
 • Żelistrzewo – 2485

LICZBOWY WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY 
W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

 • BŁĄDZIKOWO – 218
 • BRUDZEWO – 231
 • CELBOWO – 507
 • CELBÓWKO – 81
 • CZRNY MŁYN 99
 • DARZLUBIE – 812
 • DOMATÓWKO – 443
 • DOMATOWO – 724
 • GNIEŻDŻEWO – 1211
 • KACZYNIEC – 82
 • LEŚNIEWO – 1435
 • ŁEBCZ – 1735
 • MAŁA PIEŚNICA – 131
 • MECHOWO – 414
 • MIEROSZYNO – 688
 • MRZEZINO – 2404
 • OSŁONINO – 343
 • POŁCHOWO – 1275
 • POŁCZYNO – 1095
 • RADOSZEWO – 178
 • REKOWO GÓRNE – 1097
 • RZUCEWO – 340
 • SŁAWUTÓWKO – 171
 • SŁAWUTOWO – 239
 • SMOLNO – 886
 • STARZYNO – 1264
 • STARZYŃSKI – 378
 • STRZELNO – 1108
 • SWARZEWO – 1028
 • WERBLINIA 575
 • WIELKA PIAŚNICA – 63
 • WIDLINO – 57
 • ZDRADA – 121
 • ŻELISTRZEWO – 2485
  RAZEM: 23 918

***************************************************************************

LICZBOWY WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY 
W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

 • BŁĄDZIKOWO – 210
 • BRUDZEWO – 225
 • CELBOWO – 505
 • CELBÓWKO – 82
 • CZARNY MŁYN – 100
 • DARZLUBIE – 800
 • DOMATÓWKO – 436
 • DOMATOWO – 719
 • GNIEŻDŻEWO – 1178
 • KACZYNIEC – 82
 • LEŚNIEWO – 1400
 • ŁEBCZ – 1716
 • MAŁA PIAŚNICA 115
 • MECHOWO – 413
 • MIEROSZYNO – 663
 • MRZEZINO – 2368
 • OSŁONINO – 355
 • POŁCHOWO – 1245
 • POŁCZYNO – 1036
 • RADOSZEWO – 185
 • REKOWO GÓRNE – 1065
 • RZUCEWO – 348
 • SŁAWUTÓWKO – 174
 • SŁAWUTOWO – 236
 • SMOLNO – 877
 • STARZYNO – 1260
 • STARZYŃSKI DWÓR – 374
 • STRZELNO – 1092
 • SWARZEWO – 1020
 • WERBLINIA – 567
 • WIELKA PIEŚNICA – 62
 • WIDLINO – 57
 • ZDRADA – 120
 • ŻELISTRZEWO – 2445
 • RAZEM: 23 530

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY PUCK
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

 • BŁĄDZIKOWO – 210
 • BRUDZEWO – 225
 • CELBOWO / CELBÓWKO – 587
 • DARZLUBIE – 800
 • DOMATÓWKO / MAŁA PIAŚNICA / WIELKA PIAŚNICA – 613
 • DOMATOWO – 719
 • GNIEŻDŻEWO – 1178
 • LEŚNIEWO – 1400
 • ŁEBCZ – 1716
 • MECHOWO – 413
 • MIEROSZYNO / CZARNY MŁYN / KACZYNIEC – 845
 • MRZEZINO – 2368
 • OSŁONIONO – 355
 • POŁCHOWO – 1245
 • POŁCZYNO – 1036
 • RADOSZEWO – 185
 • REKOWO GÓRNE / WIDLINO – 1122
 • RZUCEWO – 348
 • SŁAWUTOWO / SŁAWUTÓWKO – 410
 • SMOLNO – 877
 • STARZYNO – 1260
 • STARZYŃSKI DWÓR – 374
 • STRZELNO – 1092
 • SWARZEWO – 1020
 • WERBLINIA – 567
 • ZDRADA – 120
 • ŻELISTRZEWO – 2445

***************************************************************************

 LICZBOWY WYKAZ MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAMELDOWANYCH
NA POBYT STAŁY 
W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI
W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK

 • BŁĄDZIKOWO – 194
 • BRUDZEWO – 216
 • CELBOWO – 501
 • CELBÓWKO – 80
 • CZARNY MŁYN – 96
 • DARZLUBIE – 807
 • DOMATÓWKO – 408
 • DOMATOWO – 720
 • GNIEŻDŻEWO – 1172
 • KACZYNIEC – 79
 • LEŚNIEWO – 1328
 • ŁEBCZ – 1687
 • MAŁA PIAŚNICA – 111
 • MECHOWO – 418
 • MIEROSZYNO – 646
 • MOŚCIE BŁOTA – 165
 • MRZEZINO – 2312
 • OSŁONINO – 351
 • POŁCHOWO – 1211
 • POŁCZYNO – 989
 • RADOSZEWO – 190
 • REKOWO GÓRNE – 1054
 • RZUCEWO – 359
 • SŁAWUTÓWKO – 174
 • SŁAWUTOWO – 231
 • SMOLNO – 840
 • STARZYNO – 1249
 • STARZYŃSKI DWÓR – 368
 • STRZELNO – 1094
 • SWARZEWO – 1002
 • WERBLINIA – 563
 • WIELKA PIAŚNICA – 62
 • WIDLINO – 50
 • ZDRADA – 123
 • ŻELISTRZEWO – 2386
 • RAZEM – 23 236
W związku z przejściem miejscowości Moście Błota do Miasta Reda,
stan ludności Gminy Puck 
na dzień 01.01.2010 r. wynosi – 23 071.

LICZBA MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWACH GMINY PUCK
NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK
 • BŁĄDZIKOWO – 194
 • BRUDZEWO – 216
 • CELBOWO – 501; CELBÓWKO – 80 ->  RAZEM: 581
 • DARZLUBIE – 807
 •  DOMATÓWKO – 408; MAŁAPIAŚNICA – 111; WIELKA PIAŚNICA – 62 -> RAZEM: 581
 • DOMATOWO – 720
 • GNIEŻDŻEWO – 1172
 • LEŚNIEWO – 1328
 • ŁEBCZ – 1687
 • MECHOWO – 418
 • MIEROSZYNO – 646; CZARNY MŁYN – 96; KACZYNIEC – 79 -> RAZEM: 821
 • MRZEZINO – 2312
 • OSŁONIONO – 351
 • POŁCHOWO – 1211; MOŚCIE BŁOTA – 165 -> RAZEM: 1376
 • POŁCZYNO – 989
 • RADOSZEWO – 205
 • REKOWO GÓRNE – 1054; WIDLINO – 50 -> RAZEM: 1104
 • RZUCEWO – 359
 • SŁAWUTOWO – 231; SŁAWUTÓWKO – 174 -> RAZEM: 405
 • SMOLNO – 840
 • STARZYNO – 1249
 • STARZYŃSKI DWÓR – 368
 • STRZELNO – 1094
 • SWARZEWO – 1002
 • WERBLINIA – 563
 • ZDRADA – 123
 • ŻELISTRZEWO – 2386
 •     RAZEM: 23 236
Od 01 stycznia 2010 roku ilość mieszkańców sołectwa Połchowo
będzie wynosiła 1211.
Zmiana wynika w przejścia miejscowości Moście Błota do Miasta Reda.

Wybierz interesujący układ