Odpowiedzi Wójta na pytanie

Jeżeli chcesz zapytać Wójta o ważną dla Ciebie sprawę związaną z działalnością Gminy Puck nie musisz już przychodzić do Urzędu Gminy. Możesz zadać pytanie korzystając z naszego serwisu internetowego.

REGULAMIN  

1. Dostęp do serwisu „Napisz do Wójta” posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2. Aby zadać pytanie do Wójta należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie: gmina.puck.pl
3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 14 dni roboczych.
4. Nie będą rozpatrywane pytania:

 • ponaglające,
 • obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
 • naruszające dobra osobiste, oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą,
 • nie dotyczące spraw służbowych.

5. Na stronie nie będą publikowane pytania:

 • na które już wcześniej została udzielona odpowiedź
 • anonimowe e-maile
 • nie potwierdzone przez kliknięcie w link przesłany w wiadomości na maila podanego w zapytaniu

6. Oceny, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu dokonują pracownicy urzędu. 7. Wójt ani Urząd Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych pytań. 8. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

archiwalne pytania

Formularz :

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Miescowośc / ulica

Użytkowniku zadałeś „Pytanie do Wójta” pamietaj !!!

Przeglądając strony internetowe, wysyłając różnorakie informacje, czy wpisując się do ksiąg gości, zostawiasz po sobie ślady pozwalające zidentyfikować Cię w świecie realnym. Każdy komputer ma przypisany charakterystyczny adres, nazywa się go adresem IP.

Akceptuje regulminu powyżej podany

Pytania i odpowiedzi:

Autor: Katarzyna Sobolewska
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Łebcz
Data: 2018.11.07
Treść wiadomości:

Panie Wójcie!

Witam pisze do pana z pytaniem czy na ul. Widokowej w Żelistrzewie znajduje siecsiec wodociagowa oraz kanalicacyjna

Sz. P.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż ul. Widokowa
w m. Żelistrzewo jest częściowo uzbrojona w sieci wodno – kanalizacyjne, natomiast w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody  oraz możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla danej działki. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck:  http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Katarzyna Sobolewska
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Łebcz
Data: 2018.11.07
Treść wiadomości:

Panie Wójcie!

W związku z tym, że w kampanii wyborczej tak dużo mówił Pan między innymi o inwestycjach dotyczących kanalizacji, chciałabym zapytać kiedy zostanie włączona odnoga ulicy Długiej do kanalizacji, która biegnie przez główną część tej ulicy. Mam na myśli jedne z ostatnich zabudowań położone po prawej stronie. Kiedyś mówiono, że istnieje problem techniczny (do rozwiązania), jeśli chodzi o nieruchomość położoną poniżej (za wzniesieniem), że koniecznym byłoby ze względu na tą nieruchomość wybudowanie przepompowni ścieków (pewnie wie Pan o których zabudowaniach piszę). A co z pozostałymi nieruchomościami? Czy przy okazji tak dużej inwestycji nie można było ich przyłączyć? W debacie odpowiadał Pan na pytanie jednej z mieszkanek, bodajże Żelistrzewa, że mieszkańcy nowo powstających ulic mogą włączyć się na własny koszt do kanalizacji sanitarnej. Odnoga ul. Długiej i zabudowania oraz działki położone przy niej, powstały wiele lat temu, jeszcze zanim doszło do inwestycji na ulicy Długiej. Wobec powyższego dlaczego ten obszar nie został uwzględniony w tej inwestycji? Proszę o konkretną odpowiedź dotyczącą terminów „uzupełnienia” tej części ulicy Długiej w sieć kanalizacji sanitarnej.

Sz. P.

Proszę o sprecyzowanie pytania i złożenie wniosku na piśmie w związku z ochroną danych osobowych.

/Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.)

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Piotr Budzisz
Temat: Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych
Miejscowość: Połczyno
Data: 2018.11.01
Treść wiadomości:
Dzień dobry

Czy jest dostępny program dofinansowania paneli fotowoltaicznych? Czy będzie dostępny w 2019?

Sz. P.

W odpowiedzi  na Pana pytanie dotyczące programu dofinansowania paneli fotowoltaicznych informuję, iż w chwili obecnej jest możliwość pozyskania środków z  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzony jest  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski należy składać poprzez aplikację internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r.Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Czyste Powietrze”. Natomiast w Urzędzie Gminy Puck w pokoju 43 można uzyskać pomoc w poprawnym  wypełnieniu wniosku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Anna Raulin
Temat: Wodociąg i kanalizacja
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.10.23
Treść wiadomości:

Witam,

Czy jest przewidywana budowa kanalizacji oraz wodociągów przy ulicy Leśna 2 w Smolnie? Na chwilę obecną jest brak dostawy bieżącej wody, mamy wodę ze studni głębinowej która nie zawsze jest stanie zapewnić nam nieprzerwany dostęp do wody (częściej wody nie ma niż jest), musimy liczyć na pomoc sąsiadów w dostępie do wody oraz kupować wodę ze sklepu co wiąże się z noszeniem ciężkich zgrzewek wody z bardzo oddalonych miejsc oraz dużymi kosztami.

pozdrawiam,

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące doprowadzenia mediów do działki przy ul. Leśnej w miejscowości Smolno, informuję, iż z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia obecnie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze, nieruchomość wyposażyć należy w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Natomiast rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę Pani nieruchomości zostanie przedstawiona jako propozycja do planu wydatków na rok 2019.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Pawła Wicka
Temat: droga kontra gazociąg!
Miejscowość: Żelistrzewo, ul. Kwiatowa
Data: 2018.10.16
Treść wiadomości:
Witam Panie wójcie, otóż od początku tygodnia na końcówkę ulicy Kwiatowej weszła firma w celu ułożenia żółtych rur, domniemam, że do gazu (brawo, w końcu), ale nie chodzi o to czy ten gaz będzie i kiedy, chodzi o brak informacji dla mieszkańców, że będą prowadzone jakiekolwiek prace i kiedy? Brak możliwości dojazdu do posesji, nas obliguje się do dbania terenu wokoło swoich płotów, w tej chwili wjazd jest możliwy ale nie da się nie najechać na glinę po wykopach! Aby droga była w miarę przejezdna wielokrotnie na własną rękę i za własne środki była naprawiana przeze mnie i syna, Pytanie, kto tym razem doprowadzi tę drogę do stanu z czasu przed robotami ziemnymi ale też kto zwróci koszty mycia kostki? Oczywiście po wielu zapytaniach oraz prośbach pisemnych mieszkańców ulicy Kwiatowej o wykonanie chodników i porządnej utwardzonej z masy asfaltowej albo kostki ulicy wraz z tzw „leżącymi policjantami” ze strony Gminy zawsze pada negatywna odpowiedź, co czyni nas dyskryminowanymi przez magistrat Gminy; cała droga, która została do zrobienia to około 350-400 metrów…. Czy będzie firma wykonująca te prace usypywać jakieś spoiwo aby glina z wykopu nie brudziła nam podwórek i narażała nas na koszty? Pozdrawiam i liczę, że sprawdzi to Pan wójt i załatwi
Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie ul. Kwiatowej w Żelistrzewie informuję, że inwestycję związaną z gazyfikacją prowadzi firma GEN Gaz Energia z Tarnowa Podgórnego , która odpowiada za zajęty pas drogowy na czas wykonywania robót. Wszelkie uwagi można zgłaszać do kierownik budowy Pani Agnieszki Przezwickiej – Litwin tel. 504-038-588 lub do Pana Piotra Kaniuk tel. 508-362-921 .Poza tym prace przebiegają dość sprawnie i utrudnienia są chwilowe dla mieszkańców, jednak pouczono Wykonawcę, aby informował wcześniej mieszkańców danej ulicy , że zamierza przeprowadzić roboty. Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego. W przypadku zabrudzonej kostki należy zgłosić się do Wykonawcy o wyczyszczenie lub zwrot kosztów mycia kostki.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Mateusz Stolc
Temat: Wodociąg i kanalizacja
Miejscowość: Domatowo
Data: 2018.09.06
Treść wiadomości:
Dzień dobry,

Czy Gmina Puck planuje w niedalekiej przyszłości rozbudowę kanalizacji i/lub wodociągu w obrębie ul. Ofiar Piaśnicy wraz z ulicami do niej prostopadłymi np. ulica Ogrodowa bądź droga do działki 278 pomiędzy ulicą Ogrodową i Widokową?

Pozdrawiam

Sz. P.

Gmina Puck we wrześniu 2014 roku przystąpiła do opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Mechowie, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy.Prace projektowe trwały do stycznia 2018 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych.Działka nr 278 w Domatowie położona jest przy działkach wykorzystywanych na drogi. Działki te są własnością prywatną. Nie projektujemy kanalizacji na gruntach prywatnych, a zmiana dokumentacji projektowej w chwili obecnej nie jest możliwa. Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 850 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze w latach późniejszych – po uprzednim przekazaniu terenu Gminie Puck, zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym.Nie projektujemy również sieci wodociągowej na przedmiotowym terenie.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Genowefa Hildebrandt
Temat: Plac zabaw
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.08.23
Treść wiadomości:
Panie wojcie zapraszamy na plac zabaw w smolnie tragedia nie wiem czy mozna to nazwac placem zabaw jest zniszczony totalnie a odzew ze strony soltysa mimo zgloszen zadny
Sz. P.
180903142939_0001_02

 

 

Autor: Monika Ruksztełło
Temat: Zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej
Miejscowość: Rekowo Górne
Data: 2018.07.19
Treść wiadomości:
W jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach rozbudowy sieci wodociągowej na terenach objętych mpzp?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej przez zainteresowane strony, uprzejmie informuję,że w przypadku zamiaru budowy sieci wodociągowej w drogach gminnych istnieje możliwość uzyskania zwrotu części kosztów związanych z budową. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu inwestycji oraz dokonaniu odbioru technicznego można wnioskować  o przewłaszczenie wybudowanej sieci oraz zwrot kosztów za zakup materiałów na budowę przedmiotowego odcinka.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Monika Gaffke
Temat: Kanaliza
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.07.03
Treść wiadomości:
Witam serdecznie

W tym roku zaczęłam budowę domu w miejscowości Mechowo. Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji do której wszyscy mieszkańcy i ich domostwa są zobligowani aby się podłączyć.Powiedziano mi w Urzędzie Gminy że plan budowy jest już „zamknięty” i zmuszona jestem zaopatrzyć swoją działkę w zbiornik. Proszę o informację co mam zrobić aby moja posesja nie została pominięta w tym projekcie,tym bardziej że prace nad kanalizacją jeszcze się przecież nie rozpoczęły.?Nie chcę aby nasz dom jako jedyny nie posiadał kanalizacji!

Sz. P.

Gmina Puck przewiduje w roku bieżącym ogłoszenie przetargu na wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo na podstawie dokumentacji sporządzonej w 2016 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Działka, na której rozpoczęła Pani budowę w chwili opracowania projektu kanalizacji sanitarnej nie była przeznaczona pod budowę i stanowiła rolę klasy IVb. Zmiana dokumentacji w chwili obecnej nie jest możliwa, ponieważ projekt otrzymał już dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 60 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.

Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze przez Gminę Puck w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym. Przyspieszenie wykonania tej inwestycji może polegać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pani na własny koszt projekt i wybuduje sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci Pani pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy tej sieci.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Michał Ruksztełło
Temat: Planowany termin rozpoczęcia inwestycji inwestycji celu publicznego
Miejscowość: Połchowo / Morska
Data: 2018.06.23
Treść wiadomości:
Dzień dobry.

W związku z decyzja BGG.6733.C.50.2015.ŁG polegającą na budowa sieci wodociągowej na działkach 161 i 231 w obrębie 14 w miejscowości Połchowo (ul. Morska) oraz zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej w grudniu 2016 roku. (informacja z B.I.P Starostwa powiatowego w Pucku). Proszę o konkretną odpowiedź na następujące pytanie.Jaka jest dokładna data rozpoczęcia prac budowlanych dla tej inwestycji?

Sz. P.

Gmina Puck wykonała projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo przy ul. Morskiej. Ze względu na wysokie koszty zadania oraz wcześniejsze zobowiązania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnych, Gmina Puck nie zaplanowała środków finansowych na realizację powyższego zadania przy uchwalaniu budżetu na rok 2018, jak też przy podziale nadwyżki budżetowej.

Sprawa budowy sieci wodociągowej w Połchowie przedstawiona zostanie Radzie Gminy Puck przy uchwalaniu budżetu na rok 2019.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Izabela Grzejdziak
Temat: Mostek w Zdradzie
Miejscowość: Zdrada
Data: 2018.05.25
Treść wiadomości:

Szanowny Panie Wójcie!

Mimo, iż nie jestem mieszkanką Gminy Puck proszę o zwrócenie uwagi na stan barier nad rzeczką – kanałem przepływającym przez Zdradę. Ponieważ wielokrotnie przejeżdżam tamtędy samochodem w oczy rzuca mi się wielobarwny i wielowarstwowy metalowy mostek. Z liczby warstw farby można wnioskować, że malowany był już wielokrotnie, a obecnie zupełnie o nim zapomniano. Szkoda, bo rzutuje to na wizerunek wsi i tak dobrze prosperującej gminy.

Proszę zatem o zwrócenie uwagi osobom odpowiedzialnym i zajęcie się sprawą.

Z pozdrowieniami
Izabela Grzejdziak
Puck

Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie stanu technicznego barier ochronnych mostku w ciągu drogi wojewódzkiej DW213 nad rzeką – kanałem przepływającą przez Zdradę informuję, że sprawa została przekazana do Zarządcy drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg  w Pucku ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck. Urząd Gminy Puck przekazał Pani zgłoszenie wg kompetencji do Zarządcy drogi, wszelkie zgłoszenia należy kierować na ww. adres lub adres mailowy : puck@zdwgdansk.pl , tel. (58) 673-25-44; 673-38-28 .

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Rafał Krzebietke
Temat: Smród w Mechowie
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.06.19
Treść wiadomości:
Mam pytanie dotyczące ścieków w rowie płynącym przez środek Mechowa i w konsekwencji wpadających do zatoki. Czy nie można z tym czegoś zrobić?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż problem ścieków płynących w rowie biegnącym przez wieś Mechowo jest skomplikowany. Trudnym bowiem do weryfikacji jest zlokalizowanie źródła pochodzenia ścieków. W planach jest skanalizowanie wsi Mechowo (w sierpniu bieżącego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie). Ta inwestycja całkowicie wyeliminuje omawiany problem (wszyscy, bowiem, mieszkańcy będą zobligowani do podłączenia domostw do sieci kanalizacyjnej). Do tego czasu wyrywkowo zostanie zweryfikowana ilość ścieków jaka trafia za pośrednictwem wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Radosław Borkowski
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Mieroszyno
Data: 2018.06.09
Treść wiadomości:
Dzień dobry,mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Mieroszynie na ul. Żwirowej,czy w tym roku się rozpocznie?
Sz. P.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z Władysławowa – w roku bieżącym nie będzie wykonywana kanalizacja sanitarna na ul. Żwirowej w Mieroszynie.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Aleksandra Grabowska
Temat: Ulica Kolejowa w Mrzezinie
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2018.05.10
Treść wiadomości:
Zwracam się z zapytaniem dot. ulicy Kolejowej w Mrzezinie.Czy naprawdę nie można nic z tą drogą zrobić? Droga po zimie jest w tragicznym stanie, dziura na dziurze, nie można już normalnie tą drogą przejechać, dziury są ogromne (szczególnie wjazd od ulicy Dworcowej). Droga była po zimie zrównana walcem jednak dało to skutek tylko chwilowy. Proszę o zrozumienie i interwencję w tej sprawie.
Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie remontu ul. Kolejowej w Mrzezinie informuję, że aktualne wskazany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową, która podlega okresowej konserwacji, polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez  tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych.Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Mrzezino w 2018 rok.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Kondrad Tylutko
Temat: Hałda ziemi i rozjeżdżona droga gruntowa
Miejscowość: Darzlubie
Data: 2018.04.18
Treść wiadomości:
Witam serdecznie w Darżlubiu na ul Nowej prawdopodobnie właściciel wozi ziemię z wykopów na działkę chyba prywatna czy takie składowanie jest legalne a po za tym droga gruntowa która jest gmina zaczyna być w fatalnym stanie czy ma ktoś jakąś wiedze co się z tym dzieje i jak długo ciężarówki 20t będą tam jeździć no i kiedy ewentualnie zostanie droga doprowadzona do pierwotnego stanu.
Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie składowania ziemi na działce przy ul. Nowej w Darzlubiu pragnę poinformować Pana, że przedmiotowa hałda ziemi jest zgromadzona na potrzeby rozpoczynającej się inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu. Teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego z chwilą zakończenia inwestycji do końca czerwca 2019r.Jednocześnie zapewniamy, że droga gruntowa zostanie również doprowadzona do należytego stanu technicznego.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Artur Skirtun
Temat: Opłaty za utrzymanie czystości w gminie
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.05.07
Treść wiadomości:
W związku z wprowadzeniem nowego cennika usług wywozu odpadów zapytuję dlaczego w szanownej gminie Puck kwota jest wyższa niż w Wejherowie, Sopocie i innych okolicznych miastach! Dodatkowo miasta te oferują darmowe worki do wywozu i faktycznie zajmują się utrzymaniem porządku, o który w gminie Puck ciężko. Kiedy okoliczne rowy, lasy i pola będą uprzątnięte w ramach tak wysokich opłat? I kiedy dotrą do mieszkańców darmowe worki? Bo jak na razie gmina sporo oczekuje od mieszkańców, sama mało oferując.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Puck.

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłoniono Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 8 238 456,00 zł za realizację zadania przez okres 2 lat. Dla porównania, dotychczas poniesiony koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą w okresie 01.01.2015 roku – 31.12.2017 roku umową wyniósł 5 716 661,77 zł przez okres 3 lat. Kalkulacja kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiona jest na stronie internetowej pod adresem gmina.puck.pl w zielonej zakładce „woda/kanaliza/odpady”.

Jeżeli chodzi o zagadnienie dotyczące workóww3e na odpady, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w dorozumieniu także worki) służące do zbierania odpadów leży po stronie właściciela nieruchomości. Rada Gminy Puck nie podjęła uchwały o przejęciu tego obowiązku od właścicieli nieruchomości.

Podniesiona przez Pana kwestia uprzątania rowów, lasów i pól i nie mieści się w zadaniach, jakie mogą być finansowane z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymanie w należytym porządku powyższych obszarów należy do właścicieli tych obszarów.

Wskazać należy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu,

 • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Adam Funk
Temat: Czystość chodników i ulic
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.13
Treść wiadomości:
Dzień Dobry!

Chciałbym zwrócić uwagę na zanieczyszczone chodniki i ulice w Połchowie, jak i w innych okolicznych miejscowościach. Zarówno chodniki, jak i ulice są przysypane piaskiem i drobnym żwirem. O tym, że nie jest to problem pozostałości po tegorocznej zimie, świadczy trawa porastająca piach w skrajni drogi np. na ul. Szkolnej. Również chodniki przy nieruchomościach (część należy do gminy, część przylega do nieruchomości prywatnych) przysypane są piaskiem i jest to stan permanentny, często pozostały od momentu ich wybudowania. Wkrótce i tam pojawi się trawa i chwasty, chodniki znikną, jakby ich tam nigdy nie było. Myślę, że jest to kwestia wpływająca na estetykę naszych miejscowości, ale również stanowi uciążliwość dla osób mieszkających przy ulicach, gdzie przejeżdżające pojazdy wzbijają tumany pyłu podnosząc go ze skrajni drogi.

Drugim tematem, który chciałbym poruszyć są stare słupy telefoniczne przy ul. Św. Agaty, Puckiej, itd. Owszem, pewnie mają one wartość sentymentalną i na ich przykładzie można uczyć dzieci dawnych technologii, ale przewody na nich są niekompletne i tym samym sygnału raczej przesyłać nie mogą. Telekomunikacja przesyła obecnie sygnał światłowodami zakopanymi pod powierzchnią i chyba należałoby im zwrócić uwagę – w imieniu mieszkańców, że ich słupy szpecą okolicę, idąc chodnikiem trzeba je omijać, a biorąc pod uwagę ich wiek, mogą być wewnątrz spróchniałe i zwyczajnie stanowią zagrożenie dla ludzi. Z góry dziękuję za odpowiedź i ewentualną interwencję w powyższych kwestiach.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zostały zlecone prace polegające na oczyszczeniu ul. Św. Agaty i ul. Szkolnej w Połchowie z pisaku oraz innych elementów (trawy itp.), tak aby zapewnić prawidłowe korzystanie z dróg i chodników oraz poprawić estetykę wsi.

Natomiast kwesta starych słupów telefonicznych została zgłoszona do firmy Orange która jest właścicielem infrastruktury po telekomunikacji.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Anna Cyzio
Temat: Ulica Stolarska
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2018.04.20
Treść wiadomości:
Dobry wieczór, Panie wójcie.

Ulica Stolarska na której mieszkamy jest tragiczna.Dziura na dziurze.Mąż już na nich uszkodził samochód.Ile jeszcze lat upłynie aby naprawić tę ulicę którą na Pana kiedyś propozycję oddaliśmy gminie.Aby korzystać z tej „ulicy” zapłaciliśmy pieniądze,aby przekazać gminie także zapłaciliśmy pieniądze ,a dziury jak były tak są.Podatki nie są wcale małe.To jedno pytanie.

Drugie pytanie to odnośnie wywozu liści i trawy.Dlaczego dzisiaj nie zabrano sprzed naszego domu worków z trawą? Pojemniki na nie miały być od maja? Takie brązowe. No ale przecież podwyższono nam opłaty za wywóz odpadów.

Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego skoro gmina ma takie wysokie opłaty nie zadbała o chodniki z Żelistrzewa do Pucka? albo o drogę rowerową?

Z poważaniem Anna Cyzio

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że przyczyną nieodebrania odpadów biodegradowalnych jest niewłaściwy sposób gromadzenia. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone zostały w workach a powinny być zbierane w pojemniku koloru brązowego.

Uregulowanie takie wprowadzone zostało rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19) oraz uchwałą Nr XLII/102/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z § 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, odpady biodegradowalne gromadzić należy w podziale:

 • odpady zielone i biodegradowalne tzw. miękkie (trawa, liście, szczątki roślin, trociny, odpadki owocowe i warzywne) należy gromadzić WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH (nie w workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”

 • odpady biodegradowalne tzw. twarde (gałęzie) należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – baza PGK w Błądzikowie, ul. Pucka 24. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany z posesji.

Muszą być one gromadzone w stanie wolnym, pozbawione wszelakich opakowań i zanieczyszczeń (nie mogą być opakowane w woreczki foliowe, worki, pudełka itp.).

Wskazać należy , że zgodnie z założeniami zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma charakter samofinansujący się. Oznacza to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców.

Koszty funkcjonowania systemu obejmują:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu,

 • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki finansowe z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi przeznaczyć tylko na zadania ściśle związane z gospodarowaniem odpadami. Nie może przeznaczyć je na inne zadania.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Marlena  Piepke
Temat: Wymiana pieca
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.19
Treść wiadomości:
Witam. Czy dotacje na wymianę pieca węglowego na eco groszek tez można otrzymać?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pani maila informuje, że termin składania wniosków na wymianę kotłów grzewczych minął 20 kwietnia bieżącego roku. Ponadto informuje, że nie dotacja nie obejmowała wymianę pieca węglowego na eco groszek.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Janusz Lademann
Temat: Ulica Srebrna 15
Miejscowość: Rekowo Górne
Data: 2018.03.19
Treść wiadomości:
Dzień dobry Panie wójcie.

Ulica na której mieszkam Srebrna 15 w Rekowie Górnym Osiedle Słoneczne , nie nadaje się do użytku z pól uprawnych ściekają hetero lity wody powodując zapadanie się kostki brukowej oraz zapadanie i zawalenie ogrodzenia również bramy wjazdowej która obniżyła się już o 30cm.Grozi nam zawalenie domu czyli katastrofa budowlana .Wyjazd ze swojego domy samochodem osobowym jest niemożliwy gdyż błoto jest rozmiękczone na co najmniej metr lub więcej głębokości. Płace podatki ale praw nie mam żadnych,nie wiem już do kogo mam się zgłosić. Wielkie i ciężkie auta do pomiarów geometrycznych które ponad 2 lata wstecz przejechały przez pola uprawne i naszą drogę Srebrną 15 były zbyt ciężki i zepsuły drenaże na drodze oraz polu przez które teraz cały czas na okrągło ścieka woda w naszą stronę jesteśmy zdesperowani i wystraszeni ale nikt się tym nie interesuje .Prosimy o pomoc niech ktoś się zlituje bo katastrofa budowlana jest bliska zawala się już część naszej posiadłości czy musi się stać coś strasznego żeby gmina zareagowała. Z poważaniem Janusz Lademann.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że Właściciel pola z którego wody zalewają Państwa posesję zgodnie z prawem wodnym ma obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych jeżeli się na nim znajdują, ich konserwacje i ewentualnej naprawy jeżeli zostały uszkodzone.W Rekowie Górnym, ulica Srebra w chwili obecnej nie posiada kanalizacji deszczowej.W bieżącym roku nie ma środków na jej wykonanie  gdyż wiąże się to z inwestycją  odwodnienia również ulic do których przylega. W następnych latach zostanie wykonany projekt po czym zadanie będzie można zrealizować.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Damian Stanny
Temat: Oświetlenie
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.04.06
Treść wiadomości:
Witam,

Czy planowane jest wykonanie oświetlenia w Smolnie na ulicach Klonowa, Topolowa i Orzechowa? Temat był poruszany wielokrotnie w Sołectwie, podpisywana była również petycja przez mieszkańców. Na początku 2017 zostałem poinformowany przez sołtysa, że jest budżet przeznaczony na ten cel i prace zostaną wykonane. W chwili obecnej na naszym osiedlu nadal jest ciemno. Proszę o informację. Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie z 6 kwietnia br. informujemy, jak niżej:

1. Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulic: Klonowej .Topolowej i Orzechowej w miejscowości Smolno  wraz z pozwoleniem na budowę  jest w posiadaniu tut. Urzędu, lecz opracowany budżet na rok 2018 nie przewiduje jeszcze realizacji tej inwestycji. Pozwolenie jest ważne do 2021roku. Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.

z poważaniem
Urząd Gminy Puck

 

Autor: Ewa Kryża
Temat: Opłata za segregację śmieci
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.02
Treść wiadomości:
Dzień dobry! W związku z podwyżką od maja o 100 % opłaty za wywóz nieczystości , czy mieszkańcy gminy Puck będą mogli liczyć na darmowe worki na śmieci?
Sz. P.

Odpowiadając na Pani zapytanie, wskazuję, że w związku ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie będą otrzymywać „darmowych” worków.

Zgodnie z delegaturą zapisów art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek zapewnienia worków do gromadzenia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Jerzy Krus
Temat: Gazyfikacja
Miejscowość: Domatówko
Data: 2018.03.03
Treść wiadomości:
Czy jest planowana gazyfikacja Domatówka w najbliższym czasie.Z tego co się orientuję gazociąg jest poprowadzony do granicy Domatówka od strony Leśniewa.Jakie są możliwości pociągniecia gazu do Domatówka?
Serdecznie Pozdrawiam
Sz. P.

W odpowiedzi na pytanie z 3 marca br. informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem gminy. Pytania należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1.

z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk

 

 

Autor: Patryk Ziemann
Temat: Zapytanie dotacje
Miejscowość: Werblinia
Data: 2018.02.17
Treść wiadomości:
Mam pytanie dotyczące dotacji na solary pompy ciepła itd. złożyłem ankietę w zeszłym roku i słuch zaginął. Pisałem e-maila do osoby która to prowadziła, bez odzewu. Na jakim etapie jest ta dotacja i czy w ogóle jeszcze jest aktualna oraz czy jest jakieś dofinansowanie na zamianę pieca tzw. śmieciowego na ekogroszek pelet czy gaz.

Serdecznie Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że jeszcze niema możliwości składania wniosków na dofinansowanie na wymianę ogrzewania (kotła).

Nabór najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą (pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy. Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.Ponadto informuje, że żadna ankieta od Pana nie wpłynęła w ubiegłym roku do Urzędu Gminy Puck, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Grzegorz Hincka
Temat: Dofinansowanie do pieców gazowych
Miejscowość: Gnieżdżewo ul. Kwiatowa
Data: 2018.02.19
Treść wiadomości:
Witam!!!

Czy w tym roku 2018 planowane jest dofinansowanie do wymiany lub montażu kotłowni gazowych i czy można lub kiedy będzie można składać wnioski?

Pozdrawiam!

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Zbigniew Kamiński
Temat: Dofinansowanie do piecow C.O
Miejscowość: Mrzezino ul. Dworcowa
Data: 2018.02.26
Treść wiadomości:
Witam po roku chciałby sie dowiedzieć czy gmina dofinansuje wymiane pieca co na ekologiczny jakie dokumenty i wymogi wymagane.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Piotr Kąkol
Temat: Wodociąg ul. Złota
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.02.19
Treść wiadomości:
Od kilku tygodni mamy bardzo często spadek ciśnienia wody. poniżej 1 bar. Jest to o tyle kłopotliwe, że braki w dostawie wody zdarzają się w porach najbardziej pożądanych czyli rano i wieczorem a coraz częściej i w ciągu dnia. Proszę o informację kiedy możemy liczyć na poprawę sytuacji.

Dziękuję i pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło do Urzędu Gminy Puck drogą mailową w dniu 19.02.2018 r. uprzejmie informuję, że w kilku miejscach wodociągu zaopatrywanego z ujęcia wody w Leśniewie występują spadki ciśnienia wody. Jest to podyktowane bardzo dużym rozbiorem wody z sieci. W dniu 13.02.2018 zlecono wykonanie przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Leśniewo. Prace mają na celu zlikwidowanie przewężenia na sieci wodociągowej, które najprawdopodobniej jest przyczyną owych spadków ciśnienia. Prace zostaną wykonane jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Barbara Kownatke
Temat: ul. Ks. Dominika
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2018.02.07
Treść wiadomości:
Witam. Mam pytanie odnośnie ul. Ks. Dominika. Kiedy do końca zostanie wylany asfalt lub przynajmniej porządnie utwardzona droga. buduje się tam coraz więcej domów, niestety występująca aura nie sprzyja, droga ma już tyle dziur i jest takie błoto, że ma możliwości spokojnego przejazdu a tym bardziej przejścia pieszo, dzieci uczęszczają do szkoły. mają nosić ze sobą dodatkowo zmienne obuwie, żeby na asfalcie zmienić na czyste? Tak właśnie to wygląda, błoto i jeszcze raz błoto.

Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Księży Dambków w Gnieżdżewie informuję, że wykonanie nawierzchni asfaltowej w najbliższym czasie nie jest możliwa ze względu na konieczność umieszczenia w drodze wszystkich mediów oraz ze względu na liczne prowadzone przez mieszkańców inwestycje. Dlatego niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Gnieżdżewo w 2018 roku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Anna Miechówka
Temat: Chodnik
Miejscowość: Leśniewo
Data: 2018.02.05
Treść wiadomości:
Dzień dobry. Kiedy powstanie chodnik na trasie Domatowo-Lesniewo od przedszkola Pod Sosenką do starej szkoły w Leśniewie? M.in rodzice chodzą tą drogą z dziećmi, jeżdżą wózkami i rowerkami, samochody jeżdżą tam z dużą prędkością, co stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych. To zaskakujące, żeby w tak dużej wsi nie było chodników przy drogach głównych, już nie wspominając o pobocznych, dziurawych i nie oświetlonych. Liczba mieszkańców wzrasta w dużym tempie, wieś się rozbudowuje na wszystkie strony, wpływy z podatków się zwiększają, a inwestycji brak. Może czas pomyśleć o inwestycję w inne miejscowości niż tylko nadmorskie.
Sz. P.
W 2018 roku będziemy realizować budowę wspólnie z Powiatem, chodnika w Leśniewie od ul. Południowej do Ronda. Droga z Leśniewa do Domatowa jest drogą powiatową i również prowadzimy rozmowy na temat realizacji tego chodnika.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Kasia Renusz
Temat: Plac zabaw
Miejscowość: Mieroszyno
Data: 2018.02.05
Treść wiadomości:
Witam Panie Wójcie. Czy jest w najbliższych a nie dalekich planach budowa jakiego placu zabaw dla dzieci we wsi Czarny Młyn lub Mieroszyno? Jesteśmy jedną z nielicznych wiosek która nie posiada a dzieci coraz więcej. Gdzie mają bawić się nasze dzieci? Dzieci z przedszkola czy szkoły?
Sz. P.
Planujemy wykonanie placu zabaw przy szkole i przedszkolu. Mamy ustaloną lokalizację .Ze względu na planowaną termomodernizację szkoły, rozkopami i odwodnieniem terenu szkoły – do zrealizowania placu zabaw przystąpimy po zakończeniu w/w prac.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Łukasz Oreszke
Temat: Wykonanie i utwardzenie ulicy Stolarskiej
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2018.02.12
Treść wiadomości:

Witam.

Chciałem się zapytać czy w najblizszym czasie bedzie utwardzenie ulicy Stolarskiej w Żelistrzewie np na asfalt,plyty jumbo lub kostke?W roku 2017 firma która robila ulice Żytnia w Żelistrzewie,po zakończonej inwestycji troche jak tylko mogli wyremontowali nam ulice Stolarska.Taka naprawa trwala niedługo bo do najbliższych opadów deszczów.Od tamtego czasu ulica nawet nie była poprawiona,a jest dziura na dziurze,że aż można sobie zawieszenie zgubić w samochodzie.Ta ulica jest remontowana kilka razy w roku.

Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie remontu ul. Stolarskiej w Żelistrzewie informuję, że aktualne wskazany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową, która podlega systematycznej bieżącej konserwacji. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych. Dołożymy wszelkich starań aby usprawnić Panu dojazd do działki w ramach harmonogramu prac remontowych dróg na terenie Gminy Puck.

Istnieje również możliwość ułożenia płyt Yombo na ul. Stolarskiej w przypadku partycypacji w kosztach wykonania nawierzchni przez mieszkańców.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Grzegorz Woźniak
Temat: Melioracja rowów
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2018.01.19
Treść wiadomości:

Witam. Kto jest odpowiedzialny za pogłębienie, udrożnienie rowów w Gnieżdżewie na ul Dominika i Rajska? W tej chwili rowy nie spełniają swojej roli. Woda w nich stoi a przy większych opadach przelewa się na posesję.

Sz. P.

W Odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że rowy znajdujące się przy ul. Rajskiej oraz Ks.Bp.Dominika w Gnieżdżewie należą do Gminy Puck.Właściciele przyległych posesji w dawnych latach wykonali za wysoko przepusty co powoduje, że woda w niektórych odcinkach stoi gdyż jest uniemożliwiony prawidłowy jej przepływ. Ponadto informuje, że w miejscach gdzie konserwacja jest konieczna zostanie  przeprowadzona  na wiosnę jak pozwolą na to warunki atmosferyczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk
Autor: Roman Minkowski
Temat: Ulica Księży Dambków
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2017.12.07
Treść wiadomości:

Szanowny Panie Wójcie,

Chciałbym uzyskać informację czy na ulicy Księży Dambków w Gnieżdżewie jest planowane jakiekolwiek utwardzenia ulicy lub co ważniejsze odprowadzenie wody deszczowej ?

Podczas opadów deszczu na ulicy tworzy się rwąca rzeczka która zalewa najniżej położone posesje. Ulica jest polna w tym roku opady deszczu są dość często, ulica jest przesączona wodą. Ostatnio jadący samochód osobowy zakopał się w błocie pod własnym ciężarem.

Z wyrazami szacunku
R. Minkowski

Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Księży Dambków w Gnieżdżewie informuję, że nawierzchnie gruntowe dróg podlegają bieżącym remontom. Niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Gnieżdżewo w 2017/2018 roku.

Pragnę poinformować, że projekt odwodnienia ul. Księży Dambków został sporządzony i przekazany do wydziału inwestycji w Gminie Puck. Realizacja zadania winna być przeprowadzona w przyszłym roku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Ludwika Deling
Temat: Droga
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2017.12.12
Treść wiadomości:

Witam!!!
Kilka miesiecy temu była naprawiana koncówka ul.Rózanej(płyty Yumbo) w Żelistrzewie.Firma ktora naprawiała droge doprowadziła ja do porzadku.W tej chwili droga jest znowu do naprawy.Płyty sa krzywe,w jednym miejscu płyty zapadły tak mocno ze zrobiła sie dziura w która jak ktos wjedzie kołem to na pewno auto bedzie do naprawy,do tego wzdłuz płyt woda wydrażyła ziemie i zrobił sie rów w ktory tez jak zjedzie auto to bedzie do naprawy i kto nam zapłaci za naprawe?!!!Nie wspomne o tym że dwa samocody sie nie mina jedno zawsze musi zjechac na błoto i sie zatrzymac!!Sołtys został wezwany do nas zobaczyc droge stwierdził ze niestety nie ma pieniedzy na naprawe i musimy poczekac do przyszłego roku ale powiedział ze zadzwoni do firmy ktora naprawiała droge zeby przyjechał zobaczyc i oczywiscie nikt sie nie pojawił!!!Panie Wójcie prosze znalezc troszke czasu i osobiscie przyjechac zobaczyc jak to wyglada i zrobic cos w tym kiedunku bo az strach jezdzic po tej drodze,a my mamy przez cała zime tak jezdzic?Czy na prawdę nie mozna zrobic tej drogi raz a porzadnie?Brak „burzówki” równiez wpływa na ta droge!Proszę o odpowiedz co Gmina w tym kierunku zrobi abysmy nie musieli sie denerwowac i bac o to ze uszkodzimy sobie auta.
Pozdrawiam
L.Deling

Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Różanej w Żelistrzewie informuję, że w obecnej chwili opracowywany jest kompleksowy projekt kanalizacji deszczowej na ulicę Różaną w Żelistrzewie i na ta chwilę nie przewiduje się większych inwestycji w zakresie wykonania kompleksowego drogi. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Żelistrzewo w 2018 roku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Waldek Jeka
Temat: Droga
Miejscowość: Mieroszyno
Data: 2017.11.08
Treść wiadomości:
Witam.Pozwoliłem sobie napisać do pana ponieważ stan naszej ul. Żwirowej w Mieroszynie jest dramatyczny starałem się o pomoc sołtysa z marnym skutkiem pózniej próbowałem z p.BENIA doprośić się wymiany płyt które uległy uszkodzeniu przy kopaniu wodociągu i zostały wymienione w taki sposób ze wytrzymały około roku teraz zgłaszałem problem u pana Skwarczyńskiego i tylko usłyszałem ze nie da się to zrobić bez zgody wójta wiec pisze do pana z ogromną prośbą o spotkanie a najlepiej i przedyskutowanie co gmina jest wstanie zrobić z tym problem. z góry dziękuje za stracony czas i proszę o kontakt.
Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Żwirowej w Mieroszynie informuję, że nawierzchnie gruntowe dróg podlegają bieżącym remontom.

Jeśli chodzi o odcinek drogi z płyt Yombo to gmina postara się w tym roku wymienić uszkodzone płyty oraz poprawi ich ułożenie.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Mieroszyno w 2017/2018 roku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Marek Roszak
Temat: Kanalizacja ul. Słoneczna
Miejscowość: Brudzewo
Data: 2018.01.07
Treść wiadomości:
Witam, Mam pytanie czy jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej w Brudzewie włącznie z ul. Słoneczną odległość od drogi głównej do ulicy Słonecznej to około 150m. I jestem przekonany iż na odcinku 1km mieszka ponad 90 osób. Jednocześnie chciałbym zapytać o oświetlenie chociażby jedna lampa na skrzyżowaniu z Kwiatową bo ciężko trafić do domu tak jest ciemno.
Pytam ponieważ obawiam, że nasze domy znowu zostaną pominięte tak jak to było ze światłowodem tzn. internetem i tv.
Pozdrawiam.
Marek.
Sz. P.

Dzień dobry

W odpowiedzi na Pana pytania z 7 stycznia br., informujemy, jak niżej:

1. Dokumentacja na budowę kanalizacji w miejscowości Brudzewo wraz z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu tut. Urzędu, lecz opracowany budżet na 2018 rok nie przewiduje jeszcze realizacji tej inwestycji. Plan przewiduje realizacje w roku 2020.

2. Zgodnie z przyjęta procedurą, potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego należy zgłosić na zebraniu wiejskim, następnie po złożeniu wniosku jest opracowywana dokumentacja techniczna na dodatkowe ustawienia słupa z lampą oświetleniową, a po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy następuje realizacja.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Paweł Wicka
Temat: Obsługa
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2018.01.10
Treść wiadomości:
Witam Panie Wójcie.
Otóż dowiedziałem się kilka dni temu, iż znowu następują roszady na stanowiskach inkasentów za wodę i ścieki! Nie bardzo rozumiem tych działań i proszę mi wytłumaczyć czym to jest spowodowane? Nadmieniam, iż takie ruchy personalne nie wróżą nic innego, jak tylko spowodują problemy… Ludzie się przyzwyczajają do inkasentów, nabierają zaufania a tu się okazuje, że zamiast Pani chodzącej po naszej wiosce na miesiąc przyjdzie Pan, potem po miesiącu znowu inny Pan…Dlaczego? W dobie dzisiejszych czasów kombinatorzy i złodzieje takie rzeczy wykorzystują. Osobiście uważam to za zły ruch, ale też wielu moich znajomych ma takie same zdanie. Niestety o tym fakcie nie ma żadnej wzmianki ( bynajmniej ja nie widziałem). Pozdrawiam, Paweł Wicka
Sz. P.

W odpowiedzi na pytania z dnia 10 stycznia br., wyjaśniamy jak niżej:

Z uwagi na przekazanie z dniem 1 stycznia 2018 r. gospodarki wodno-ściekowej kilku miejscowości do eksploatacji Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK w Władysławowie, zaszła konieczność przeliczenia liczby mieszkańców i nowego podziału gminy na rejony. Ponadto, przy powierzaniu poszczególnym inkasentom rejonu, uwzględniono miejsce zamieszkania.

W wyniku wyżej opisanych sytuacji, Urząd Gminy dokonał przeniesienia niektórych pracowników obsługujących odbiorców wody, na dotychczasowych warunkach. Zmiana podyktowana była potrzebą wykorzystania urlopów przez inkasentów.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

Łączymy pozdrowienia
Urząd Gminy Puck

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Aleksandra Twork
Temat: Oświetlenie ulicy
Miejscowość: Połchowo
Data: 2017.12.14
Treść wiadomości:
Dzień dobry,
Chciałabym zapytać o możliwość zamontowania jednej lamy przy ulicy Słonecznej 2 w Połchowie.  Co mogę zrobić w tej sprawie?
Sz. P.
W odpowiedzi na Pani pytanie z 14 grudnia 2017 roku informujemy, jak niżej:

Zgodnie z przyjętą procedurą, potrzebę rozbudowy oświetlenia ulicznego należy zgłosić na zebraniu wiejskim, następnie po złożeniu wniosku jest opracowywana dokumentacja techniczna, a po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy następuje realizacja.”

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Edwin Szefka
Temat: Wykonanie oraz utwardzenie drogi
Miejscowość: Lesniewo ul. Jana Pawla II
Data: 2017.11.16
Treść wiadomości:
Witam. Stalem sie w tym roku posiadaczem nieruchomosci w miejscowosci Lesniewo na ul. Jana Pawla II. Jest to dzialka narozna z ulica Dluga. Nr dz. 442. Ta droga to laka. W dodatku podluznie ma dwie rozne wysokosci. Na posesje wjezdzam z tej wyzszej pojazdem osobowym ale w tej pogodzie mam coraz wieksze problemy przez rozjezdzona trawe oraz czarnoziem pod nia. Otrzymalem pozwolenie na budowe i ciezarowki beda mialy problem z dostarczeniem towaru. Prosze najlepiej o wizje lokalna, aby podjac prawidlowe i w miare szybkie dzialanie. Pozdrawiam
Sz. P.
W odpowiedzi na maila w sprawie uporządkowania ul. Jana Pawła II z ul. Długą w Leśniewie informuję, że niezbędne prace mające na celu przejezdność drogi zostaną zlecone przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Leśniewie w 2018 rok.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Agata Jurczyk
Temat: ul. Wiśniowa i sąsiednie Łebcz-Dana
Miejscowość: Łebcz
Data: 2017.10.26
Treść wiadomości:
Szanowny Panie Wójcie,
kieruję do Pana zapytanie w kwestii drogi do mojej posesji i wielu mieszkańców tej okolicy. Na wstępie napisałam do sołtysa p.Nowickiego i wysłałam zdjęcia stanu naszej ulicy, które nie oddają dramatu aktualnej sytuacji.
Przy dyskretnych zmianach atmosferycznych i przejazdach samochodów ul. Wiśniowa staje się nieprzejezdna i nie do chodzenia. Czynności doraźne, które były wykonywane w ramach zabezpieczenia jej używalności wystarczają na okres ponad tydzień. W ramach użytkowania mieszkańców ulica w newralgicznych miejscach staje się ryzykowna do jazdy.
Jest to nowo powstałe osiedle, które nie jest skomunikowane w żaden inny sposób z otoczeniem, wszyscy mieszkańcy korzystają z prywatnych samochodów i ja również. Od ponad dwóch tygodni mam ogromne obawy czy samodzielnie uda mi się wyjechać z posesji i do niej wrócić. Mieszkam od dwóch lat w tym miejscu i doceniam pracę p.Nowickiego dla naszej społeczności, ale mam wrażenie, że potrzebna jest interwencja, która nie jest w zakresie pana Sołtysa. Mieszkałam pięćdziesiąt lat w Gdyni jednak jako dziecko bywałam na wsi i nie spotkałam się z takim stanem dróg publicznego użytkowania z jakimi borykam się po kilku dekadach. W imieniu mieszkańców ulicy Wiśniowej i sąsiednich, a także moim liczę na Pana interwencję i wsparcie w obliczu nabrzmiałego problemu. Z wyrazami szacunku Agata Jurczyk ul Wiśniowa 37 Łebcz- Dana 84-103
Sz. P.
W odpowiedzi na e-mail w sprawie remontu ul. Wiśniowej w Łebczu informuję, że nawierzchnie gruntowe podlegają bieżącej konserwacji, polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Łebcz w 2018 roku.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Dariusz Kryża
Temat: Droga i Oświetlenie
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2017.10.27
Treść wiadomości:
Witam. Panie Wójcie czy można naprawić drogę Księży Dambków w Gnieżdżewie. Mamy bardzo deszczowy rok i woda z okolicznych pól spływa na drogę, niszcząc ją. Sołtys nawozi kolejne warstwy kruszywa i podnosi drogę a woda wypłukuje dziury tworząc potoki i wielkie kałuże. Uważam że drenaż lub doprowadzenie wody do rowów załatwiło by sprawę. No i jeszcze jedna sprawa- oświetlenie drogi. Chodzenie po naszej ulicy po ciemku i lawirowanie pomiędzy lejącej się zewsząd wodzie nie należy do najłatwiejszych. Proszę o odpowiedz i jakieś kroki by ułatwić nam mieszkańcom życie. Pozdrawiam
Sz. P.
W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Księży Dambków w Gnieżdżewie informuję, że nawierzchnie gruntowe dróg podlegają bieżącym remontom. Niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Gnieżdżewo w 2017/2018 roku.

Pragnę poinformować, że projekt odwodnienia ul. Księży Dambków został sporządzony i przekazany do wydziału inwestycji w Gminie Puck. Realizacja zadania winna być przeprowadzona w przyszłym roku. Natomiast oświetlenie ulicy prawdopodobnie zostanie zrealizowane w przyszłym roku , gdyż w tym miesiącu projektanci przekazali dokumentację, którą złożymy do Starostwa Powiatowego celem uzyskanie stosownych pozwoleń.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Romuald Labuhn
Temat: Ulica Morska
Miejscowość: Połchowo
Data: 2017.11.21
Treść wiadomości:
Szanowny Panie Wójcie.
Proszę o odniesienie się do opisanej sytuacji. Opis dotyczy ulicy Morskiej w Połchowie.
Wspomniana ulica nie jest uzbrojona w jakąkolwiek infrastrukturę. Nawierzchnia drogi jest nieutwardzona bardzo nierówna, wręcz nie nadająca się do użytkowania. Stwarzająca duże ryzyko pojawienia się niebezpieczeństwa w związku z jej użytkowaniem. Dla przykładu podam opis zdarzenia, mój syn jadąc rowerem wjechał w dziurę tracąc równowagę. Wyłącznie kwestią czasu pozostaje ryzyko zaistnienia wypadku i konsekwencji dla gminy jako zarządcy drogi. Kolejny problem dotyczy braku wodociągu, braku oświetlenia drogi, brak kanalizacji, problemy z odśnieżaniem. Zastanawiam się gdzie my mieszkamy?. Chciałbym dodać że od ponad 10 lat odprowadzam podatki od użytkowania nieruchomości położonej przy tej zapomnianej i tak intensywnie użytkowanej drogi. Proszę o odpowiedz na powyższe pytania.
Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie remontu ul. Morskiej w Połchowie informuję, że nawierzchnie gruntowe podlegają bieżącej konserwacji, polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Połchowo w 2017/2018 roku.

W odniesieniu do wodociągu w ul. Morskiej informujemy, że Gmina przewiduje wykonanie zadania , na które uzyskała pozwolenie na budowę. Rozbudowa kanalizacja sanitarnej nie jest przewidziana w planach Gminy Puck, ponieważ jest ona we władaniu Przedsiębiorstwa PEWIK Gdynia sp. z o.o.. W przypadku oświetlenia należy wnioskować do Gminy o przygotowanie realizacji zadania w latach następnych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: EWA KACZYKOWSKA
Temat: KANALIZACJA – Mrzezino MEKSYK
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2017.10.25
Treść wiadomości:
Witam, chciałabym uzyskać informację ,czy zostały pozyskane środki na kanalizację w Mrzezinie. Podany termin realizacji jesień 2017 zmieniony na wiosnę 2018 to tylko kolejna obietnica?!!!!
Sz. P.
W nawiązaniu do Pani wiadomości informuję, że Gmina Puck złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino   w ramach  działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jednakże ze względu na brak środków znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Obecnie w wyniku oszczędności przetargowych kolejne projekty z listy rezerwowej otrzymują dofinansowanie. Udało nam się uzyskać 16 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na powyższe zadania, jednak koszt całej inwestycji to ok. 30 mln zł. Postanowiliśmy podzielić zadanie to na części i w miarę możliwości wykonywać kanalizację w poszczególnych miejscowościach. Według harmonogramu przewidujemy rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie Meksyk w 2019 roku.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Leon Kryża
Temat: Pytanie ogólne
Miejscowość: Sławutowo
Data: 2017.11.07
Treść wiadomości:
Witam pana panie wójcie.
Czytałem te różne pytanie co piszą do pana, ja mam tylko jedno małe pytanko z różnych miejscowości naszej gminy, każdy coś potrzebuje ale jakoś z Sławutowa nikt nic nie potrzebuje to znaczy że pan powinien mieć wszystkie takie miejscowości w gminie Puck.
Sz. P.
Odpowiadając na Pana pytanie, dobrze byłoby, żeby potrzeby mieszkańców były zabezpieczone i zrealizowane. O potrzebach i problemach mieszkańców Wsi Sławutowo często rozmawiam z mieszkańcami podczas osobistych kontaktów i może dlatego nie ma pytań na stronie „Pytanie do Wójta”.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Ewa Jaks
Temat: Ścieżki rowerowe
Miejscowość: Połchowo
Data: 2017.10.09
Treść wiadomości:
Dzień dobry,
Proszę o informację w temacie szlaku rowerowego Eurovelo R10 w ramach projektu strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10, gdzie można się zapoznać z trasami, które zostały wskazane w tym projekcie oraz czy uzyskano dofinansowanie do tego projektu we wnioskowanej wysokości – wspominał Pan Wójt w odpowiedziach udzielanych w tym temacie, że decyzja o dofinansowaniu ma zostać podjęta we wrześniu br.
Dziękuję za odpowiedź.
Sz. P.
W nawiązaniu do Pani wiadomości informuję, że Gmina nie podpisała jeszcze umowy o dofinansowanie projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – partnerstwo Gminy Puck”. Ocena projektu została przedłużona. Projekt przeszedł dwa etapy oceny – formalną i wykonalności. Obecnie projekt jest na ostatnim etapie oceny – ocena strategiczna. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach tego projektu na terenie Gminy Puck wybudowana zostanie ścieżka z Pucka do Błądzikowa, z Gnieżdżewa do Swarzewa, zostanie odnowiona nawierzchnia ścieżki Swarzewo- Krokowa, wyznaczony zostanie szlak rowerowy przez R10, a także zagospodarowane zostaną miejsca postojowe w tym Kaczy Winkiel. Wszelkie informacje o projekcie może Pani uzyskać na stronie http://dt.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Konrad Tylutko
Temat: Droga i Oświetlenie
Miejscowość: Darzlubie
Data: 2017.10.13
Treść wiadomości:
Witam mam pytanie czy może jest szansa na postawienie oświetlenia w miejscowości Darzlubie ul. Nowa wieczorami jest dość ciemno i czy w planach jest aby ta droga była mocniej utwardzona pozdrawiam
Sz. P.
W zawiązaniu do zapytania w sprawie postawienia oświetlenia w miejscowości Darzlubie, ul. Nowa informuję, że Urząd Gminy Puck nie posiada środków finansowych na realizację powyższego zadania. Wykonanie oświetlenia na w/w ulicy uwarunkowane jest opracowaniem projektu budowlanego, o którego sfinansowanie należy się zwrócić do Rady Sołeckiej Wsi Darzlubie, gdzie na corocznym zebraniu wiejskim dzielone są środki sołeckie. Po wykonaniu dokumentacji i przyjęciu zadania do planu inwestycyjnego na rok budżetowy przez Radę Gminy Puck – będzie można przystąpić do wykonania oświetlenia. Utwardzenie terenu w ramach bieżącego utrzymania dróg zgłaszać należy do Sołtysa.

z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk

 

 

Autor: Paweł Dettlaff
Temat: Ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz
Miejscowość: Łebcz
Data: 2017.09.22
Treść wiadomości:
Dzień dobry,
Czy można uzyskać informacje na temat rozbudowy ścieżki rowerowej planowanej na odcinku Władysławowo-Łebcz. Na podstawie Ogłoszenia umieszczonego przez Gminę Puck wraz z planami rozbudowy:

Ogłoszenie: Rozbudowa drogi nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo-Łebcz


Bardzo proszę o konkretna odpowiedź?
Z poważaniem

Sz. P.
Inwestorem ścieżki Władysławowo – Łebcz jest Starostwo Powiatowe w Pucku. Dokumentacja znajduje się w Zarządzie Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo. Tel. 058/ 774 32 80..

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Łukasz Rost
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Leśniewo ul. Świerkowa
Data: 2017.09.05
Treść wiadomości:
Dzien dobry mam małe pytanie, poniewaz bede budował dom w lesniewie interesuje mnie kiedy bedzie budowana tam kanalizacja. Prosze chociaz o przyblizony czas realizacji. Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
Pozdrawiam
Sz. P.
Gmina Puck wykonała projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Leśniewie i dokonała zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Pucku, jednakże budowa nie będzie realizowana w bieżącym roku. Warunkiem rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.

W lutym 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych dla miejscowości Mechowo, Darzlubie i Mrzezino (etap I). Do dzisiaj nie otrzymaliśmy potwierdzenia otrzymania dotacji. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana po otrzymaniu środków unijnych lub uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kanalizacja w Leśniewie stanowi II etap zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Brudzewo, Darzlubie i Mrzezino” o wartości 29 mln zł z terminem realizacji do 2020 r.

z poważaniem
Danuta Polec
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Puck

Autor: Aleksandra Potrykus
Temat: Ścieżka rowerowa Połczyno-Puck

Autor: Radosław Przybysz
Temat: Kanalizacja przy ul. Pogodnej w Mrzezinie
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2017.08.03
Treść wiadomości:
Witam serdecznie.
W związku z budową domu, mam pytanie dot. przewidywanego terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji w Mrzezinie przy ul. Pogodnej. Czy są jakieś szanse, żeby owa kanalizacja powstała w przeciągu najbliższego roku.
Pozdrawiam
Sz. P.
Gmina Puck posiada projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie „Meksyk”, w tym na ul. Pogodnej. W lutym 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy potwierdzenia otrzymania dotacji. Budowa kanalizacji sanitarnej będzie realizowana po otrzymaniu środków unijnych lub uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 15 mln zł i stanowi część zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Brudzewo, Darzlubie i Mrzezino” o wartości 29 mln zł z terminem realizacji do 2020 r.

z poważaniem
Danuta Polec
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Puck

 

Autor: Aleksandra Potrykus
Temat: Ścieżka rowerowa Połczyno-Puck
Miejscowość: Połczyno
Data: 2017.08.17
Treść wiadomości:
Dzień dobry,

Mam pytanie odnośnie ścieżki rowerowej miedzy Połczynem a Puckiem.Niestety droga jest wąska i przy omijaniu rowerzystów jest duże niebezpieczeństwo wypadku.Czy gmina planuję ścieżkę miedzy Połczynem a Puckiem?

Sz. P.
W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości informuję, że Gmina Puck nie jest właścicielem drogi Połczyno – Puck. Ścieżka rowerowa o której Pani pisze musiałaby przebiegać w pasie tej drogi, której zarządcą jest Powiat Pucki.W ciągu dwóch najbliższych lat planujemy wykonać ścieżki rowerowe w Gminie Puck objęte szlakiem rowerowym Eurovelo R10 w ramach projektu strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10. Niestety miejsce o którym Pani pisze nie wpisuje się w ten projekt. Jednakże zdajemy sobie sprawę, iż wykonanie ścieżki na trasie Połczyno- Puck przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną tego obszaru. W związku z powyższym w momencie pojawienia się możliwości pozyskania środków na ten cel a także woli współpracy zarządcy drogi z Gminą Puck projekt ten zostanie zrealizowany.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczu
k

 

Autor: Agnieszka Mazur
Temat: Dane dotyczące właściciela działki
Miejscowość:
Data: 2017.07.11
Treść wiadomości:
Witam serdecznie.

Szanowny Panie. Mam pytanie dotyczące odszukania właściciela działki która sąsiaduje z moją posiadłością. Na działce tej rozrastają się dzikie jeżyny oraz rosną drzewa które zachodzą na moją działkę. Zdaje sobie sprawę ze jest ochrona danych osobowych i ciężko jest odszukać właściciela dlatego proszę o pomoc w skontaktowaniu się lub ustalenia kontaktu. pozdrawiam

Sz. P.
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że Gmina Puck nie ma możliwości odszukania właściciela działki. Dane takie posiada Starostwo Powiatowe w Pucku.
Ponadto nie podała Pani w jakiej miejscowości usytuowana jest działka.

z poważaniem
Bożena Kamińska – UG Puck

 

Autor: Robert Cerazy
Temat: Pytanie turysty
Miejscowość: Bochnia
Data: 2017.07.10
Treść wiadomości:
Szanowny Panie Wójcie
Od wielu lat przyjeżdżamy niemal corocznie w Wasze nadmorskie tereny, cieszą nas wszelkie pozytywne zmiany, które zachodzą w gminie zwłaszcza te, które dotyczą turystyki. Mamy okazję dzięki naszym przyjaciołom ze Strzelna poznać te pozytywne efekty działań miejscowego samorządu. Są jednak w naszej ocenie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę pozwalam więc sobie przedstawić Panu Wójtowi kilka propozycji a jednocześnie zadać pytania.
– Po pierwsze będąc kilkakrotnie nad zatoką Pucką w Osłoninie w rejonie dawnego miejsca niegdyś tętniącego życiem prócz krótkiej informacji o historii tego miejsca nie widać pomysłu na zagospodarowanie tego pięknego zakątka, w którym przydałaby się choćby podstawowa infrastruktura. Czy Pan Wójt ma plany dla tej części zatoki Puckiej czy też ma być to wyłącznie element historii.
– Kolejnym ważnym tematem jest brak bezpiecznych ścieżek rowerowych czy pieszo-rowerowych połączonych ze sobą w sensowny sposób w sieć ścieżek również poza obszarem dróg, choćby na odcinku Łebcz Jastrzębia Góra czy Jastrzębia Góra- Karwia (to nie droga Pana Wójta ale pozwolę sobie zauważyć, że jest w stanie technicznym tragicznym)
– Nie możemy też zrozumieć obecności drzew (0,5m) od nawierzchni asfaltowej wzdłuż dróg publicznych zwłaszcza tych, które są suche(!) i stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
Podsumowując będę wdzięczny za odpowiedź w tych choćby kilku poruszonych przeze mnie kwestiach.
Życząc wszelkiego dobra mieszkańcom Gminy łącze wyrazy szacunku dla Pana Wójta
Robert Cerazy.
Sz. P.

Odpowiedź na zapytanie do Wójta - Robert Cerazy_01z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Rafał Krzebietke
Temat: Kanalizacja Mechowo
Miejscowość: Mechowo
Data: 2017.07.15
Treść wiadomości:
Witam serdecznie.

Mam pytanie dot. terminu rozpoczęcia planowanej budowy kanalizacji w Mechowie tj.:  Czy nastąpi to w obecnym roku czy w przyszłym?. Moje pytanie związane jest z prowadzona inwestycją oraz koniecznością ustalenia harmonogramu prowadzonych prac na których kolejność ma wpływ planowana przez Gminę inwestycja..

Sz. P.
Budowa kanalizacji w Mechowie nie będzie realizowana w bieżącym roku.

Warunkiem rozpoczęcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej jest dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wniosek o dotację złożony przez Gminę Puck w lutym 2017 r. nie uzyskał wystarczającej ilości punktów i nie będzie dofinansowany ze środków unijnych. W chwili obecnej nie mamy odpowiedniej ilości środków finansowych własnych na realizację tego zadania i oczekiwać będziemy na możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Anna Ceynowa
Temat: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Miejscowość: Starzyński Dwór
Data: 2017.05.15
Treść wiadomości:
Witam. Zwracam się z pytaniem odnośnie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Starzyński Dwór. Konkretnie chodzi o ulicę Słoneczną. Istnieje już tam sieć wodociągowa, ale niestety kanalizacji nie ma. Chciałabym w najbliższym czasie rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Czy jest szansa na rozbudowę kanalizacji? Pozdrawiam Anna Ceynowa.
Sz. P.

Gmina Puck nie przewiduje w roku bieżącym wykonania kanalizacji sanitarnej w Starzyńskim Dworze przy ul. Słonecznej. Ulica ta znajduje się na osiedlu działek, na którym w tej chwili zameldowanych jest 10 osób.

Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 2 km sieci kanalizacyjnej oraz tłocznia ścieków.

Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym terenie w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Kamiński Zbigniew
Temat: Piece CO
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2017.04.21
Treść wiadomości:
Witam w całym kraju jest gorący temat SMOG. w związku z powyższym zwracam się z pytaniem ile dostane zwrotu po zamontowaniu pieca Eko Wera. Są to piece do spalania dymu i nie emitujące żadnych substancji szkodliwych. Posiadają wszelkie certyfikaty jakie są wymagane.Jedno ale w moim przypadku koszt takiego pieca to ok.5000 zl. Nie stać mnie na zakup takowego nie mniej jest zainteresowany jego nabyciem. Pozdrawiam
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż Gmina Puck przystąpiła w roku bieżącym do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017). Zasady udzielania i rozliczania dotacji określone zostały w regulaminie konkursu zatwierdzonym Uchwałą nr XXXIII/29/17 Rady Gminy Puck z dnia 16 marca 2017 roku. Szczegóły oraz informacje o naborze wniosków zostały podane do wiadomości publicznej w dniu 6 kwietnia 2017 roku poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń wszystkich sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck http://gmina.puck.pl/konkurs-czyste-powietrze-gminy-puck-edycja-2017W chwili obecnej trwa rozpatrywanie złożonych wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Artur Pasza
Temat: Dofinansowanie do pomp ciepła w 2017
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2017.02.13
Treść wiadomości: Witam serdecznie, chciałbym zapytać czy w 2017 lub 2018 są planowane dofinansowanie związane z wymianą pieca na rzecz pompy ciepła w domu jednorodzinnym.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 13 lutego 2017 roku uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej na terenie gminy Puck nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na modernizację źródeł ciepła za pośrednictwem Urzędu Gminy. Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nową edycję konkursu dla samorządów pod nazwą „czyste powietrze Pomorza”, którego założeniem jest wyłonienie zadań przyczyniających się do obniżenia zanieczyszczeń środowiska poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji ze środków funduszu i budżetu gminy.

W chwili obecnej trwają prace nad uchwałą umożliwiającą Gminie Puck przystąpienie do w/w konkursu. Składanie wniosków mieszkańców gminy, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu ogrzewania swoich budynków możliwe będzie po wejściu w życie przedmiotowej uchwały oraz ogłoszeniu do wiadomości publicznej (w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck) informacji o naborze wniosków.

Zaznacza się, że w przypadku przystąpienia do konkursu, zgłaszane będą mogły być tylko zadania nierozpoczęte, dla których zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Sylwia Kalina
Temat: Dofinansowanie
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2017-02-27
Treść wiadomości:

Witam, Chciałabym podpytać, czy jest jakakolwiek szansa, aby otrzymać dofinansowanie do kolektorów słonecznych (fotowoltaika) oraz do przydomowej oczyszczalni ścieków? Czytałam, że inne gminy posiadają budżety na dofinansowanie, bądź ze środków Unii Europejskiej, jednak nie mogłam znaleźć na stronie Gminy Puck takowych informacji.

Kolejna rzecz o którą chciałam zapytać to chociażby utwardzenie drogi dojazdowej do działki 667 w Żelistrzewie. Na tej drodze budują się 2 domy, od marca 3. Wielkim dyskomfortem jest dla nas niemożność dostania się na plac budowy, nie wspominając o jakichkolwiek dostawach bo to jest nierealne! Od października próbujemy wywieść z działki pustaki. Żadna firma transportowa nie chce się tego podjąć, za nami już 4 próby, które za każdym razem kończyły się zakopaniem auta, nie wspominając już o autach osobowych.

Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Sylwia Kalina

Sz. P.
W nawiązaniu do Pani pytań informuję, że Gmina Puck planuje złożyć w IV kwartale bieżącego roku wniosek o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych dla naszych mieszkańców, w przypadku otrzymania dofinansowania będziemy wypłacać dotacje. Jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczalnie to niestety Rada Gminy nie uchwaliła w budżecie Gminy Puck środków na ten cel.

Natomiast utwardzenie drogi o którą Pani pyta nastąpi podczas prac wiosennych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Dagmara Dettlaff
Temat: Ścieżka rowerowa / chodnik – Łebcz
Miejscowość: Łebcz
Data: 2017-02-24
Treść wiadomości:

Dzien Dobry,

Jestem wlascicielka ziemi w Lebczu, wraz z mezem pobudowlismy sobie tam dom. Chcielibysmy dowiedziec sie na kiedy zaplanowana jest budowa sciezki rowerowej/chodnika, ktory pomogby w bezpieczny sposob dostac sie do Wladslawowa lub innych pobliskich odlegolosci.Chcialabym podkreslic, ze w tym momencie jest tam naprawde bardzo niebezpiecznie!Waska droga na ktorej z ledwoscia mieszcza sie auta, nie wspominajac juz o rowerzystach lub pieszych.

Szanowny Panie Wojcie w przeciagu roku wybudowlo sie sie tam bardzo duzo domow. Wszyscy nowi mieszkancy maja ten sam dylemat.Jak bedzie mozna wyslac bezpiecznie dziecko do szkoly? .Dlatego uwazam, ze chodnik/sciezka rowerowa jet to priorytetowa sprawa . Bardzo prosilabym o odpowiedz. Slyszelismy,ze prace mialy sie zaczac w tym roku?

Z powazaniem
Dagmara

Sz. P.
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Łebcz – Władysławowo realizowana będzie przy drodze powiatowej nr 1509G. O szczegóły budowy ścieżki proszę pytać w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie,  ul. Pucka 11, tel. 58 774-32-80.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Dorota Adamek
Temat: Brak sieci wodociągowej
Miejscowość: Połchowo
Data: 2017-02-06
Treść wiadomości:

Witam,mam pytanie odnośnie budowy sieci wodociągowej na ulicy Morskiej i w Połchowie.Mieszkamy już tu kilka lat i nadal nic w tej sprawie się nie dzieje.Byliśmy zmuszeni na budowę studni choć na pozwoleniu na budowę domu otrzymaliśmy wpis,że wodę otrzymamy z wodociągu wiejskiego.Po zbadaniu wody przez Sanepid okazało się ,że picie tej wody zagraża zdrowiu,więc od kilku lat zarówno ja jak i sąsiedzi kupujemy wodę do picia i gotowania w plastikowych butelkach.Paradoksalnie kanalizę nam podłączono.Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam.

Sz. P.
Gmina Puck w 2015 roku zleciła wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo przy ul. Morskiej. Prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, opinii oraz przejściem pod torami kolejowymi, trwały do grudnia 2016 r. Zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Pucku stało się ostateczne dnia 27 stycznia br.

Gmina Puck nie zaplanowała środków finansowych na realizację powyższego zadania przy uchwalaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. budżetu na rok 2017.

Sprawa budowy sieci wodociągowej w Połchowie przedstawiona zostanie Radzie Gminy Puck przy podziale nadwyżki budżetowej.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Piotr Skwiercz
Temat: Ul. Polna Remont drogi
Miejscowość: SWARZEWO
Data: 2017-02-14
Treść wiadomości:

Witam serdecznie, Kiedy mieszkańcy ulicy POLNEJ mogą spodziewać się remontu drogi ?

Sz. P.
Gmina Puck w kwietniu 2016 roku zleciła wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont ul. Polnej w Swarzewie. Prace projektowe wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i opinii trwały do grudnia 2016 r. Zgłoszenie budowy do Starostwa Powiatowego w Pucku stało się ostateczne dnia 20 stycznia bieżącego roku.

Gmina Puck nie zaplanowała środków finansowych na realizację powyższego zadania przy uchwalaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. budżetu na rok 2017.

Koszt robót wynikający z kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę ok. 2 mln zł i obejmuje budowę drogi ze zjazdami i chodnikiem, kanalizacji deszczowej, wymianę odcinka sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przebudowę oświetlenia drogowego.

Sprawa budowy drogi w Swarzewie przedstawiona zostanie Radzie Gminy Puck przy podziale nadwyżki budżetowej.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: TOMASZ BARTKOWSKI
Temat: Remont drogi
Miejscowość: Werblinia działka 39/52
Data: 2017-01-06
Treść wiadomości:

Witam.
Czy w budżecie 2017 (I kwartał 2017) planowany jest remont drogi w Werblini przy działce nr 39/52 ? Z rozmowy telefonicznej z Panią Danutą Polec z działu Inwestycji w zeszłym roku otrzymałem zapewnienie o remoncie w/w drogi. Na chwilę obecną zainwestowałem 5.000 zł w drogę gminną, ponieważ nie było możliwości dostania się do działki. Na wiosnę planuję kolejne prace na działce. Aktualnie zainwestowane przeze mnie pieniądze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i droga jest nie przejezdna w razie wypadków lub kradzieży. Rozmawiałem także z Panią sołtys z Werblini, która również na Gminie wstawiała się za remontem drogi. Uzyskałem informację od Pani sołtys, że na wiosnę ruszą prace remontowe drogi. Proszę o potwierdzenie ustaleń z Panią sołtys oraz Panią Danutą Polec. Pozdrawiam.

Sz. P.
Remont przedmiotowej drogi gruntowej w Werblini, tak jak wcześniej informowaliśmy, planowany jest w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie wiosennym, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Jolanta Hincka
Temat: ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2017-01-10
Treść wiadomości:

Kiedy zostaną wprowadzone kary pieniężne dla osób spalających śmieci w domowych kotłowniach?

Sz. P.
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące wprowadzenia kary pieniężnej za spalanie odpadów w piecach domowych, informuję, że Wójt nie posiada uprawnień do nakładania kar finansowych w tym zakresie.

Spalanie odpadów w domowych instalacjach grzewczych wypełnia znamiona wykroczenia z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987). Za spalanie odpadów w piecach domowych grozi mandat w wysokości do 500 złotych lub grzywna nawet do  5 000 złotych. Do wymierzenia kary stosuje się tryb postępowania określony w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Mandaty nałożyć mogą jedynie funkcjonariusze policji, straży miejskiej lub straży pożarnej, a grzywna wymierzona może być  tylko w postępowaniu prowadzonym przed sądem.

W chwili obecnej nie są prowadzone postępowania w sprawach dotyczących spalania odpadów w piecach domowych. W okresie jesiennym 2016 roku przeprowadzone zostały kontrole palenisk domowych, nie wykazały one żadnych nieprawidłowości. Kontrole wznowione zostaną w tym roku. W przypadku stwierdzenia uchybień ewentualne sprawy kierowane będą do właściwych organów z wnioskiem o ukaranie właściciela nieruchomości.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Marek Sikora
Temat: Dofinansowanie wymiany pieca
Miejscowość: Rekowo Górne
Data: 2017-01-13
Treść wiadomości:

Witam Panie Wójcie. Chciałbym się dowiedzieć, czy po ostatnich zawirowaniach pogodowych na południu Polski (bardzo duży mróz, brak wiatru i w związku z tym występujący trujący smog) będzie możliwe u nas dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na opalane gazem. Wiem, że wcześniej nie było to możliwe w związku z brakiem funduszy na ten cel. Pozdrawiam.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż Gmina Puck nie posiada programu ustalającego dofinansowanie wymiany pieców węglowych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Jan Kowalski
Temat: Rekrutacja pracowników
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2016-12-31
Treść wiadomości:

Od dluzszego czasu obserwuje strone BIP i nie moge znalezc zakladki o wolnych miejscach pracy w gminie jak i w jednostkach podleglych. Prosze o wskazanie w jaki sposob mam szukac aby znalezc taka informacje, badz prosze o podanie linka do strony.

Mam przekonanie ze informacji takiej nie ma co jes niezgodne z przepisami.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. uzyskania informacji na temat wolnych miejsc pracy, informuję, że informacja ta znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck w zakładce Prawo miejscowe, Konkursy – http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/menu/52.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Janusz Łój
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2017-01-02
Treść wiadomości:

Witam Panie Wójcie. Ponownie temat kanalizacji w miejscowości Żelistrzewo jak poniżej, również jest to ulica boczna od ul. Rzucewskiej nie mająca jeszcze nazwy(kolejna za ul. Spokojną), Czy istnieje możliwość podłączenia kanalizacji do działek 673, 664, 667, znajdują się tam domy w budowie osób prywatnych wyrażających chęć podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Żelistrzewo, ul. prostopadła do Rzucewskiej.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana pytanie, dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelistrzewo, informuję, iż aktualna pozostaje odpowiedź na pokrewne pytanie z dnia 27 lipca 2016 rr., tj. w chwili obecnej nie możemy zaprojektować infrastruktury we wskazanym rejonie z uwagi na nieuregulowany stan prawny dróg.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Janusz Łój
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2017-01-02
Treść wiadomości:

Witam Panie Wójcie. Ponownie temat kanalizacji w miejscowości Żelistrzewo jak poniżej, również jest to ulica boczna od ul. Rzucewskiej nie mająca jeszcze nazwy(kolejna za ul. Spokojną), Czy istnieje możliwość podłączenia kanalizacji do działek 673, 664, 667, znajdują się tam domy w budowie osób prywatnych wyrażających chęć podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Żelistrzewo, ul. prostopadła do Rzucewskiej.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana pytanie, dotyczące rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelistrzewo, informuję, iż aktualna pozostaje odpowiedź na pokrewne pytanie z dnia 27 lipca 2016 rr., tj. w chwili obecnej nie możemy zaprojektować infrastruktury we wskazanym rejonie z uwagi na nieuregulowany stan prawny dróg.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Krzysztof Lademann
Temat: Kanaliza
Miejscowość: Brudzewo / Myśliwska
Data: 2016-11-08
Treść wiadomości:

Witam, Mam pytanie czy jest planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brudzewie na ul. Myśliwskiej jak również sieci gazowej. Pozdrawiam

Sz. P.
Gmina Puck w chwili obecnej opracowuje projekt sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Brudzewo, jednakże nie obejmuje on ulicy Myśliwskiej. Ulica ta i znajdujące się tam osiedle mieszkaniowe jest w tej chwili zamieszkałe przez niewiele osób – 2 osoby zameldowane na stałe oraz 2 osoby przebywające tymczasowo (ul. Myśliwska, Borowikowa i Grzybowa). Chcą skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym terenie w latach późniejszych.

Urząd Gminy w Pucku nie zajmuje się gazyfikacją. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej powinny uzyskać informacje dot. warunków przyłączenia w PGNIG S.A. Oddział Detaliczny, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk, Pomorska Sekcja Marketingu. Osoby do kontaktu: Adam Kranz 58/ 323 03 36, 661 991 299; Monika Romon 58/ 323 02 74, 607 450 447. Tam uzyska Pan wszelkie informacje o planach gazyfikacji Gminy Puck.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Mateusz Szyczewski
Temat: Oświetlenie i utwardzenie
Miejscowość: Łebcz Dana ul. Różana
Data: 2016-09-05
Treść wiadomości:

Witam. Proszę o informację kiedy Państwo zamierzacie utwardzoną ul. Swarzewska w lebcz dana oraz zrobić oświetlenie na ul różnej. Kupiłem tu dom i mieszkam już 2 lata a tu ledwie da się jechać. Są wysyłane liczne prośby do sołtysa ale on nie reaguje i się ciale unika jednoznacznej odpowiedzi. Proszę o informację. Pozdrawiam

Sz. P.
odpowiedz-mateusz-szyczewski_24-11-2016_01

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Konrad Tylutko  
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Darzlubie
 
Data: 2016-11-03  
Treść wiadomości:  

Witam, ja mam pytanie czy jest planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Darzlubiu ul. Nowa pozdrawiam nowy przyszly mieszkaniec.

Sz. P.
Gmina Puck wykonała w 2015 r. projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu i uzyskała pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje część drogi, na której usytuowana jest Pana działka. W chwili obecnej w opracowaniu jest studium wykonalności dla zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Mechowo, Leśniewo, Domatowo i Domatówko”, które niezbędne jest do złożenia w lutym 2017 r. wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Magdalena Wojewska  
Temat: Stypendia
Miejscowość:
 
Data: 2016-10-21  
Treść wiadomości:  

Witam Pana Wójta.
Witam. Zapytanie moje dotyczy stypendium szkolnego a mianowicie dlaczego gmina daje bony tylko do jednego sklepu i to w sumie najdroższego w Pucku?!

Sz. P.

ccf20161024_01z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: A. Funk  
Temat: Ścieżka rowerowo-piesza Połchowo-Mrzezino
Miejscowość: Połchowo
 
Data: 2016-08-19  
Treść wiadomości:  

Dzień Dobry,
Chciałbym zapytać o to czy istnieją plany, ewentualnie, czy można rozważać w niedalekiej przyszłości poprowadzenie ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy Połchowem i Mrzezinem. Od niedawna mieszkańcy Połchowa mają możliwość cieszenia się nowym – szerszym i przede wszystkim wygodnym chodnikiem praktycznie na całej jego długości. Taki chodnik jest nie tylko elementem podstawowej architektury, ale też staje się ważnym – bezpiecznym elementem rekreacyjnym dla mieszkańców.

Przedłużenie tego chodnika byłoby doskonałym elementem infrastruktury dla mieszkańców obu wsi i umożliwiłoby bezpieczne spacery rekreacyjne oraz przejazdy rowerzystów bez ryzyka potrącenia przez jadące na tej trasie samochody. Wstępnie przyglądając się omawianej trasie, myślę, że można byłoby tam umieścić odpowiednio szeroki i wygodny ciąg pieszy. Dzięki temu mieszkańcy Połchowa mogliby m.in. łatwiej korzystać z przewozów PKP, którego przystanek znajduje się na granicy Mrzezina.

Zauważyłem, że wykonanie takiej infrastruktury znakomicie aktywizuje mieszkańców, ułatwia transport pomiędzy dzielnicami – miejscowościami i bardzo mocno podwyższa walory turystyczne danych miejsc. Jako przykład podałbym ciąg rowerowo-pieszy pomiędzy gdyńskimi dzielnicami Babie-Doły i Obłuże. Obecnie jest to miejsce wykorzystywane przez bardzo wielu Gdynian i całkowicie zniwelowało izolację tych obszarów odciążając jednocześnie transport samochodowy.

Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

Sz. P.

W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości informuję, że Gmina Puck w chwili obecnej nie posiada dokumentacji technicznej na wykonanie ścieżki na trasie Połchowo – Mrzezino.

W ciągu dwóch najbliższych lat planujemy wykonać ścieżki rowerowe w Gminie Puck objęte szlakiem rowerowym Eurovelo R10 w ramach projektu strategicznego Województwa Pomorskiego Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10. Niestety miejsce o którym Pani pisze nie wpisuje się w ten projekt. Jednakże zdajemy sobie sprawę, iż wykonanie ścieżki na trasie Połchowo- Mrzezino przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną tego obszaru. W związku z powyższym w momencie pojawienia się możliwości pozyskania środków na ten cel projekt ten zostanie zrealizowany.

.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Marek Kukulski   
Temat: Kanalizacja Żelistrzewo
Miejscowość: Żelistrzewo
 
Data: 2016-07-27  
Treść wiadomości:  

Witam Pana Wójta.
Proszę o informację czy jest planowana inwestycja o rozbudowę kanalizacji w miejscowości Żelistrzewo ul. Spokojna boczna od ul. Rzucewskiej. Pozdrawiam

Sz. P.

W nawiązaniu do pytania o rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Żelistrzewie przy ul. Spokojnej – bocznej od ul. Rzucewskiej – informuję, że projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej we wskazanym obrębie może zostać wykonany po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego dróg w tym rejonie (dot. działek 134/3, 134/1, 143 i 134/9). W chwili obecnej nie możemy zaprojektować infrastruktury na gruntach prywatnych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Patrycja Drossel  
Temat: Mieszkanie
Miejscowość: Domatowo ul. Graniczna
 
Data: 2016-08-02  
Treść wiadomości:  

Witam, serdecznie.
Panie Wójcie. Mam pytanie czy jest możliwość wynajęcia mieszkania należącego do Gminy w byłej szkole podstawowej w Domatowie? Mam dwójkę dzieci i szukam mieszkania w okolicy ale niestety niema. Znajoma coś mi mówiła że w byłej szkole jest jedno mieszkanie wolne.Bardzo proszę o wiadomość. Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pismo, w sprawie uzyskania praw do mieszkania komunalnego, położonego na terenie gminy Puck, informuję że przyznawanie mieszkań z zasobu następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puck, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”. Mieszkanie znajdujące się miejscowości Domatowo nie jest przeznaczone do  wynajmu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Paweł  
Temat: Ulica
Miejscowość: Żelistrzewo
 
Data: 2016-07-15  
Treść wiadomości:  

Witam, serdecznie.
Mam pytanie dotyczące remontu ulicy Żytniej w Żelistrzewie kiedy jest przewidywany termin rozpoczęcia prac.

Sz. P.

W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości informuję, iż na powyższe zadanie Gmina Puck złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to 6sierpień Br. W przypadku otrzymania dofinansowania planowana inwestycja realizowana będzie w okresie od X.2016 do V.2017 r.”

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Błażej Bekisz  
Temat: Uzbrojenie działki
Miejscowość:
 
Data: 2016-07-03  
Treść wiadomości:  

Witam, serdecznie.
Jakiś czas temu nabyłem działkę budowlaną w Żelistrzewie. Działka jednak nie jest uzbrojona. czy mógłbym zasięgnąć u Pana informacji, gdzie należy się udać, jakie poczynić kroki aby podłączyć prąd i wodę, czy potrzebuje jakiegoś pozwolenia, kto takie przyłącza zakłada, jakie potrzebuje dokumenty, itp. Jestem dość młodą osobą i nigdy nie miałem do czynienia z takimi sprawami, mam nadzieje że mi Pan pomoże, Pozdrawiam.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż gospodarkę wodną i ściekową na terenie miejscowości Żelistrzewo prowadzi tutejszy Urząd. Wnioski dotyczące dostawy wody i odbioru ścieków można pobrać ze strony internetowej http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113 bądź w pokoju nr 43. Przyłącze wodociągowe wykonuje się we własnym zakresie.

Wnioski dotyczące dostawy energii należy pobrać w punkcie obsługi klienta dostawcy energii Energa- Operator  s. a. Wejherowo, ul. Przemysłowa 18.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Emanuel Piernicki  
Temat: Boisko do piłki nożnej
Miejscowość: Leśniewo
 
Data: 2016-06-14  
Treść wiadomości:  

Witam, Mam pewną prośbę odnośnie boiska w Leśniewie. Chciałbym żeby boisko to było podlewane. Sprawa ta nie jest tak bardzo skomplikowana dlatego, że trenuje tam straż pożarna i podlewanie tego boiska nie było by tak dużym problemem. Apeluję o to by straż okazjonalnie podlewała to boisko bo trawa przez lata staję się sucha i pogarsza to komfort gry na tym boisku. Mam nadzieję, że rozważy Pan moją propozycję ! Pozdrawiam !

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż Stacja Uzdatniania Wody w Leśniewie dostarcza wodę uzdatnioną przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz na potrzeby zakładów produkcyjnych. Z uwagi na możliwość wystąpienia niedoborów wody nie ma możliwości podlewania tą wodą boiska sportowego.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Elżbieta Zuziak  
Temat: Plac zabaw
Miejscowość: Łebcz
 
Data: 2016-06-02  
Treść wiadomości:  

Witam, jestem mieszkanką osiedla Dana. Na Ul. Wiśniowej i okolicznych ulicach z roku na rok przybywa domów a co za tym idzie mieszkańców w tym duża ilość dzieci. Dzieciom bardzo brakuje miejsca gdzie mogłyby się zintegrować i spędzać wspólnie czas, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie pomysłu na zorganizowanie placu zabaw, który bardzo by się przydał okolicznym mieszkańcom. Pozostaje również problem utwardzenia i oświetlenia drogi. Proszę o wsparcie pomysł w tym temacie.

Sz. P.

Na osiedlu Łebcz Dana Gmina Puck nie posiada wyznaczonego miejsca na plac zabaw. O wykonanie dokumentacji na plac zabaw i wyznaczenie terenu pod jego budowę może Pani wnioskować na zebraniu wiejskim.

Posiadamy dokumentację na oświetlenie ul. Wiśniowej w Łebczu i do końca października br. wybudowanych zostanie tam 10 lamp.

Utwardzenie terenu w ramach bieżącego utrzymania dróg zgłaszać należy do sołtysa.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Bernadeta Dettlaff  
Temat: Rachunek za wodę
Miejscowość: Mrzezino ul. Pokoju
 
Data: 2016-05-27  
Treść wiadomości:  

Witam Panie Wójcie. pytanie moje to dlaczego w Mrzezinie od dwóch miesięcy nie chodzi pan od wody.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż z uwagi na zmiany kadrowe nastąpiło przesunięcie w dokonywaniu odczytów liczników w miejscowości Mrzezino. Ostatnich odczytów dokonał poprzedni inkasent w terminie 23.03- 18.04.2016, natomiast obecny inkasent, pan Tadeusz Zielke rozpoczął rozliczanie wsi w dniu 01.06.2016.

W sprawie aktualizacji odczytów wodomierzy należy kontaktować się bezpośrednio z inkasentem pod numerem telefonu 728 415 282.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Michał Kamiński
 
Temat: Rozporządzenie
Miejscowość: Gmina Puck
 
Data: 2016-05-31  
Treść wiadomości:  

W odpowiedzi na maila, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 12.05.2016 informuję, iż zakaz podlewania ogrodów w godzinach 6.00-22.00 wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 75/16 z dnia 04.05.2016, dotyczy wyłącznie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych na terenie Gminy z gminnej sieci wodociągowej. Zakaz wprowadzono z uwagi na występujące niedobory wody oraz bezdeszczową pogodą.”

Na jakiej podstawie prawnej wójt może zakazać podlewania ??? Jeżeli woda jest używana do celów bytowych jak jest to zapisane w umowie to jakim cudem można zakazać jej używać . Gmina może co najwyżej prosić a nie zakazywać. Z tego co się orientuje jest to niezgodne z prawem a może się mylę ?Jeżeli tak proszę mnie poprawić.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 31 maja 2016 roku, dotyczące wprowadzonego na terenie gminy Puck w okresie od 11 do 17 maja br. zakazu podlewania ogrodów z uwagi na występujący w tym czasie niedobór wody, w pierwszej kolejności należy wskazać, iż jak przyjmuje się obecnie w orzecznictwie sądów administracyjnych, co do zasady Wójt jako organ wykonawczy gminy nie jest uprawniony do wprowadzania na terenie gminy zakazu korzystania z wody, pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Niezależnie od powyższego, jeżeli zweryfikuje Pan informacje zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej innych gmin lub miast, dojdzie Pan do wniosku, że w sytuacjach analogicznych do omawianej w tej sprawie organy wykonawcze poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego konsekwentnie decydują się na wydawanie tożsamych zakazów. Przyczyną tego rodzaju decyzji jest konieczność zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa, w szczególności eliminacja zagrożeń związanych z ich zdrowiem lub życiem. Zważyć bowiem pozostaje, że z uwagi na krótkotrwały niedobór wody wywołany przyczyną zewnętrzną i nagłą (np. brak opadów połączony z utrzymującymi się wysokimi temperaturami), na szali stawia się z jednej strony brak wody u części mieszkańców gminy na cele bytowe, z drugiej zaś krótkotrwałe ograniczenie korzystania z wody przez innych mieszkańców gminy na cele inne niż bytowe (np. związane z podlewaniem ogrodów). Co oczywiste, w zależności od sytuacji danego mieszkańca gminy, rzeczony zakaz może być odbierany pozytywnie lub negatywnie.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139 ze zm.), „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”. W mojej ocenie wprowadzenie przedmiotowego, krótkotrwałego ograniczenia sposobu korzystania z wody na cele inne niż bytowe, mającego zabezpieczyć dostawy wody na cele bytowe w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dla ogółu mieszkańców gminy Puck, czyniło zadość zasadom współżycia społecznego, w konsekwencji czego było dopuszczalne.

Odnośnie użytego we wspomnianym zarządzeniu sformułowania „zakaz” w miejsce wspomnianej przez Pana „prośby”, pozostaje zwrócić uwagę, iż zastosowanie tegoż określenia było konieczne z uwagi na sposób, w jaki determinuje ono zachowanie poszczególnych jednostek. Użycie sformułowania „prośba” niewątpliwie nie odniosłoby zamierzonego efektu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Bollin Jadwiga
 
Temat: Mieszkanie
Miejscowość: Domatowo
 
Data: 2016-05-19  
Treść wiadomości:  

Dzień dobry szanowny Wujcie nie wiem czy to pytanie kierować do pana, jusz od pewnego czasu szukam mieszkanie w okolcy krokowa starzyna ,jak na razie cieszko z mieszkaniami.Ale dostałam od pani wiadomość która opiekuje się mieszkaniem w starzynie trzy pokojowym które należy do gminy , nie oczekuje mieszkania socjaklnego .tylko takie które można normalnie wynajoć. Jerzeli takie jest ,proszę o odpowieć.
Z góry dziekuje za odpowieć.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pismo, w sprawie uzyskania praw do mieszkania komunalnego, położonego na terenie gminy Puck, informuję że przyznawanie mieszkań z zasobu następuje na podstawie Uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/101/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Puck, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”. Mieszkanie znajdujące się miejscowości Starzyno nie jest przeznaczone do wynajmu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Hanna Szlompek
 
Temat: Koncert
Miejscowość: Gmina Puck
 
Data: 2016-05-24  
Treść wiadomości:  

Witam Panie Wójcie ! Moje pytanie to dlaczego koncert zespołu „Kombii” jest  tak mało reklamowany, przecież to mogła być promocja i wizytówka naszej gminy. A tym czasem słyszałam, że koncert ma się odbyć tylko dla pracowników Gminy i jej zaprzyjaźnionych ludzi, akurat z tym jako mieszkańcy się nie zgadzamy.

Sz. P.
Koncert Jubileuszowy „KOMBII” jest ogólnodostępny, niebiletowany, odbędzie się 3.06.2016 r. na boisku sportowym w Żelistrzewie.

Życzę przyjemnych wrażeń.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Przemysław Tworkowski
 
Temat: Chodnik w Smolnie
Miejscowość: Smolno
 
Data: 2016-05-01  
Treść wiadomości:  

Panie Wójcie czy nowo wybudowany chodnik w Smolnie na ul. Puckej jest zgodny z wymogami prawa budowlanego (szerokość) pięć kostek to chyba lekka przesada wózek dziecięcy się nie mieści. Fundamenty ogrodzeń wykonane przy posesjach nowo wykonanego chodnika wołają o pomstę do …….. Czy ta inwestycja jest wg Gminy zakończona czy będą wykonane poprawki w projekcie oraz kto pełni nadzór nad wykonywanymi robotami . Jakie gmina przekazała fundusze na ten projekt oraz czy spełniają one warunki bezpieczeństwa.?

Sz. P.
Gmina Puck wykonała odcinek chodnika w formie utwardzonego pobocza przy drodze powiatowej nr 1514G w Smolnie przy ul. Puckiej. Inwestycja uzgodniona została z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie. Utwardzenie pobocza zostało wykonane w granicach pasa drogowego, a właściciel sąsiadującej działki nie wyraził zgody na poszerzenie granic tego pasa.

Inwestycja została zakończona, a koszt jej wyniósł 19.163,- zł brutto.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Piotr Budzisz
 
Temat: Zakaz podlewania
Miejscowość: Połczyno
 
Data: 2016-05-11  
Treść wiadomości:  


Witam, Czy zakaz podlewania dotyczy tylko tych,którzy są podłączeni do wodociągu? Czy dotyczy posiadaczy studni?

Sz. P.
W odpowiedzi na maila, który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 12.05.2016 informuję, iż zakaz podlewania ogrodów w godzinach 600-2200 wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr 75/16 z dnia 04.05.2016, dotyczy wyłącznie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych na terenie Gminy z gminnej sieci wodociągowej. Zakaz wprowadzono z uwagi na występujące niedobory wody oraz bezdeszczową pogodą.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Andrzej Malicki
 
Temat: Podatek od wody deszczowej
Miejscowość: Gnieżdżewo
 
Data: 2016-04-30  
Treść wiadomości:  


Witam czy to prawda ze gmina ma zamiar wprowadzić podatek od deszczówki?

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana e-mail informuję, że na dzień dzisiejszy gmina nie będzie wprowadzać podatku od deszczówki, gdyż nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie.

z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk

 

 

Autor: Anna Bradtke
 
Temat: 500+
Miejscowość: Starzyński Dwór
 
Data: 2016-04-13  
Treść wiadomości:  


M
am 3 dzieci w wieku 21 , 20 i 7 czy skoro moje starsze dzieci podjęły pracę i mieszkają z rodzicami cały dochód na 5 osób nie przekracza 800 zł. to czy dostane na młodsze te 500 zł ?

Sz. P.
W odpowiedzi na Pani email informuję, iż w składzie Pani rodziny mogą być wykazane dzieci 20 i 21 letnie, jeżeli zamieszkują wspólnie z rodzicami i pozostają na ich utrzymaniu, jednakże w tej sytuacji przy ustalania sytuacji dochodowej rodziny uwzględnić trzeba również dochody w/w dzieci. Podstawę dochodów członka rodziny do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego stanowi rok kalendarzowy 2014, z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych zmian które miały miejsce w roku 2014 jak i po tym roku.

W związku z powyższym, w Pani sytuacji aby określić czy świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na najmłodsze dziecko w rodzinie, powinna Pani przedstawić sytuację dochodową całej rodziny poczynając od 01-01-2014 r. do dnia złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze z uwzględnieniem ewentualnego uzyskania bądź utraty dochodu..

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Karolina Rybicka
 
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Połczyno bis
 
Data: 2016-03-16  
Treść wiadomości:  


Witam kiedy będzie możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w Połczynie bis, ul. Malwowa???
Czy w 2016r. jest możliwość ewentualnego starania się o jakiekolwiek dofinansowanie do zakładania przydomowych oczyszczalni ścieków???
Czy w 2016r. jest możliwość starania się o dotację do pieców ogrzewania ekologicznego – pompy ciepła.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pani pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy Puck drogą mailową w dniu 16.03.2016 r. informuję, że w chwili obecnej nie planuje się rozbudowy kanalizacji
w miejscowości Połczyno Bis.

W roku bieżącym nie przewiduje się również dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i dotacji do pieców ekologicznych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Agnieszka Skrocka
 
Temat: w sprawie zamieszkania
Miejscowość: Puck
 
Data: 2016-03-07  
Treść wiadomości:  


Witam Pana serdecznie. Moje pytanie do Pana będzie może nie na miejscu, bo Pan pewnie nie zajmuje się sam takimi rzeczami, ale pomyślałam że będzie Pan najbardziej kompetentną osobą do udzielenia mi takiej informacji, otóż chciałam zapytać jakie warunki trzeba spełniać żeby dostać od gminy mieszkanie komunalne. Obecnie mieszkam w centralnej Polsce ale ze względów zdrowotnych chciałabym się przeprowadzić nad morze. Mam pięcioosobową rodzinę mąż tylko pracuje, najstarszy syn studiuje prawo w Olsztynie, a ja w domu wychowuję dwójkę nastolatków, córkę 17 i syna 15 lat (syn pływa). Sama trochę choruję i zmiana klimatu byłaby jak najbardziej wskazana. W Pucku byłam i podoba mi się to miasteczko ludzie mili, ładnie czysto i tak spokojnie. Na kupno mieszkania nas nie stać dlatego szukam takiej możliwości jak mieszkania komunalne, czy jest jakaś szansa i jak długo się czeka? Z góry dziękuję za odpowiedź .

Sz. P.
W odpowiedzi na Pani pismo, w sprawie możliwości uzyskania praw do mieszkania komunalnego, położonego na terenie miasta Puck informuję, że zapytanie należy skierować do Burmistrza Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Barbara Kownatke
 
Temat: dotyczy nawierzchni dróg
Miejscowość: Gnieżdżewo
 
Data: 2016-03-02  
Treść wiadomości:  


Dzień dobry
Problem o którym chcę napisać jest już od kilku lat, dotyczy on ul. Księdza Dominika w Gnieżdżewie, a mianowicie, parę lat temu został wylany tam asfalt, jednak nie do końca, w tej chwili powstaje tam coraz więcej budynków, coraz więcej wprowadza się ludzi, Pytanie moje Brzmi czy w najbliższej przyszłości jest w planach dokończenie tej drogi, która z roku na rok robi się coraz gorsza.
Dziękuję i pozdrawiam..

Sz. P.
Gmina Puck nie przewiduje w roku bieżącym wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Ks. Bp. Dominika w Gnieżdżewie.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Tomasz Szyrowski
 
Temat: Drzewa zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców
Miejscowość: Smolno
 
Data: 2016-02-10  
Treść wiadomości:  


Witam P. Wójcie.
W związku z wielkim zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców m. Smolno przy ul. Puckiej od ul. Jana Pawła II do przejazdu kolejowego, w nawiązaniu do zdarzenia, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku-drzewo runęło na dom mojego sąsiada (na szczęście w nieszczęściu, w tym konkretnym przypadku nikomu nic się nie stało, lecz dach domu został mocno zniszczony), chciałbym zapytać ile jeszcze musi się wydarzyć, abyśmy doczekali się wycięcia owych drzew???.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana meila dotyczącego drzew rosnących przy ul. Puckiej w miejscowości Smolno informuje, że w /w droga nie jest drogą gminną lecz powiatową i zapytania odnośnie przycinki lub ewentualnej wycinki drzew należy kierować do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Artur Bochoń
 
Temat: „renowacje” dróg
Miejscowość: Leśniewo
 
Data: 2016-02-10  
Treść wiadomości:  


Szanowny Panie Wójcie,
proszę o dwie informacje:
1. kto odpowiada za naprawy ulicy w Leśniewie od głównego skrzyżowania w stronę przedszkola. Nawierzchnia „naprawiona” 09.02.2016 w dniu 10.02.2016 ma już z powrotem dziury, a „wypełniacz” stwarza realne zagrożenie drogowe (kamyczki mogą stłuc szybę auta).
2. to samo dotyczy ulicy Nad potokiem / Nad strumieniem (i innych zapewne także). swego czasu własnymi środkami przed swoją posesją nasypałem „grubego żwiru” i go ubiłem. Remont tej gminnej utwardzonej nawierzchni był w tym roku tak marny, że dwa dni później wszystkie dziury, które zostały „wyrównane” – wylazły na nowo. Można by wysypać ten tłuczeń raz a dobrze (tak było kilka lat temu, Pani odpowiedzialna za utrzymanie dróg bardzo tutaj pomogła, gdyż sama nadzorowała wykonanie usługi i droga wytrzymała w dosyć dobrym stanie kilka lat – część usypana przeze mnie nadal jest „bez dziur” – chcieć to móc). obecnie równiarka jedynie zgarnia tłuczeń i glina wyłazi na wierzch. Zwracam się z uprzejmą prośbą o utwardzenie tłuczniem (nie piaskiem jak na jesień 2015, bo to nic nie daje) drogi Nad strumieniem od skrzyżowania aż do końca wzniesienia. Sprawę zna Pan Sołtys, jednak sam tego przecież nie wysypie…

Sz. P.
W odpowiedzi na pismo w sprawie utwardzenia dróg w Leśniewie informuję, że drogi zostaną utwardzone podczas prac remontowych dróg w sołectwie Leśniewo w 2016 roku, kruszywem odpowiednim do tego rodzaju nawierzchni.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: L. Deling
 
Temat: Droga
Miejscowość: Żelistrzewo
 
Data: 2016-02-01  
Treść wiadomości:  


Witam!
Chce zapytać czy jest realna szansa na to by w Żelistrzewie na ul Różanej a dokładnie sam jej koniec został wylany asfaltem lub aby płyty Yumbo zostały porządnie poprawione,bo w tej chwili płyty te są zapadnięte i tak jakby „wisiały w powietrzu” gdyż jak przejeżdża po nich auto dosłownie się ruszają i podnoszą do góry. Pod koniec zeszłego roku sołtys zlecił poprawę tych płyt ale niestety firma, która to robiła mówiąc w prost poszła po najmniejszej linii oporu no i teraz mamy efekty tego!!! Kilka aut zostało na tej drodze uszkodzonych! Panie Wójcie prosiłabym jeśli to możliwe o to aby Pan przyjechał i zobaczył co my mamy za drogę,tak się na dłuższą metę nie da korzystać z tej drogi..

Sz. P.
W odpowiedzi na pismo w sprawie ułożenia płyt na ul. Różanej, w Żelistrzewie informuję, że płyty zostały naprawione. Jednocześnie wyjaśniam, że na ułożenie tych płyt jest gwarancja. W związku z tym, jeżeli powtórzy się sytuacja to należy to zgłosić panu sołtysowi Szymonowi Dettlaff, który jest w kontakcie z firmą.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Paweł Zygmunt
 
Temat: Droga w opłakanym stanie!
Miejscowość: Rzucewo
 
Data: 2016-01-26  
Treść wiadomości:  


Ponad 1,5roku temu wycinali krzaki, następnie mieli wycinać drzewa i kłaść nową nawierzchnię drogi lecz na wycięciu krzaków się skończyło parodia….! Mamy końcówkę stycznia 2016 roku ! Polecam przejechać się drogą w kierunku zamku Jana III Sobieskiego w Rzucewie panu staroście,wójtowi itp życzę urwania koła albo chociaż przecięcia opony i wykrzywienia felg na tych pięknych kraterach które pojawiły się po zimie…odtworzyli piękna osadę łowców fok nad zatoką ale co z tego jak mało kto tam się wybiera taką zachęcająca drogą???? najgorszy jest odcinek od cmentarz komunalnego w kierunku Rzucewa w tym dole gdzie po obu stronach są bariery Energo chłonne jest katastrofa, a w szczególności napotkania autobusu pksu lub szkoły,a nawet chociażby innych pojazdów dużych gabarytów które bardzo często kursują tą drogą do i z firmy Polfarm w Rzucewie… pozdrawiam i zachęcam do głębszego zastanowienia się nad problemem zanim dojdzie na tej drodze do tragedii… MIESZKANIEC PUCKA … Jest wogle jakiś plan na remont tej drogi i jak tak to w jakim roku?

Sz. P.
W odpowiedzi na pismo w sprawie nawierzchni drogi do Rzucewa wyjaśniam, ze droga ta jest w Zarządzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Z informacji uzyskanych od zarządu drogowego wynika, że w roku bieżącym droga będzie poprawiana w ramach bieżących remontów. Niestety na chwilę obecną Gmina Puck nie ma informacji, co do planów inwestycyjnych tj. pełnej modernizacji drogi.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Jacek Winnicki
 
Temat: kocioł pelet + pompa ciepła cwu
Miejscowość: Połchowo
 
Data: 2016-02-18  
Treść wiadomości:  


Panie wójcie czy jest możliwość uzyskać dotacje na kocioł pellet i pompę ciepła cwu? Mieszkam w nowo wybudowanym domu w Połchowie, dom 115 mpu.

Sz. P.
Informuję, iż Gmina Puck nie ma w budżecie środków przeznaczonych na dotacje w zakresie dopłat do kotła pellet i pompy ciepła cwu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Grzegorz Renusz
 
Temat: Umowy dotyczące świadczenia usług dostawy wody
Miejscowość: Czarny Młyn
 
Data: 2016-02-12  
Treść wiadomości:  


Witam. Mam pytanie dotyczące umów na świadczenie usług dostawy wody. Mianowicie, chciałbym uzyskać odpowiedź, kiedy zostaną rozwiązane umowy z mieszkańcami sołectwa Mieroszyno, którzy już kilka miesięcy temu zostali zobowiązani do podpisania umów, z nowym usługodawcą, firmą EKOWiK, natomiast nie zostały im wypowiedziane dotychczasowe umowy z Gminą Puck (chodzi o umowy słowne). Wyjaśnienie Pani kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które usłyszeć można było na zebraniu wiejskim, mnie nie satysfakcjonuje, ponieważ obarczanie winą za brak umowy usługobiorcy jest wątpliwe, gdyż w przypadku każdej innej usługi (telefonia, telewizja, itp.), to usługodawca przedstawia umowę i zobowiązuje do jej podpisania, czego tutaj mimo świadczenia usługi, nie dopełniono.
Mam nadzieję, że moje pytanie nie trafi do kosza, gdyż wydaje mi się, że nie narusza żadnego z punktów regulaminu.

Z poważaniem,
Grzegorz Renusz

Sz. P.

   W odpowiedzi na Pana e-mail informuję, iż umowy o dostawę wody pomiędzy Gminą Puck a odbiorcami wody zamieszkałymi w sołectwie Mieroszyno, w tym też Panem zostały zawarte w sposób dorozumiany. Taki sposób zawarcia umowy jest zgodny z prawem, co potwierdzone zostało m.in orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygn. akt I CSK 149/05. W obwieszczeniu Wójta Gminy Puck z dnia 29.09.2015 roku mieszkańcy poinformowani zostali, że od 1.10.2015 roku zaopatrzenie w wodę prowadzić będzie EKOWIK sp. z o.o. we Władysławowie. Informację , że Gmina Puck nie świadczy usługi dostawy wody a obecnie te usługi świadczy EKOWIK, mieszkańcy otrzymali również na zebraniu wiejskim od Wójta i p. Bożeny Kamińskiej o czym Pan sam pisze w swoim zapytaniu do Wójta. Faktem jest, że Gmina Puck nie dostarcza wody już od 1.11.2015 roku, tym samym umowa ta rozwiązana została w sposób dorozumiany, co jest zgodne z orzeczeniem Sądu Najwyższego o sygn. akt V CSK 430/09.

   Obecnie usługa dostawy wody wykonywana jest przez spółkę EKOWIK z Władysławowa. Nawet w przypadku nie zawarcia przez Pana umowy w formie pisemnej ze Spółką EKOWIK informuję, że taka umowa została zawarta w sposób dorozumiany, gdyż odbiera Pan dostarczaną wodę a spółka może dochodzić od Pana należności za świadczone usługi niezależnie od zawarcia pisemnej umowy.

   Nadmieniam również, że zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków woda może zostać odcięta w przypadku zajścia wymienionych w powyższym przepisie przesłanek.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Aleksandra Selke
 
Temat: Woda
Miejscowość: Mieroszyno
 
Data: 2016-01-21  
Treść wiadomości:  


DLACZEGO JAK SA ZEBRANIA TO PAN NIE PRZYJEDZIE DO MIEROSZYNA NAJLEPIEJ NIE PRZYJECHAC I SIE NIE TLUMACZYC BO POCO UMOWE NIE POTPISZE TYLKO ZAPLACE W GMINIE TAK JAK BYLO A PAN NIECH SIE Z NIMI ROZLICZA TAK JAK STAROWIEJSKA NIEBEDZIE MIALA KANALIZY DALEJ BO WYMYSLILI ZE TA UKLCA JEST PRYWATNA

TO WSZYSTKO JEST SMIESZNE

Sz. P.

Zebranie z mieszkańcami odbyło się 1.02.2016 r., w którym uczestniczyłem i mam nadzieję, że uzyskała Pani odpowiedź na wszystkie zadane pytania.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Emila Kempa
 
Temat: Porada
Miejscowość: Gmina Puck
 
Data: 2016-01-11  
Treść wiadomości:  


Witam p. Wójcie mam takie nietypowe pytanie czy może pan jako wójt się oriętuje czy na terenie gminu jest jakiś radca prawny który udzieli mi darmowej porady. bo jak narazie to niestać mnie na wynajęcie prawnika. Poniewarz jestem od 8 maja na urlopie bespłatnym i niezdolna do pracy bez jakiego kolwiek zasiłku. jestem po I operacji żylaków teraz w lipcu czeka mnie artroskopia i rekonstrukcja lewego kolana. i nikt nie potafi mi powiedziec co mam dalej robić 🙁 z góry dziekuje za odpowiedz 🙂
Z poważaniem, Emila Kempa

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Starostwo Powiatowe w Pucku uruchomiło 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. w Pucku, Plac Wolności 2, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00 oraz w Władysławowie i Kosakowie.
Gmina Puck nie organizuje takich porad, gdyż jest to zadania realizowane przez powiat.
Dokładne adresy oraz godziny przyjmowania w pozostałych punktach podane są na stronie internetowej: bip.starostwo.puck.pl.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Wioletta Wójcik  
Temat: pomnik w Starzyńskim Dworze
Miejscowość: Starzyński Dwór
 
Data: 2015-11-05  
Treść wiadomości:  


Witam serdecznie, co prawda nie jestem mieszkanką Gminy Puck, ale chciałabym dowiedzieć się gdzie mnożna uzyskać informacje dotyczące pomnika żołnierza radzieckiego w Starzyńskim Dworze. Interesuje mnie dlaczego w czasach, gdy likwidowano wszelkie pozostałości komunizmu, ktoś podjął odważną decyzję i pomnik pozostał. Chciałabym również wiedzieć jak obecnie ludzie na niego reagują. Pomnik ten znam praktycznie od dziecka, gdyż często jeździłam tam drogą na Hel i jest on dla mnie nierozerwalną częścią miejscowości. Od jakiegoś czasu w mojej gminie trwa akcja przekonywania mieszkańców do usuwania pamiątek pozostałych po czasach powojennych i tych związanych z socjalizmem. Nie jestem zwolenniczką tak radykalnych posunięć, gdyż kamień, bądź pomnik postawiony w tamtych czasach komuś, kto oddał życie za naszą wolność, bez względu na to kim był, jest moim zdaniem nienaruszalny. Tym bardziej, że jest to też część naszej historii. Będę wdzięczna za odpowiedź, abym mogła uświadomić mieszkańców mojej gminy, aby nie popełniali nieodwracalnych błędów.

Serdecznie pozdrawiam.
Z poważaniem, Wioletta Wójcik

Sz. P.

       Pomnik Żołnierza w Starzyńskim Dworze usytuowany na skwerze przy wjeździe na teren dawnego majątku rodziny Grassów w swojej stylistyce przedstawia umęczoną, siedzącą postać w mundurze czerwonoarmisty. Idea powstania monumentu z założenia upamiętnia jeńców radzieckich niewolniczo wykorzystywanych do prac polowych i drogowych w dużych posiadłościach von Grassów. Jeńcy przebywali na tym terenie w latach 1942 do 1944. Pomnik został wykonany w latach 70-tych XX w. z „zaprawy betonowej” wg projektu artysty gdańskiego Wawrzyńca Sampa. W 2005 roku pomnik odrestaurowano oraz umieszczono pod nim tablicę z napisem: „Umęczonym żołnierzom Armii Czerwonej – jeńcom hitlerowskiego reżimu 1942-1945”.
Według miejscowego przekazu, część z nich została spalona w stodole przez wycofujących się niemieckich żołnierzy…
Pomnik upamiętnia nie „walczących czerwonoarmistów”, ale zamordowanych przez Niemców jeńców wojennych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Joanna Temska
Temat: Budowa kanalizacji
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2015-10-28 Treść wiadomości: 

Witam, bardzo proszę o informację czy i kiedy jest planowana budowa kanalizacji w Mrzezinie („Meksyk).

Z poważaniem,
Joanna Temska

Sz. P.

W nawiązaniu do zapytania w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Mrzezinie „Meksyk” niniejszym informuję, że Gmina Puck wspólnie z Powiatem Puckim złożyła wniosek na budowę ul. Gdyńskiej w Mrzezinie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 łącznie z budową kanalizacji w w/w ulicy.
W pozostałej części miejscowości kanalizacja sanitarna realizowana będzie w miarę posiadanych środków finansowych.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Daniel Szornak
Temat: Naprawa nawierzchni
Miejscowość: Połczyno
Data: 2015-09-15
Treść wiadomości: 

Witam,
Panie Wójcie, interesuje mnie sprawa wykonania nawierzchni ulicy Ceynowy w Połczynie. Do mojej posesji prowadzi krótki odcinek ulicy na, którym nie została wykonana żadna naprawa nawierzchni. Jest to odcinek około 45 metrów. Po opadach deszczu chodzi się po kostki w glinie. Nadmieniam iż rok temu sam własnymi siłami i środkami nawoziłem kruszywo na ten odcinek, gdyż ciężko o co kolwiek się doprosić.

Z poważaniem,
Daniel Szornak

Sz. P.

„W odpowiedzi na pismo w sprawie wykonania nawierzchni ul. Ceynowy w Połczynie – informuję, że droga, przy której znajduje się Pana posesja zostanie utwardzona płytami YOMB w 2016 roku.”

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Katarzyna Rusnak  
Temat: Budowa kanalizacji
Miejscowość: Darżlubie ul. Leśna
 
Data: 2015-09-27  
Treść wiadomości:  

 

Witam, chciałabym się dowiedzieć czy jest planowane i kiedy wybudowanie kanalizacji w Darzlubiu na ul. Leśnej? Jestem właścicielką działki 156/10, planujemy rozpoczac budowe i chcielibysmy znac plany co do kanalizacji. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie Kasia.

Sz. P.

Gmina Puck opracowała dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu i uzyskała pozwolenie na budowę.
W przyszłym roku Gmina Puck ma zamiar skorzystać z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego to dofinansowane są projekty infrastrukturalne. Po przyjęciu zadania do planu inwestycyjnego na następny rok budżetowy przez Radę Gminy Puck oraz otrzymaniu dotacji – będzie można przystąpić do wykonania kanalizacji sanitarnej.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Marcin Kitowski  
Temat: Dotacja do ogrzewania
Miejscowość: Łebcz  
Data: 2015-02-10  
Treść wiadomości:  

Witam, Panie Wójcie czy jest możliwość staranie się o dotację do pieców ogrzewania ekologicznego, chodzi o modernizowanie starych pieców nieekologicznych na nowe ekologiczne oraz o założenie nowych pieców tj.: – elektryczne, gazowe, olejowe – kotły opalane biomasą* – automatyczne kotły retortowe opalane tzw. ekogroszkiem* – pompy ciepła

Z poważaniem,

Wiśniewski Robert

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana e-maila informuję, że Gmina Puck nie posiada środków na dofinansowanie inwestycji o których Pan pisze. Na powyższe może Pan uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uruchomił dopłaty dla osób prywatnych. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Gabriela Chmielowiec  
Temat: gazyfikacja
Miejscowość: Żelistrzewo  
Data: 2015-08-28  
Treść wiadomości:  

Witam, Proszę o odpowiedz kiedy do Żelistrzewa doprowadzony zostanie gaz?

Z poważaniem,

Gabriela Chmielowiec

Sz. P.

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej powinny wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres: PGNIG S.A. Oddział Detaliczny, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk Pomorska Sekcja Marketingu pokój 106 A. Osoby do kontaktu: Adam Kranz 58/ 323 03 36, 661 991 299; Monika Romon 58/ 323 02 74, 607 450 447. Tam uzyska Pani wszystkich informacji o planach gazyfikacji Gminy Puck.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Aleksandra Krajewska  
Temat: ul. Łąkowa Żelistrzewo
Miejscowość: Żelistrzewo  
Data: 2015-07-02  
Treść wiadomości:  

Panie Wójcie, mam pytanie odnośnie remontu drogi i chodnika przy ulicy łąkowej w Żelistrzewie. Nie mam pewności czy Pan jest odpowiednim organem, bo nie wiem czy to droga gminna czy powiatowa, ale chciałabym się dowiedzieć kiedy na drodze zostaną wymalowane znaki poziome (przede wszystkim przejście i linie) chodzi tu głównie o to że kierowcy od kiedy jest nowa nawierzchnia nie przestrzegają ograniczenia prędkości, Mieszkańcy boją się przez ulicę przechodzić. Czy można coś w tym kierunku zrobić, bo sam znak ograniczający na nic się nie zda. Jakieś progi zwalniające albo częstsze patrole drogówki, cokolwiek co pomoże nam długo korzystać z pięknego chodnika za nim nas rozjadą przy przechodzeniu przez ulicę

Z poważaniem,

Aleksandra Krajewska

Sz. P.

Ulica Łąkowa w Żelistrzewie stanowi drogę powiatową, o wszelkie informacje w sprawie jej remontu należy zwrócić się do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie ul. Pucka 11, tel. 58 774-32-80.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Irena Skrzypkowska
Temat: budowa sieci wodociągowej w Połczynie
Miejscowość: Połczyno
Data: 2015-06-21
Treść wiadomości:

NA KIEDY JEST PLANOWANA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POLCZYNO A ZWŁASZCZA NA UL.SPOKOJNEJ, CHCEMY KOŃCZYĆ BUDOWE DOMU ALE NIE MAMY MOZLIWOŚCI DOJŚCIA DO WODY.

Sz. P.

Gmina Puck nie planuje w tym roku rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Połczynie. Przyspieszenie wykonania tej inwestycji może polegać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pani na własny koszt projekt i wybuduje sieć, a Gmina Puck zwróci Pani pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy sieci wodociągowej.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Katarzyna Brzoskowska
Temat: leki przeterminowane
Miejscowość: gmina Puck
Data: 2015-06-19
Treść wiadomości:

 

Szanowny Panie Wójcie. Dzień dobry, chciałabym zapytać o zbiórkę leków przeterminowanych, jako mieszkaniec gminy, ale też i jako czynny farmaceuta. Jest sporo niedomówień i niewiedzy w tej sprawie. Czy nie można byłoby uprościć odbioru leków przeterminowanych i ustawić stosownych pojemników w aptekach naszej gminy. Mieszkańcy dosyć często przychodzą do aptek z lekami przeterminowanymi, twierdząc, że apteka ma obowiązek je odbierać, bo tak jest w gminach ościennych, np Gdynia czy Władysławowo. Niewielu natomiast wie, że obowiązek ten spoczywa na gminie. Jest co prawda punkt selektywnego odbioru śmieci, ale mam wrażenie, że niewielu mieszkańców o tym wie. Może, by ułatwić wszystkim proces segregacji, warto byłoby po prostu wstawić odpowiednie kosze do aptek? Bo jeśli już mamy zainteresowanie i świadomość segregacji, to może warto pomagać dobrym nawykom.

Sz. P.

Ustawa nie wskazuje jednak sposobu i miejsca prowadzenia takiej zbiórki. Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości nie wskazują też na konieczność ustawienia pojemników na przeterminowane leki w aptekach i zapewnienia odbioru tych leków z aptek. Zgodnie z założeniami przytoczonych norm prawnych Gmina Puck stworzyła dla swoich mieszkańców możliwość oddania przeterminowanych bądź niepotrzebnych leków tworząc Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się w Pucku przy ulicy Zamkowej 6 (baza Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.). Tam mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną na rzecz Gminy Puck, mogą bez dodatkowych opłat przekazać między innymi przeterminowane leki.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Krzysztof Orzeł
Temat: Dofinansowanie
Miejscowość: Starzyno
Data: 2015-06-01
Treść wiadomości:

 

Szanowny Panie Wójcie. Posiadam działkę budowlana 61/9 we wsi Starzyno i chce wybudować dom energooszczędny tzn. w szkielecie kanadyjskim, który będzie opalany peletem, pragnę także wybudować przydomowa oczyszczalnie ścieków. Czy mogę liczyć na dofinansowanie do tych inwestycji??

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana e-maila informuję, że Gmina Puck nie posiada środków na dofinansowanie inwestycji o których Pan pisze. Na powyższe może Pan uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uruchomił dopłaty dla osób prywatnych.  Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.nfosigw.gov.pl.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Amelia Koss
Temat: ul. Ceynowy jest nieprzejezdna!!!
Miejscowość: Połczyno
Data: 2015-05-28
Treść wiadomości:

Jestem mieszkanką Połczyna ul.Ceynowy. Pisze w sprawie nieprzejezdnej ulicy, dziury pozostawione przez firmę wykonującą kanalizację są ogromne. Ludzie w tym Ja mieszkający na Ceynowy byli zmuszeni do kupna wyższych pojazdów by dotrzeć do cywilizacji. Wiem ze firma wykonująca prace powinna odbudować ulicę tak jak przed wykopem, lecz tak nie jest!!! Proszę o interwencję w tej sprawie.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani maila informuje, że w dalszym ciągu są prowadzone prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Połczynie jak również na ulicy Ceynowy. Firma wykonująca kanalizację po zakończeniu wszystkich prac ma za zadanie doprowadzić drogi do stanu pierwotnego. W związku z tym proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Edwin Szefka
Temat: RDOŚ w Gdańsku
Miejscowość: Leśniewo
Data: 2015-03-22
Treść wiadomości:

Dzień dobry. Piszę z zapytaniem czy są jakieś postępy odnośnie odmowy ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu dla inwestycji budowy budynku mieszkalnego na dz. nr 714/2 w Leśniewie. Czy nastąpiły zmiany w Uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim o ” lokalizowaniu obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegowej rzek, jezior, i innych zbiorników wodnych. Czy powinienem ponownie wystąpić do Urzędu Gminy o warunki zabudowy mojej nieruchomości? Jakie dalsze czynności należy zrobić? Ta sprawa zapewne tyczy się większej liczby mieszkańców. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Sz. P.

W związku z Pana zapytaniami, skierowanymi do tut. urzędu drogą elektroniczną w dniu 22 marca 2015r. (przyjęto dnia 23.03.2015r., nr rej.4202/2015) informuję, że dokumenty dotyczące sprawy nr BGG.6730.W.132.12 zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy piśmie (nr – jw.) z dnia 02.06.2014r., w wyniku odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck nr BGG.6730.W.132.12 z dnia 16.04.2014r. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozpatrzona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Do dnia dzisiejszego też nie uległa zmianie Uchwała nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. nr80, poz.1455 z poźn. zm.) w zakresie ustaleń dotyczących zakazu zabudowy w odległości 100m od cieków i zbiorników wodnych.

z poważaniem Z-ca Wójta Gminy Puck Jerzy Tkaczyk

Autor: Elżbieta Golla  
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Mieroszyno  
Data: 2015-03-25  
Treść wiadomości:  

Na kiedy planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mieroszynie do ulic Bluszczowa lub Akacjowa. Mam jeszcze pytanie co trzeba zrobić żeby gmina utwardziła drogę Bluszczową?

Sz. P.

Obecnie wykonywana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Mieroszyno przez EKOWIK we Władysławowie. Pozostała część, w tym ul. Bluszczowa i Akacjowa wykonywana będzie w miarę posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy uchwalonych przez Radę Gminy Puck. Utwardzenie ul. Bluszczowej proszę zgłosić do sołtysa, który przekaże sprawę firmie wykonującej naprawy dróg wewnętrznych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Halina Janusiak  
Temat: Kuc
Miejscowość: Leśniewo  
Data: 2015-03-21  
Treść wiadomości:  

Szanowny Panie Wójcie. Planujemy z mężem wedle marzeń naszej córki zakupić małego kucyka i posiadać go na działce. Czy za kuce, konie płaci się w naszej gminie podatek?

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani e-maila Urząd Gminy Puck informuje, iż ustawodawca nie wprowadził obowiązku uiszczania podatku/opłaty od posiadania kucyków/koni.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Krzysztof Korth  
Temat: Droga
Miejscowość: Żelistrzewo  
Data: 2015-02-24  
Treść wiadomości:  

Szanowny Panie Wójcie. W nawiązaniu do mojego zapytania z dnia 18 stycznia 2015 roku i otrzymanej odpowiedzi mam następujące pytania. Czy pracownicy Urzędu Gminy Puck po zakończeniu prac związanych z budową pawilonu handlowego przy ul. Polnej w Żelistrzewie dokonali odbioru ulicy Polnej i ulic jej przyległych? Moim zdaniem nie, gdyż według obowiązującego prawa inwestor powinien doprowadzić drogi do stanu sprzed budowy. Ulica Polna na długości około 20 metrów tj. patrząc od strony Smolna w kierunku skrzyżowania z ulicami Nowa i Lawendowa nie została doprowadzona do stanu sprzed budowy. Co prawda usunięto błoto z nawierzchni, ale to nie wszystko. Drogą według prawa jest również pobocze, które wcześniej było utwardzone. Obecnie z jednej strony asfaltu znajduje się rów, z drugiej zaś „górka” i nie sposób wyminąć się na tym odcinku dwóm pojazdom. Również sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych oraz rowerzystów, bo gdzie mają „uciec” przed nadjeżdżającymi pojazdami – w błoto? Ponadto asfalt na tym odcinku jest popękany i znajdują się w nim dziury, a niedawno był przecież wylewany. Dlaczego sprawa w/w nie została dopilnowana przez pracowników Urzędu, czy teraz naprawa powyższego nastąpi z naszych pieniędzy (pieniędzy podatników), a inwestor umyje ręce. Jest przecież droga prawna, aby wyegzekwować doprowadzenie odcinka drogi Polnej do stanu sprzed budowy. Proszę również o podanie terminu jaki otrzymała ?rma, która wykonywała oświetlenie uliczne na ulicy Polnej, Nowej i Tęczowej aby usunęła poprzeczne zagłębienia w jezdniach. Z poważaniem K.Korth

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana e-maila informuje, że Gmina Puck dokonała odbioru remontu drogi części ulicy Polnej wykonywanego przy budowie sklepu wielkogabarytowego w Żelistrzewie, po którym nałożono na inwestora obowiązek wykonania prac porządkowych i doprowadzenia do stanu sprzed budowy pobocza w kierunku skrzyżowania ulicy Polnej z ulicami Polną i Lawendową do dnia 15 kwietnia 2015r. Nadmieniam również, że poprzeczne zagłębienia, które wystąpiły po budowie oświetlenia drogowego ulicy Polnej zostaną usunięte przez wykonawcę do dnia 20 kwietnia 2015r.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Tomasz Gejtz  
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Mieroszyno  
Data: 2015-02-19  
Treść wiadomości:  

Witam kiedy będzie możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w Mieroszynie przy ul. Ogrodowej? W drodze jest już położona instalacja nie wiem czy inwestować w zbiornik bezodpływowy do nowo wybudowanego domu czy poczekać jeszcze na podłączenie. Jaki jest koszt podłączenia i czy jest możliwe samodzielne podłączenie. Dziękuje za odpowiedz. Z poważaniem Tomasz Gejtz

Sz. P.

Wstępny termin podłączenia działek z ulicy Ogrodowej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej to 1 kwietnia 2015r. MPWiK EKOWIK we Władysławowie w celu podłączenia przekazuje nieodpłatnie, na zasadzie oświadczenia właściciela działki, studzienkę kanalizacyjną. Właściciel działki zobowiązany jest do wykonania na własny koszt przyłącza od granicy posesji do budynku i zgłoszenia do odbioru w siedzibie MPWiK EKOWIK. Dokumentacja projektowa nie jest wymagana. Właściciel działko zobowiązany jest na własny koszt zlecić geodezyjny pomiar powykonawczy przyłącza. W najbliższym czasie nie planuje się budowy drogi z asfaltu czy tez kostki.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: KRZYSZTOF PŁOMIEŃ  
Temat: Kanaliza
Miejscowość: Połczyno  
Data: 2015-01-10  
Treść wiadomości:  

DZIEŃ DOBRY PANIE WÓJCIE TEMATEM JEST KANALIZA WE WSI POŁCZYNO MAM JUŻ PARĘ DOKUMENTACJI PODPISANE I JUŻ SIĘ W TYM POGUBIŁEM ILE MOŻNA PODPISYWAĆ PAPIERÓW W TEJ SAMEJ SPRAWIE A NIC SIĘ NIE DZIEJE W TYM TEMACIE KIEDY ZACZNIE SIĘ BUDOWA KANALIZACJI DZIEKUJE.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana e-maila informuje, że Gmina Puck wykonała dokumentację projektową i uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połczyno. Natomiast realizacją inwestycji zajmuje się Spółka Wodno – Ściekowa „Swarzewo” z siedzibą przy ul. Władysławowskiej 84, 84-120 Władysławowo, w związku z tym musiało nastąpić przepisanie pozwolenia na budowę na rzecz Spółki.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Damian Lizjusz  
Temat: Tartak
Miejscowość: Leśniewo  
Data: 2015-01-17  
Treść wiadomości:  

Szanowny Panie Wójcie, moje pytanie nawiązuje do istniejącego w Leśniewie Tartaku ‚Mika” na ulicy Kamiennej. Na jak długo jeszcze pozwala Pan na funkcjonowanie w/w tartaku mieszczącego się pomiędzy domkami jednorodzinnymi ,uciążliwego w godzinach 7.00 – 21.00, niszczącego drogę Kamienną oraz narażającego dzieci na niebezpieczeństwo (tartak niezabezpieczony) ?. Dziękuję za odpowiedz. Z poważaniem Damian Lizjusz

Sz. P.

Informuję, iż w przedmiotowej sprawie toczą się odrębne postępowania prowadzone przez organy właściwe w sprawie tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pucku oraz Starostwo Powiatowe w Pucku. Wójt Gminy Puck, jako strona, zostanie poinformowany o wynikach w/w postępowań po ich zakończeniu.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Krzysztof Korth  
Temat: Budowa „Biedronki”
Miejscowość: Żelistrzewo  
Data: 2015-01-18  
Treść wiadomości:  

W związku z budową w Żelistrzewie „Biedronki” zwracam się z pytaniem, czy ktoś z UG w Puck dopilnuje aby firma realizująca w/w przedsięwzięcie doprowadziła ulice Polną, skrzyżowanie ul.Polnej z ul. Lawendową i ul. Nową do stanu pierwotnego, jaki był przed budową. Obecnie w/w skrzyżowanie jest całe porozjeżdżane, asfalt na ul. Polnej zabłocony, porozjeżdżane pobocze ulicy. Pieszo tą ulicą jest ciężko przejść. Konieczne jest doprowadzenie do uprzątnięcia błota z całej ulicy Polnej na której został wylany asfalt, a nie tylko w granicy budowanego sklepu. Konieczne jest dopilnowanie w/w, aby wykonawca sklepu zrealizował to na swój koszt, a nie później aby naprawa odbyła się na koszt podatników gm. Puck. Ponadto należałoby zobowiązać firmę, która realizowała w 2014 r. oświetlenie przy ul. Polnej. Nowej i Tęczowej, aby przywróciła powyższe ulice do stanu sprzed inwestycji, gdyż w ulicach w miejscach, gdzie przeciągano kable powstały zagłębienia, które utrudniają przejazd.

Sz. P.

„W związku z budową pawilonu handlowego przy ulicy Polnej w Żelistrzewie Gmina Puck informuje, że Wykonawca w zakresie wspomnianej budowy ma również wykonanie nawierzchni drogowej na części ulicy Polnej. Po zakończeniu prac związanych z budową zostanie dokonany odbiór przez pracowników Urzędu Gminy Puck. Nadmienia się również, że ?rma, która wykonywała oświetlenie uliczne na ulicy Polnej, Nowej i Tęczowej została powiadomiona o powstałych zagłębieniach jakie wystąpiły po zakończeniu prac i wezwana do ich usunięcia.”

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Artur Detlaff  
Temat: Hala 
Miejscowość: Gnieżdżewo  
Data: 2015-01-14  
Treść wiadomości:  

Dzień dobry, Chciałbym się dowiedzieć gdzie można uprawiać sport na hali nie ponosząc żadnych lub dużych kosztów. Jeżeli są płatne to chciałbym się dowiedzieć czy wszyscy mieszkańcy którzy mają takie szczęście i mają obiekt też ponoszą koszty.Myślę że warto byłoby jakoś to poukładać i żeby wszyscy mieli możliwość korzystania z hali sportowej w naszej gminie. Jeżeli jest taka szansa proszę o podanie numeru telefonu z osobą zajmującą się takimi sprawami pozdrawiam.

Sz. P.

„Sport można uprawiać na terenie gminy Puck biorąc udział w rozgrywkach organizowanych przez OKSiT w Gminie Puck, osoba która organizuje wszelkie rozgrywki to Wiesław Oberzig tel. 608 341 880.”

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Robert Gwizdoń  
Temat: komisje wyborcze 
Miejscowość: Gnieżdżewo  
Data: 2015-01-13  
Treść wiadomości:  

Witam serdecznie. Czy w związku z pogarszającą się sytuacją materialną mieszkańców Gminy uważa Pan za właściwe obsadzanie komisji wyborczych pracownikami Urzędu Gminy czy też sołtysów? Czy jest pan w stanie zmotywować osoby potrzebujące aby choć troszkę sobie podreperowały domowe finanse ?

Sz. P.

„Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2001 r. – Kodeks wyborczy, w skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 1) od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, 2) jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Innych możliwości prawnych nie ma.”

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Marcin Pasieka  
Temat: śmieci
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-06-17  
Treść wiadomości:  

Witam, Chciałbym się dowiedzieć dlaczego firma wywożąca odpady grzebie w śmietniku i wyrzuca mi na drogę część śmieci ( kawałek wykładziny gumoleum). czy jest zabronione wyrzucanie jakiś odpadów? jeśli tak to jakich?i czy takie odpady mam wyrzucać do lasu czy zostawiać przy drodze ? z tego co słyszałem to rewolucyjna ustawa o odpadach miała temu przeciwdziałać. teraz widzę jaka to była ściema. mam płacić ale firma robi co jej się chce.

Z poważaniem,

Marcin Pasieka

Sz. P.

Zgodnie z zapisami umowy na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck, firma wywozowa Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Wykładzina gumoleum, która nie została odebrana przez PGK Sp. z o.o., zgodnie z katalogiem odpadów ustalonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 roku sklasyfikowana jest jako odpad o kodzie 17 02 03 – tworzywa sztuczne z grupy odpadów budowlanych. W myśl zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck przyjętym uchwałą Nr XXIV/78/12 Rady Gminy Puck z dnia 27.09.2012 roku i uchwałą Nr XXXIV/65/13 Rady Gminy Puck z dnia 03.07.2013 roku, odpady budowlane należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie bazy PGK w Pucku przy ulicy Zamkowej 6. W ramach znowelizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady oznaczone w katalogu odpadów jako grupa 15 – odpady opakowaniowe i grupa 20 – odpady komunalne. Nakreślenie rodzajów odpadów komunalnych oraz sposobu ich odbieranych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty znajduje się w uchwale Nr XXVII/117/12 Rady Gminy Puck z dnia 20.12.2012 roku oraz w wyżej cytowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Mariusz SZABLEWSKI  
Temat: Karta dużej rodziny
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-05-03  
Treść wiadomości:  

Dzień Dobry Panie Wójcie! Od jakiegoś czasu interesuję się tematem „Karty Dużej Rodziny, 3+”, Znaczna część gmin w naszym kraju wprowadziła taką kartę pomagając rodzinom wielodzietnym oraz promując jednocześnie politykę prorodzinną. Na poziomie kraju wchodzi lada dzień „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Moje pytanie jest następujące, czy Gmina Puck zamierza przystąpić do tego programu i w jakim zakresie, czy być może są już prowadzone prace w powyższym temacie? Z wyrazami szacunku, ojciec czwórki wspaniałych dzieciaków,

Mariusz SZABLEWSKI

Sz. P.

    Nasza Gmina przystąpiła do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i jeszcze w czerwcu na stronie internetowej Gminy Puck przedstawimy warunki ustalania prawa do korzystania z programu oraz informacje o przysługujących rodzinom uprawnieniach. Do programu będą mogły przystąpić rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Program ma zasięg ogólnokrajowy.

    W Gminie Puck od wielu lat przy podziale budżetu, Rada Gminy kieruje się potrzebami naszych mieszkańców oraz celami ujętymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Puck. Znaczna część budżetu jest przeznaczana na realizację działań skierowanych na rzecz rodzin z dziećmi. Nie dzielimy rodzin wg dzietności, a działania kierujemy do wszystkich. Nie zamykamy też naszej działalności w formie programów ograniczając ją dla wybranej grupy mieszkańców, a nasze cele realizujemy szeroko, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Puck w/w Strategią.

  Pozwolę sobie przytoczyć niektóre z działań skierowanych dla rodzin oraz środki finansowe przeznaczone na ten cel.

 Projekty współfinansowane ze środków unijnych:

– Projekt pt. „E-szansa dla mieszkańców gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Udział w projekcie wzięło 130 rodzin w tym 62 rodziny wielodzietne. Uczestnicy zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu, otrzymali zestawy komputerowe oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 7 lat. Czas trwania projektu lata 2012 – 2019. Wartość projektu: 1.480.073 zł;

– Projekt pt. „E-szansa dla mieszkańców gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II”. Udział w projekcie wzięło 75 rodzin. Czas trwania projektu lata 2014 – 2020. Wartość projektu: 1.220.950 zł;

– Projekt pt. „Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck”. Udział w projekcie wzięło 75 rodzin. Czas trwania projektu lata 2014 – 2020. Wartość projektu: 966.838 zł;

Projekty edukacyjne:

– Równy start w przyszłość dla dzieci i młodzieży z Gminy Puck. 1.791 uczestników. Wartość projektu 816.690 zł;

– Edukacja szansą na lepszą przyszłości gimnazjalistów z Gminy Puck. 1.036 uczestników. Wartość projektu 766.248 zł;

– Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół podstawowych z Gminy Puck. 1.321 uczestników. Wartość projektu 825,639 zł;

– Mówię, liczę, doświadczam!. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Gminy Puck. 1.479 uczestników. Wartość projektu 979.309 zł;

– Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu. 723 uczestników. Wartość projektu 616.502 zł.

– Projekt „Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy”. Projekt był realizowany w latach 2008 – 2013, był skierowany głównie do osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin wielodzietnych. Miał na celu ograniczenie skutków długotrwałego bezrobocia poprzez: wsparcie psychologiczne, podniesienie samooceny, wyposażenie w umiejętności w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego oraz poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych. Część rodzin skorzystała ze wsparcia asystenta rodziny oraz ukończyła warsztaty dla rodziców. W projekcie udział wzięło 230 osób. Łączny koszt projektu wyniósł 2.035.187 zł.

Inne działania na rzecz rodzin.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 40% ze środków własnych Gminy, w ramach którego gmina dożywia dzieci w szkołach.

Z dożywiania korzysta 157 rodzin, w tym 96 rodzin wielodzietnych. Łącznie Gmina dożywia 348 dzieci. W roku 2013 na ten cel wydatkowano 105.855 zł.

Corocznie dzieci w rodzin objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku otrzymują paczki w okresie Świąt Bożego Narodzenia. W roku 2013 paczki otrzymało 348 dzieci ze 151 rodzin, w tym 81 rodzin wielodzietnych. Łączny koszt paczek to 27.840 zł.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodzin, w tym:

– corocznie przygotowujemy do wyjazdu na kolonie letnie i zimowiska grupę dzieci, głownie z rodzin wielodzietnych,

– opiniujemy rodziny do otrzymania tzw. „szlachetnej paczki”,

– wystawiamy potwierdzenia o sytuacji rodzin w celu korzystania z „banku żywności”.

Zatrudniamy asystentów rodziny w celu wsparcia rodzin niewydolnych wychowawczo.

Dowozimy dzieci do szkół. Koszt dowozu w roku 2013 wyniósł 1.734.635 zł

Pomoc ze strony szkół w formie materialnej dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej:

– dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (378 uczestników) Wartość dofinansowania: 25.201 zł,

– stypendia szkolne w formie bonów na zakup pomocy szkolnych o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (1.212 uczniów), Wartość dofinansowania: 395.010 zł,

– zasiłki losowe (47 uczniów), Wartość dofinansowania: 23.657 zł,

– dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów kl. I-IV SP i I G (327 uczniów). Wartość dofinansowania: 79.490 zł,

Zapewniamy szerszy dostęp do opieki przedszkolnej.

– dotacje dla 6 niepublicznych przedszkoli w Gminie oraz dla 4 niepublicznych punktów przedszkolnych (łącznie dla 318 dzieci). Wartość dofinansowania: 988.778 zł.

Organizujemy czas wolny dla dzieci i młodzieży w świetlicach szkolnych, w klubach i domach kultury na terenie Gminy oraz w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych.

Szeroki zakres działań kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oferuje Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, który w swoim Kalendarzu imprez kulturalnych i rekreacyjnych przedstawia propozycje, z których wszyscy członkowie rodzin, przez cały rok mogą korzystać.

Wprowadzamy nowe stawki oraz zasady opłat za śmieci, w których uprzywilejowane będą rodziny wielodzietne, a przedstawiać będą się następująco: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane selektywnie – od trzeciej i czwartej osoby niepełnoletniej w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 4 zł miesięcznie, a od 5 i każdej następnej osoby niepełnoletniej po 1 zł miesięcznie.

Osoby chętne do skorzystania z nowych stawek, zobowiązane są do złożenia załącznika DO-1/2 do deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiłem działania realizowane na rzecz rodzin w naszej Gminie cząstkowo, tylko w nieznacznej części przedstawiają one obraz tego co robimy na rzecz rodzin w naszej Gminie. W większości są to zadania fakultatywne, nie narzucane przez administrację rządową i to Rada Gminy podejmuje decyzję o ich realizacji.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor:   
Temat: Dofinansowanie rozwiązań ekologicznych
Miejscowość:  
Data: 2014-05-25  
Treść wiadomości:  

Witam Serdecznie. Panie Wójcie w celu podłączenia mojej działki (48/12) do wodociągu wiejskiego konieczna jest rozbudowa wodociągu (ok 80 mb) poprzez drogę wewnętrzną (48/8), z warunków technicznych dostawy wody (OŚiGW.631.2.240.2012) wnioskuję że na mnie spoczywa rozbudowa tego wodociągu oraz przyłącza . Zgodnie z art. 15 ust. 2 z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków inwestor pokrywa jedynie koszty: przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, które obciążają osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Pytanie: Czy gmina partycypuje w kosztach wykonania sieci wodociągowej. Jeśli tak to proszę o konkrety. Dziękuję za odpowiedź.

Sz. P.

Zgodnie z Regulaminem pkt. 5 na pytania anonimowe odpowiedzi nie będą udzielane.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Karolina Koy  
Temat: Oświetlenie w Smolnie
Miejscowość: Smolno  
Data: 2014-05-29  
Treść wiadomości:  

Witam, W listopadzie 2013r. pytałam Pana Wójta o oświetlenie ulic Jaśminowej, Lipowej i Brzozowej w Smolnie. Otrzymałam odpowiedź, że dokumentacja i pozwolenie są gotowe, ale nie ma wystarczających środków w budżecie gminy na realizację. Proszę mi powiedzieć, do kiedy dokumentacja i pozwolenie są ważne i czy może w tym roku sytuacja finansowa gminy pozwoli Panu na realizację naszego oświetlenia. Dziękuję i pozdrawiam

Z poważaniem, Karolina Koy

Sz. P.

12.06.2014 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Puck na której ma być podjęta uchwała zwiększająca środki na oświetlenie uliczne. Decyzja o wyborze zadań zapadnie do końca czerwca 2014 r.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Michał KUCYK  
Temat: Utwardzenie ul. Pszennej
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-05-24  
Treść wiadomości:  

Witam, Panie Wójcie, bardzo się cieszę z planu remontu, czy może raczej kompleksowej budowy od podstaw ul. Żytniej, ale jako mieszkaniec Pszennej bardzo jestem zainteresowany, czy są jakieś plany remontu, czy choć porządnego utwardzenia ulic Rajskiej i Pszennej właśnie. Co prawda jest ona wysypana szutrem, ale po każdym jej wyrównaniu wystarczy zaledwie kilka tygodni by znów była pełna dziur. Proszę o poważne potraktowanie mojego pytania. Dziękuję.

Z poważaniem, Michał KUCYK

Sz. P.

W najbliższym czasie tj. do końca 2015 r. nie jest planowana modernizacja ul. Rajskiej i Pszennej. Pierwszym etapem będzie wykonanie projektu wraz z pozwoleniem na budowę. Realny czas wykonania inwestycji – 2016 r.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Paweł Żukowski  
Temat: Autobusy
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-05-23  
Treść wiadomości:  

Witam, Proszę o informację czy będą puszczone autobusy Puck-Mrzezino-Kosakowo-Gdynia – Obłuże-Gdynia Główna PKP. Jest wielu zainteresowanych a żadnej informacji od Gminy. Sołtys Mrzezina Pan Dariusz Skóra informuje, że 1 wrzesień 2014. Morze Pan Wójt potwierdzić.

Z poważaniem,

Paweł Żukowski

Sz. P.

Nie ma uzgodnień dotyczącej regulacji Komunikacji na w/w trasie pomiędzy Gminą Puck a przewoźnikiem. Firma prywatna wykazała zainteresowanie uruchomieniu takiej linii, natomiast nie zgłoszono takiego zamiaru w Gminie Puck.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Elżbieta Golla  
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Mieroszyno  
Data: 2014-04-29  
Treść wiadomości:  

Dzień dobry, Szanowny Panie wójcie, mam pytanie związane z siecią kanalizacyjną w miejscowości Mieroszyno. Na kiedy przewidziane jest rozpoczęcie i zakończenie budowy tejże sieci?

Pozdrawiam

Sz. P.

„Gmina Puck opracowała projekt budowlano-wykonawczy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mieroszynie” i uzyskała pozwolenie na budowę. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Pucku trwa procedura przepisania tegoż pozwolenia na Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Droga Chłapowska 21. W związku z tym, iż EKOWIK pozyskuje środki unijne na realizacje kanalizacji sanitarnej – w części miejscowości kanalizacja może zostać wybudowana do końca 2015 r. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy rozpocznie się po przepisaniu pozwolenia na budowę. Pozostała część realizowana będzie w miarę posiadanych środków finansowych.”

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Artur Bochoń  
Temat: Plac zabaw, chodnika ciąg dalszy… 
Miejscowość: Leśniewo  
Data: 2014-04-17  
Treść wiadomości:  

Witam Pana Wójta. Mam do Pana 3 krótkie pytania. 1. Proszę o wyjaśnienie dlaczego zablokował Pan budowę wyczekiwanego przez najmłodszych placu zabaw dla dzieci w Leśniewie, planując sprzedaż kawałka działki na której odbyły się już pierwsze prace ziemne? W jaki sposób nieuzasadnione dobro jednostki (DRUGA droga dojazdowa do posesji) jest ważniejsze od dobra dzieci? Czy przypadkiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania (czy jakoś tak) mówiący obecnie o zakazie podziału działek na mniejsze niż 800m2 wraz z minimalną szerokością frontu działki przy drodze gminnej wynoszącą 18m (oprócz działek narożnych)? Gdzie obecnie znajdował się będzie plac zabaw? 2. Kolejną sprawą jest budowa sławnego chodnika. Jak to jest, że taki chodnik buduje się z Połczyna do Darżlubia? Tam dzieci gimnazjalne muszą mieć bezpieczną drogę do szkoły, a w Leśniewie DZIECI MŁODSZE już takiej potrzeby nie mają. Projekt kanalizacji (poczekamy jak na szkołę 20 lat) nie jest tutaj żadną przeszkodą – jak Pan wspomniał można go ZAPROJEKTOWAĆ (hehe, za 20 lat zapewne) po stronie przeciwnej drogi powiatowej. Czy tak trudno jest zaprojektować ten głupi chodnik i inwestycje zrobić etapami? Czy możliwe jest wymalowanie pasów przejścia dla pieszych w połowie drogi powiatowej między istniejącymi przejściami (vis-avis składu budowlanego)? Jest to jedno z głównych miejsc gdzie wielu mieszkańców chciałoby bezpiecznie przekroczyć jezdnię, jednocześnie jest to jedno z większych skrzyżowań (duża ilość samochodów udających się do okolicznych firm usługowych), a odległość między rzeczonymi przejściami to ok 800m. 3. No i ostatnia sprawa. Proszę o podanie daty podziału klasy I w szkole w Leśniewie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku klasy mającej 27 dzieci, z czego troje posiada orzeczenia lekarskie powinien Pan jako Organ Nadzorujący niezwłocznie dokonać takiego podziału. Budżet nie ma tutaj żadnego znaczenia. No chyba, że w jakiś wspaniały sposób się mylę…

Sz. P.

Pyt. 1. Nikt nie zablokował budowy placu zabaw w Leśniewie, prace obecnie trwają. Zgodnie z ustawą o samorządzie jedynie Rada Gminy podejmuje decyzję o sprzedaży majątku Gminy. Pyt. 2. Na pytanie dotyczące budowy chodnika w Leśniewie udzieliłem Panu odpowiedzi 27.02.2014 r. Pyt. 3. Obecna klasa I liczy 25 uczniów – jeden oddział – liczba uczniów w oddziale zgodna z przepisami prawa. W klasie tej jest 3 uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w tym: 2 orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz 1 orzeczenie o nauczaniu indywidualnym). W przypadku gdyby np. szkoła otrzymała (do końca sierpnia br.) kolejne, trzecie orzeczenie o kształceniu specjalnym ucznia z tej klasy, wówczas zostaną utworzone dwa oddziały, w tym klasa specjalna (od 1 września br.). Obecnie w celu prawidłowej organizacji pracy – nauczania klasy I – utworzono 0,50 etatu nauczania wspomagającego.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Joanna Kordylewicz  
Temat: Wywóz odpadów 
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-04-16  
Treść wiadomości:  

Witam, kiedy należy się spodziewać obniżki cen za śmieci segregowane(na zebraniu wiejskim była mowa o kwietniu…? )

Sz. P.

W dniu 09.04.2014 roku Rada Gminy Puck podjęła uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny ustalono w wysokości 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, natomiast stawka opłaty za odpady zbierane w systemie zmieszanym wynosić będzie 14,00 zł miesięcznie od osoby. Opłata w zmienionej wysokości obowiązywać będzie od 01.07.2014 roku.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Jarek  
Temat: Ul. Żytnia
Miejscowość: Żelistrzewo   
Data: 2014-04-07  
Treść wiadomości:  

Witam, Mam pytanie czy w tym roku odbędzie się remont ul. żytniej w Żelistrzewie i czy będzie znajdował się chodnik ??”

Sz. P.

W dniu 10.02.2014 r. po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującymi „Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych” Gmina Puck zawarła umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi – ul. Żytniej w Żelistrzewie. Projekt obejmować będzie branżę drogową (nawierzchnia asfaltowa, chodnik, zjazdy), branżę sanitarną (kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowej) oraz branżę elektroenergetyczną (przebudowa kolidującej sieci energetycznej). Termin wykonanie kompletnej dokumentacji wynosi 6 miesięcy po uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po otrzymaniu projektu budowlanego niezwłocznie wystąpimy do Starosty Puckiego o wydanie pozwolenia na budowę. Po jego otrzymaniu może zostać ogłoszony przetarg na wykonawcę robót drogowych – po uprzednim przekazaniu środków finansowych na to zadanie przez Radę Gminy Puck.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Tomasz Potrykus  
Temat: Karta dużej rodziny
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-03-19  
Treść wiadomości:  

Witam, mam pytanie. Od pewnego już czasu okoliczne samorządy wprowadzają karty dużych rodzin dla swoich mieszkańców, czy Gmina Puck też zamierza ją wprowadzić?

Z poważaniem,

Tomasz Potrykus

Sz. P.

Gmina Puck jest gminą wiejską i nie posiada tylu instrumentów iloma dysponują większe aglomeracje, które można wprowadzić w ramach Karty Dużej Rodziny. Jednak nie mówimy „nie”, prowadzimy analizę zasobów i możliwości przyznawania ulg rodzinom wielodzietnym. Jeżeli znajdziemy odpowiednią ilość instrumentów, które mogą przynieść wymierne korzyści tym rodzinom, rozważymy możliwość wprowadzenia Kart Dużej Rodziny w naszej Gminie. Nie chcemy jednak aby to była fikcja, czy tania promocja Gminy, dlatego podchodzimy do tematu systemowo i poważnie.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Aleksandra Krajewska  
Temat: Wywóz śmieci 
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-02-25  
Treść wiadomości:  

Witam, Dzień dobry Panie Wójcie. Mam pytanie odnośnie opłaty za wywóz śmieci na terenie gminy Puck, ostatnio często słychać nie potwierdzone informacje na temat zmiany cen za wywóz. Czy jest to prawda, ze kwota ma ulec zmianie? Zarówno za odpady segregowane jak i mieszane? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,

Aleksandra Krajewska

Sz. P.

„Opłaty za odbiór odpadów komunalnych ulęgną zmianie od 1.06.2014 r. Nowe ceny będą znane do 15.04.2014 r.. Rozważana jest możliwość zastosowania obniżek dla rodzin wielodzietnych.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Jadwiga Pierwoła  
Temat: Oświetlenie
Miejscowość: Mrzezino  
Data: 2014-02-21  
Treść wiadomości:  

Witam, Drogi Panie Wójcie nazywam się Jadwiga jestem mieszkanką gminy Puck, mieszkam w Mrzezinie przy ulicy Świerkowej 9 na Meksyku. Moje parę słów kieruje do Pana ponieważ,chodzi nam o oświetlenie naszej ulicy Świerkowej na której nie ma ani jednej lampy i jest to dla nas dużym problemem w szczególności wieczorną porą, Chodziłam do naszego sołtysa w tej sprawie zawsze mi mówi że nie ma pieniędzy nawet na jedna lampę,a nam bardzo na tym zależy ponieważ mieszkamy pod lasem jest ciemno i przez to grasują koło nas złodzieje czego przekonałam się w grudniu na własnej skórze. Panie Wójcie;Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej prośby będziemy my mieszkańcy ulicy wdzięczni, chociaż za jedną lampę która bardzo by nam pomogła w codziennym życiu.

Z poważaniem,

Jadwiga Pierwoła

Sz. P.

W nawiązaniu do pisma w sprawie wykonania oświetlenia przy ul. Świerkowej w Mrzezinie – Urząd Gminy Puck niniejszym informuje, że nie posiada środków ?nansowych na realizację powyższego zadania W bieżącym roku. Realizacja zadania uwarunkowana jest wykonaniem projektu budowlanego, o którego ?nansowanie może się Pan zwrócić do Rady Sołeckiej wsi Mrzezino uzgodnionego na zebraniu wiejskim. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę i przyjęciu zadania do planu inwestycyjnego na dany rok budżetowy przez Radę Gminy Puck – będzie można przystąpić do wykonania Oświetlenia.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Krzysztof Cuprjak  
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Połczyno  
Data: 2014-03-25  
Treść wiadomości:  

Witam, Panie Wójcie czy jest znany harmonogram prac związanych z budową kanalizacji we wsi Połczyno? Interesuje mnie dokładnie ta część nowego osiedla ul Sosnowa..Dębowa..itp.Kiedy moglibyśmy się spodziewać rozpoczęcia robót?

Z poważaniem,

Krzysztof Cuprjak

Sz. P.

Planowany przetarg na budowę kanalizacji w Połczynie jest na wrzesień-październik 2014r. Planuje się zakończenie budowy w listopadzie 2015 roku.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Adam Drzezdzon  
Temat: prosument
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-03-11  
Treść wiadomości:  

Witam, czy nasza gmina bedzie przystepowac do programu prosument wspierajacego mikroinstalacje oze ?

Z poważaniem,

adam drzezdzon

Sz. P.

Gmina Puck w 2014 roku nie przystąpiła do realizacji programu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Koordynator programu z ramienia NFOŚiGW jest P. Maria Milewska – n.milewska@nfosigw.gov.pl, tel. 22/ 45 90 126; Z-ca Koordynatora (wymagania techniczne) – P. Paweł Bartoszewski – p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl, tel. 22/ 45 90 861

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Artur Bochoń  
Temat: Chodnik – Leśniewo
Miejscowość: Leśniewo  
Data: 2014-02-27  
Treść wiadomości:  

Szanowny Panie Wójcie! Po raz kolejny zwracam się z zapytaniem dlaczego Gmina Puck „olewa” Mieszkańców miejscowości Leśniewo w sprawie budowy chodnika położonego obok drogi powiatowej tzw. „obwodnicy”. Po rozmowie z Panem Starostą dowiedziałem się, że chodniki leżą w gestii GMINY i droga nie ma tutaj nic do rzeczy ( i w sumie jest to logiczne bo chodnik leży obok pasa drogowego, a nie na nim ). Czy nie można tego chodnika wybudować etapami (podzielić inwestycji na na przykład 3 lata) i pierwszy etam zrealizować w trakcie budowy ronda? Proszę także nie zasłaniać się szkołą i planowanym ujęciem wody bo jak zapewne Pan doskonale zdaje sobie z tego sprawę obiekty te służą także innym miejscowościom i brak ich rozbudowy byłby opłakany dla wszystkich okolicznych wsi. Proszę raz jeszcze rozpatrzyć tą sprawę i zamknąć temat w jedyny pozytywny sposób – czyli poprzez budowę chodnika.

Z poważaniem,

Artur Bochoń

Sz. P.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych leży w zakresie właściciela drogi, co nie wyklucza możliwości współpracy w tej dziedzinie powiatu i gminy. Pierwszym etapem poprawy bezpieczeństwa na tzw. Obwodnicy Leśniewa jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy: Pucka-Kościelana-Mechowska. Inwestycja planowana jest w budowie do wykonania w 2014.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Zygmunt Dettlaff
Temat: Droga przez las
Miejscowość:Mrzezino – Osłonoino
Data: 2014-02-13
Treść wiadomości:

Panie Wójcie, czy droga tzw. ”przez las (lub też przez żwirownię)” łącząca Osłonino z Mrzezinem jest drogą gminną czy polną? pytanie drugie: Jeśli jest to droga gminna, dlaczego jest ona notorycznie rozjeżdżana przez samochody ciężarowe, należące do pewnej dużej firmy, która tam istnieje? Czy dało by się zrobić coś by tak nie było? Jakoś ją utwardzić, wyrównać? położyć jakieś płyty jumbo np?

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pismo informuję, że przedmiotowa droga Mrzezino-Osłonino stanowi drogę publiczną nr 111034. W związku z tym dostępna jest dla każdego użytkownika. Niestety jest ona położona w terenie gdzie prace wydobywcze prowadzą ?rmy OL-TRANS i POLGRAVEL. Obie firmy zostały zobowiązane do naprawy przedmiotowej drogi. W chwili obecnej nie przewiduje się utwardzenia nawierzchni drogi poprzez ułożenie płyt czy asfaltu gdyż drogą tą prowadzona będzie inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Osłonino.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Wiśniewski Robert  
Temat: Dofinansowanie rozwiązań ekologicznych
Miejscowość: Gmina Puck  
Data: 2014-01-23  
Treść wiadomości:  

Witam, Proszę o informację nt. form dofinansowania skierowanych do mieszkańców Gminy w zakresie stosowania rozwiązań ekologicznych,m.in. zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, dofinansowania do budowy domów energooszczędnych. Programy te realizuje m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska, programy jednak te skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego, a później przez Gminy do mieszkańców.

Czy Gmina realizuje takie projekty, w jaki sposób można z nich skorzystać?

Z poważaniem,

Wiśniewski Robert

Sz. P.

W nawiązaniu do otrzymanego e-maila informuje, że Gmina Puck dofinansowuje mieszkańcom usuwanie wyrobów zawierających azbest. Jeżeli chodzi o instalację przydomowych oczyszczalni ścieków to działanie  skierowane jest do obszarów dla których  budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest ekonomicznie nieuzasadniona. Obecnie Gmina Puck opracowuje projekt zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych siecią kanalizacyjną. Po wykonaniu powyższego będziemy mogli przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej na przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale tylko dla tych obszarów, gdzie nie będzie możliwości podłączenia się do zbiorczej sieci. W budżecie Gminy nie zabezpieczono środków ( wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie) na dofinansowanie do budowy domów energooszczędnych ani energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Wicka  
Temat: Internet
Miejscowość: Żelistrzewo  
Data: 2014-01-16  
Treść wiadomości:  

Witam Pana Wójta.

Pytanie krótkie, ze sprawdzonych źródeł wiem (Interkar Reda) , iż prowadzona linia światłowodu idąca od Połchowa, Mrzezina, Smolna ma ominąć ulicę Kwiatowa (między innymi) w Żelistrzewie. Dlaczego? Kiedy ja i większośc mieszkańców chce mieć dostęp do szybkiego internetu. Kto odpowiada za taki stan rzeczy i czy w ogóle to prawda, że jest to decyzja sołtysa nasze wioski, pozdrawiam P. Wicka

Sz. P. Odpowiedź na zapytanie: Przekazuję zamierzenia Firmy INTERKAR dotyczące realizacji światłowodowej FTTH w gminie Puck. + załącznik. Odpowiedź - P. Wiska załącznik

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Lusi S  
Temat: Biedronka
Miejscowość: Swarzewo  
Data: 2014-01-12  
Treść wiadomości:  

Witam Pana Wójta.

Mam pytanie- kto odpowiada za położenie „super-bubla” na ulicy Polnej w Swarzewie? Droga ta od KILKU LAT jest w opłakanym stanie… Obawiam się że za tydzień- dwa już w ogóle nie będzie można jeździć… Miesiąc temu na droge została wylana błotno-kamienista maź, która teraz sprawiła że płoty i bramy są białe od rozchlapywanej wody… Kiedy w reszcie mieszkańcy Swarzewa doczekają się W MIARE dobrej drogi na ul.Polnej w Swarzewie? bardzo proszę o odpowiedź…

Sz. P. Odpowiedź na zapytanie: Dokonano bieżącej naprawy ulicy Polnej stosując mieszankę Yuman. Planowane jest wykonanie projektu na budowę nowej nawierzchni wraz z chodnikiem. Przewidywany czas realizacji 2014-2016.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Lusi S  
Temat: Biedronka
Miejscowość: Żelistrzrewo  
Data: 2014-01-10  
Treść wiadomości:  

Dzień dobry!

Czy prawdą jest, o zgrozo, że zostało wydane pozwolenie lub w planach jest budowa obiektu wielkopowierzchniowego typu Lidl czy Biedronka w Żelistrzewie ?

Sz. P.

Odpowiedź na zapytanie: Osoba fizyczna wystąpiła do Urzędu Gminy Puck z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącego budowy budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia sprzedaży 800m2. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w/w sprawie.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

Autor: Karolina Koy  
Temat: Oświetlenie
Miejscowosc: Smolno  
Data: 2013-11-02 21:03:01  

Treść pytania:

Witam Chciałam zapytać na jakim obecnie etapie są realizacje planu oświetlenia ulic Lipowej,Jaśminowej i Brzozowej w Smolnie. Dziękuję za informację. Pozdrawiam Karolina Koy

Sz. P.

Jest wykonana dokumentacja i pozwolenie na budowę. Zadanie będzie realizowane przy zapewnieniu finansowania w budżecie gminy.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Karolina Koy  
Temat: Oświetlenie
Miejscowosc: Smolno  
Data: 2013-11-02 21:03:01  

Treść pytania:

Witam Pana Wójta. Chciałbym dowiedzieć się, dlaczego nie dokończono oświetlenia ul. Polnej w Połczynie, gdzie znajdują się zamieszkałe od kilku lat domy, a jednocześnie w ostatnim czasie rozpoczęto budowę oświetlenia na ul. Dębowej, gdzie znajdują się nowe jeszcze niezamieszkałe posiadłości. Z poważaniem.

Sz. P.

Taki zakres przedstawiono do zamówienia publicznego ze względu na ograniczone środki finansowe.

z poważaniem Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk