Pomnik zostanie w Starzyńskim Dworze

Do Urzędu Gminy Puck wpłynęła opinia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z treści której wynika, że pomnik „umęczonym żołnierzom Armii Czerwonej – jeńcom hitlerowskiego reżimu 1942-1945”, posadowiony w Starzyńskim Dworze w gminie Puck na placu przy ulicy Długiej, spełnia warunki, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu…, przez co należy rozumieć to, że pomnik ten nie propaguje komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

W konsekwencji powyższego brak jest podstaw do jego usunięcia z dotychczasowej lokalizacji. Treść opinii Prezesa IPN powinna doprowadzić do umorzenia postępowania prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego. Gmina Puck konsekwentnie stała na stanowisku, że przedmiotowy pomnik nie propaguje komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, zajmując w przedmiotowej sprawie stanowisko zgodne z opinią Prezesa IPN.

39958403_2190518667939929_1233193434051772416_n

Wybierz interesujący układ