Oświadczenie Majątkowe

Oświadczenie Majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie Majątkowe Z-cy Wójta Gminy

Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy

Oświadczenie Majątkowe Skarbnika Gminy

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora ZOPO 

Oświadczenie Majątkowe Dyrektora OKSiT

Oświadczenie Majątkowe Kierownika GOPS

Oświadczenia Majątkowe Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta

OŚWIADCZENIA MAJATKOWE RADNYCH GMINY PUCK – ZA 2012 ROK

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY PUCK – ZA 2011 ROK

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY PUCK – ZA 2010 ROK

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY PUCK – POCZĄTEK KADENCJI

Wybierz interesujący układ