Podsumowania w Osadzie Łowców Fok za 2017

O działalności Parku Kulturowego w Rzucewie w 2017 roku
Początek roku to czas podsumowań. Warto zatem przypomnieć co wydarzyło się w Parku Kulturowym w Rzucewie. Coraz więcej osób odwiedza wystawy w Chacie Kaszubskiej , w której gościliśmy ponad 10000 osób. Park odwiedzają też liczni spacerowicze i turyści . Wiele osób uczestniczy w masowych imprezach jak : „Łowisko” czy Europejskie Dni Dziedzictwa. Wśród spotkań i imprez przygotowanych w 2017 roku były. : spotkania dla dzieci i młodzieży w czasie ferii, Wakacyjne Dni z Archeologią, Noc Muzeów, Gminny Festiwal Nauki, „Łowisko”, Festyn Ekologiczny wędkarzy, Europejskie Dni Dziedzictwa, spotkania z ciekawymi osobami. Już po raz piąty rozgrywany był Pomorski Turniej w rzucaniu oszczepem z epoki kamienia, organizowany tradycyjnie przez Pana Andrzeja Wędzika z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. W Parku odbywały się spotkania z leśnikami, ekologami , archeologami i konserwatorami zabytków . Na terenie Parku realizowane były projekty „ Wolontariat dla zabytków kaszubskiej Nordy” i „Zespół osadniczy w Rzucewie z epoki kamienia – analizy, opracowanie i publikacja” – przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego . Wiele osób skorzystało z bogatej oferty dla dzieci i młodzieży w czasie roku szkolnego i w czasie wakacji oraz dorosłych min. uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Teren Parku jest miejscem imprez sportowych jak np. Bieg o puchar Komendanta Policji Powiatu Puckiego . Ważną imprezą, sprzyjającą integracji mieszkańców Gminy Puck była Sobótka Gminna. Działalność Parku promowana była min. poprzez przygotowanie folderu, przygotowywanego przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz w czasopismach naukowych. Informacje o imprezach i spotkaniach ukazywały na bieżąco się na Portalu Kaszuby 24. Jeden z odcinków programu „ Polska Morska” w Telewizji Gdańsk poświecony został badaniom archeologicznym w Rzucewie.
Działalność Parku możliwa była dzięki wsparciu Samorządu Gminy Puck – Radnych, Pana Tadeusza Puszkarczuka – Wójta Gminy, Pana Jerzego Tkaczyka – Zastępcy Wójta Gminy i Pana Jana Dettlaffa– Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz pracowników Ośrodka ,Pań : Wiesławy Roszman – Selin, Marioli Parchem i Agnieszki Pietrzak oraz Pana Brunona Ceszke . W naszych imprezach brali udział twórcy i regionaliści min. : Panie – Monika Witkowska, Maria Szczygielska, Elżbieta Mirończuk oraz Panowie :Jan Drzeżdżon, Józef Roszmam , Marian Bach i Jacek Wojtukiewicz.
W czasie wszystkich spotkań i imprez mogliśmy zawsze liczyć na pomoc pracowników Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck Panów Krzysztofa Garstkowiaka i Piotra Rumanowskiego.

Tekst i foto Danuta Król /OKSIT PUCK
Muzeum Archeologiczne w Gdansku

Wybierz interesujący układ