Odbiór odcinka sieci wodociągowej w ul. Ceynowy w Połczynie

W dniu 15 kwietnia 2011 r. odebrano wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ul. Ceynowy w Połczynie wraz z przyłączami. Inwestycja obejmowała rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o długości ca 781 m oraz przyłączy o dług. ca 100 m (29 szt.). Wykonawcą zadania był Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Marszall z Krokowej.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 65 tys. zł.

Właściciele działek przy ul. Ceynowy mogą zgłaszać zamiar podłączenia się do nowej sieci w tut. Urzędzie – pokój nr 43 (II piętro), tel. 58 673 56 42

Wybierz interesujący układ