OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r., poz. 922)

informujemy, że administratorem danych osobowych jest

 

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

który przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych.

 

Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych, a także do ich poprawiania i kontroli.