płatności za odpady i stawki opłat

OPŁATA   ZA   ODPADY   na  1  KWARTAŁ   2020  roku

Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Puck w 1 kwartale 2020 roku nie ulegają zmianie i wynoszą:

  • 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy Puck bądź u sołtysa, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny, zgon, sprzedaż nieruchomości) oraz zmiana sposobu gromadzenia odpadów (na selektywny).

Powyższe zmiany zgłosić należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych poprzez złożenie nowej deklaracji.

 

Informacje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Puck, pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu 58  673-56-38 i 58  673-56-48.

 

ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek opłaty za odpady od 1 maja 2018 roku_01ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek opłaty za odpady od 1 maja 2018 roku_02ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek opłaty za odpady od 1 maja 2018 roku_03

ZAWIADOMIENIE o zmianie stawek opłaty za odpady od 1 maja 2018 roku.pdf

INFORMACJE  w  sprawie:

  • salda konta za odpady – pod numerem telefonu 58  673-56-48

lub pod adresem e-mail   oplaty-odpady@gmina.puck.pl

  • odpadów i deklaracji – pod numerem telefonu  58  673-56-38

lub pod adresem e-mail  gospodarka.komunalna@gmina.puck.pl

Telefony czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Puck,  tj. w godzinach  7.30 – 15.30.

 

Wybierz interesujący układ