Odpowiedzi Wójta na pytanie

Jeżeli chcesz zapytać Wójta o ważną dla Ciebie sprawę związaną z działalnością Gminy Puck nie musisz już przychodzić do Urzędu Gminy. Możesz zadać pytanie korzystając z naszego serwisu internetowego.

REGULAMIN

1. Dostęp do serwisu „Napisz do Wójta” posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2. Aby zadać pytanie do Wójta należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie: gmina.puck.pl
3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 30 dni roboczych.
4. Nie będą rozpatrywane pytania:

 • ponaglające,
 • obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
 • naruszające dobra osobiste, oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą,
 • nie dotyczące spraw służbowych.

5. Na stronie nie będą publikowane pytania:

 • na które już wcześniej została udzielona odpowiedź
 • anonimowe e-maile
 • nie potwierdzone przez kliknięcie w link przesłany w wiadomości na maila podanego w zapytaniu

6. Oceny, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu dokonują pracownicy urzędu.

7. Wójt ani Urząd Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych pytań.

8. Przesłanie zapytania za pośrednictwem strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck, tel. (58) 673 20 96, e-mail: ugpuck@onet.pl . We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl Celem przetwarzania danych osobowych jest ułatwienie mieszkańcom Gminy kontaktu z Wójtem. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Dane osobowe tj. imię i nazwisko zostaną upublicznione wraz z pytaniem na naszej stronie internetowej, jeżeli wyrazi  Pani/Pan na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W przeciwnym wypadku wraz z pytaniem pojawi się podpis „Mieszkaniec Gminy”. Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną bądź na e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania przez nas tych danych i usunięcie ich ze strony internetowej. 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

Użytkowniku zadałeś „Pytanie do Wójta” pamietaj !!!

Przeglądając strony internetowe, wysyłając różnorakie informacje, czy wpisując się do ksiąg gości, zostawiasz po sobie ślady pozwalające zidentyfikować Cię w świecie realnym. Każdy komputer ma przypisany charakterystyczny adres, nazywa się go adresem IP.

archiwalne pytania

Formularz :

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Miejscowość / ulica

  Zgadzam się na publikację mojego imienia i nazwiska wraz z zadanym pytaniem
  TAKNIE
  Akceptuje regulamin powyżej podany

  Pytania i odpowiedzi:

  Pani:  Krzysztof Kędzior
  Temat:  Błoto, błoto błoto…..nie błoto no to kurz!
  Miejscowość:  Brudzewo
  Data: 17.09.2021
  Dzień dobry. Pytanie o wszechobecne błoto po opadach i kłęby kurzu jak jest sucho… Z całym szacunkiem Panie wójcie ale mamy 21 wiek a w Brudzewie jest Średniowiecze na drogach. Świetnie że inwestycja w kanalizację ruszyła i ma się ku końcowi jednak to co pozostało po robotach na drogach woła o pomstę do nieba, osobiście z domu wyjść nie mogę suchą stopą, błoto po kostki momentami, kałuże z niespodziankami, sypanie betonowego tłucznia to dziwny pomysł (sucho…pyli niesamowicie).Co można zrobić w tym kierunku żeby w końcu w Brudzewie można było jakoś czysto żyć?

  W nawiązaniu do Pana pytania dot. błota i kurzu na drogach w Brudzewie niniejszym informuję, że poprawa stanu nawierzchni dróg gruntowych jest prowadzona na bieżąco, po zgłoszeniu przez mieszkańców takiej potrzeby sołtysowi. W tym przypadku, sprawa została już przekazana inspektorowi ds. dróg i infrastruktury technicznej.

  W chwili obecnej na ukończeniu są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i wykonawca ma obowiązek doprowadzić drogę do stanu sprzed robót budowlanych. W ubiegłym tygodniu wykonano nakładkę asfaltową na drogach utwardzonych, która poprawiła w dużej części stan dróg w Brudzewie.

  Niestety nie da się w pełni zabezpieczyć dróg przed niekorzystnym i szkodliwym działkiem ich użytkowników, a w szczególności podmiotów realizujących roboty budowlane. Duża część Brudzewa to nowe działki budowlane i samochody ciężarowe dowożące na plac budowy materiały wzniecają tumany kurzu, a po deszczu rozjeżdżają ziemię i tworzy się błoto. Nie mamy na to bezpośredniego wpływu.

  Przypominam również o realizowanym w Gminie Puck programie budowy dróg z płyt YOMB, polegającym na współfinansowaniu przez mieszkańców tego typu inwestycji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani:  Karolina Plińska
  Temat:   Dworcowa -Mrzezino 
  Miejscowość:  ul. Dworcowa Mrzezino
  Data: 26.08.2021 r.
  Witam, ponawiam pytanie odnośnie ulicy Dworcowej w Mrzezinie. Jakiś czas temu była informacja o jej modernizacji. Rozumiem – pandemia, koronawirus itd., ale nadal nic się nie dzieje. Odcinek do kościoła to od wielu wielu lat chodnika praktycznie nie ma. Na odcinku od przejazdu kolejowego w stronę cmentarza, po najmniejszym nawet deszczu, tworzą się takie kałuże, że strach iść chodnikiem, bo zostanie się ochlapanym, nawet kiedy auto jedzie z małą prędkością. Jest to jedna z głównych ulic Mrzezina – prowadzi na dworzec, do szkoły i do kościoła. Po prostu wstyd, że w tak dużej wiosce jak Mrzezino jest tak mało inwestycji.
  W oczekiwaniu na odpowiedź.
  Karolina Plińska

  W nawiązaniu do Pani wniosku dot. wymiany nawierzchni oraz budowy chodnika przy ul. Dworcowej w Mrzezinie niniejszym informuję, że w/w ulica nie jest drogą gminną, tylko drogą powiatową Nr 1515G i o wszelkie informacje w sprawie inwestycji na tej drodze należy zwrócić się do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, tel. 58 774-32-80.

  Wg posiadanej przez nas informacji Zarząd zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dot. nawierzchni, chodnika i oświetlenia w/w ulicy.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Mieszkaniec Gminy 
  Temat:   Uciążliwy zapach z przepompowni ścieków
  Miejscowość:  Mechowo, Jana Drzeżdżona
  Data: 2021/09/12
  Dzień dobry,

  Czy można zająć się sprawą nieprzyjemnego zapachu z przepompowni ścieków w Mechowie na ul. Jana Drzeżdżona? Latem nie możemy otwierać okien, bo smród jest trudny do zniesienia. Przebywanie na świeżym powietrzu nie jest możliwe na dłuższy okres. Nie wspomnę o ogromnej ilości much, które się pojawiły odkąd istnieje przepompownia. Problem został już niejednokrotnie zgłaszany przez Sołtysa wsi.

  Z poważaniem,
  Jan Muttka

  W odpowiedzi na zgłoszony uciążliwy zapach z tłoczni ścieków w Mechowie przy ul. J. Drzeżdżona, Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. we Władysławowie po dokonaniu wizji w terenie w dniu 23 września 2021 r. nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości w pracy tłoczni. Podczas wizyty pracownicy MPWiK EKOWIK rozmawiali z Panem Janem Muttka i sprawdzili jego instalacje wewnętrzną. Stwierdzono, że najbardziej prawdopodobną przyczyną uciążliwego zapachu jest nieprawidłowe odpowietrzenie instalacji wewnętrznej.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Mieszkaniec Gminy 
  Temat: Kanalizacja sanitarna 
  Miejscowość:  Łebcz
  Data: 2021/07/22

  W nawiązaniu do pytania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Łebczu przy ul. Królewskiej, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, w chwili obecnej nie przewiduje w ciągu najbliższych 3 lat wykonania kanalizacji sanitarnej na wskazanej ulicy.

  Budowa kanalizacji na tym terenie może opierać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pan na własny koszt projekt i wybuduje sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci Panu pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy tej sieci na gruntach gminnych.

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami petycja mieszkańców w tej chwili nie jest potrzebna, bo nie zmieni obowiązujących planów inwestycyjnych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

   

  Pani: Anna Podjacka
  Temat: Płyty Jumbo Mrzezino
  Miejscowość:  Mrzezino
  Data: 2021/06/18
  Dzień dobry,
  chciałam zapytać o sposób dobierania/wyboru ulic, które są wykładane płytami Jumbo. Na jakich zasadach się to odbywa? Dlaczego ulice Bukowa oraz Dębowa zostały wyłożone tymi płytami? Na Bukowej są 4 domy – nie ma ważniejszych potrzeb? Czy Ci właściciele domów dołożyli się do kosztów? I ostatnie pytanie: kto jest właścicielem tych dróg? Powiat? Gmina? Prywatna?
  Dziękuję
  W odpowiedzi na zapytanie (wpływ do tut. urzędu 18.06.2021r.) informuje, że sposób wyboru ulic wykonywanych z płyt YOMB uzależniony jest od deklaracji i wkładu
  finansowego mieszkańców oraz sołectwa. Mieszkańcy oraz sołectwo na podstawie porozumienia z Gminą deklaruj ą wpłatę około 20% całej inwestycji danej ulicy (drogi),
  pozostałą część pokrywa Gmina. Ulica Bukowa i Dębowa została utwardzona płytami YOMB ponieważ partycypowali w kosztach na zasadach wspomnianych. Gmina Puck remonty dróg w postaci utwardzenia płytami JOMB wykonuje na drogach będących we władaniu Gminy Puck.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

   

  Pani: Ewa Jaks
  Temat: Budowa ścieżki rowerowej Połchowo-Mrzezino-Smolno-Żelistrzewo
  Miejscowość:  Połchowo 
  Data: 2021/07/15
  Dzień dobry,
  Temat był już wywoływany. Czy jest brana pod uwagę budowa ścieżki rowerowej z Połchowa do okolicznych wsi czyli do Mrzezina i dalej w lewo wzdłuż torów do Smolna i Żelistrzewa?
  Jeśli tak – to kiedy?
  Jeśli nie – to jak to będzie oceniane na przyszłość, np. przy tworzeniu nowej Strategii 2021-2030 dla gminy Puck?
  Z poważaniem

  W nawiązaniu do Pani wniosku dot. budowy ścieżki rowerowej z Połchowa do Mrzezina, Smolna i Żelistrzewa – niniejszym informuję, że drogi na wyżej wskazanej trasie są drogami powiatowymi i o wszelkie informacje w sprawie budowy ścieżek rowerowych pomiędzy wskazanymi miejscowościami należy zwrócić się do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, tel. 58 774-32-80. W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Puck na lata 2021 – 2030 zapraszamy Panią do udziału w badaniu ankietowym. Celem ankiety jest zebranie Państwa opinii nt. potrzeb i kierunków rozwoju naszej Gminy. Kwestionariusz ankiety można wypełniać do 31 lipca 2021 r.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Mieszkaniec Gminy 
  Temat: Śmieci 
  Miejscowość:  Celbowo
  Data: 2021/06/02
  Szanowna Pani,

   

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, informuję, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzane są do ewidencji sukcesywnie, zgodnie z datą ich wpływu do Urzędu Gminy Puck.

  Pani sprawa została rozpatrzona a wszelkie informacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazane zostały drogą elektroniczną na wskazany przez Panią adres e-mail.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Ludwika Deling
  Temat: Gabaryty 
  Miejscowość:  Żelistrzewo Różana
  Data: 2021/04/26
  Dzień dobry
  Chciałam zapytać czy mieszkańcy Żelistrzewa mogą spodziewać sie w najbliższym czasie wywozu gabarytów?
  Pozdrawiam
  L.Deling
  Szanowna Pani,

  W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące wywozu odpadów wielkogabarytowych wskazuję, iż w roku bieżącym na terenie Gminy Puck nie jest planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości mieszkańców.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani:  Jacek Frąszczak
  Temat: 
  Miejscowość: Osłonino, ul. Górska
  Data: 2021/04/26
  Dzień dobry,
  Czy planowana jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, albo chociaż wodnej do ul. Górskiej w Osłoninie? Chodzi o przyłączenie działek leżących sąsiedztwie ul. Morskiej. W MPZP jest tam uwzględniona taka inwestycja. Aby ten rejon Osłonina mógł się rozwinąć, konieczna jest sieć wodociągowa. Kiedy w/w inwestycja będzie zrealizowana? Czy ten teren można traktować, jako przyjazny do inwestycji budowlanej i czy jest tak traktowany przez Gminę?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Szanowna Panie

  Gmina Puck nie planuje budowy sieci wodociągowej ani kanalizacji sanitarnej przy ul. Górskiej w Osłoninie. Ulica ta jest własnością prywatną i nie realizujemy wodociągu ani kanalizacji na takich gruntach.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani:  Renata Grzenkowicz
  Temat: wodociag -Połchowo ul. Morska
  Miejscowość: Połchowo ul. Morska
  Data: 2021/02/19
  Dzień Dobry p. Wójcie -serdeczna nasza prośba o odpowiedź

  -kiedy zostanie wykonana sieć wodociągowa na ul. Morskiej w Połchowie -mieszkańcy dopytują o to już ok.6 lat

  -w dniu 23.06.2018 w odpowiedzi na zapytanie pana budującego tam dom odpowiedź brzmiała

  – sprawa zostanie przedstawiona Radzie na uchwalaniu budżetu na 2019 r.

  – a jak czytamy w dokumencie- zadania na 2021r . to nie jest to jeszcze ujęte- co się stało

  -bardzo prosimy o odpowiedż kiedy możemy spodziewać się owej inwestycji

  – i czy decyzja BGG.6733.C.50.2015.ŁG – obowiązuje .

  czekamy wszyscy z utęsknieniem na odpowiedż . Dziękujemy i pozdrawiamy

  Szanowna Pani,

  Niniejszym informuję, że Rada Gminy Puck nie zaplanowała środków finansowych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo przy ul. Morskiej przy uchwalaniu budżetu na rok 2021.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani:    Jolanta Cejnowa
  Temat: opłata za śmieci 2021
  Miejscowość: Mechowo
  Data: 2021/03/26
  Witam,
  Chciałabym się dowiedzieć dlaczego jest tak wysoka cena za wywóz śmieci x m 3 wody, gdzie w sąsiedniej gminie Władysławowo za m 3 zużytej wody płaci się za śmieci w wysokości 8,10 zł.Dlaczego jest zniżka tylko na kompostownik. Teraz stawia się na ekologię, zachęca się ludzi do wymiany pieców, wymieniłam piec na gazowy, więc nie mam już tyle pojemników na popiół i jest czyste powietrze.
  W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy w przyszłości planuje się uwzględnienie zniżki dla gospodarstw domowych nie produkujących popiół.
  Pozdrawiam Jolanta
  Szanowna Pani,

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, wskazuję, że ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.) nie przewiduje ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi  dla właścicieli nieruchomości niewytwarzających popiołu.

  W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia takiej ulgi.

  W kwestii wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od kwietnia 2021 roku, stawka ta ustalona została przez Radę Gminy Puck uchwałą nr XXX/9/21. Poniżej przedstawiam link kalkulacji wysokości stawki opłaty za odpady:

  Link – opłat za odpady od wody

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Marek Sikora
  Temat:  Nowy system opłat za odpady
  Miejscowość:  Rekowo Górne Perłowa 
  Data: 2021/03/16
  Witam Pana Wójta.

  Obejrzałem właśnie krótki filmik instruktażowy z Pana udziałem, odnośnie nowego systemu opłat za odpady (na podstawie zużytej wody). W związku z tym mam dwa pytania:
  1. Jak zużyta woda do podlewania ogrodu ma się do określenia ilości osób mieszkających w danym gospodarstwie domowym (w filmiku zaznaczył Pan, że zużycie wody będzie niejako odzwierciedleniem ilości osób tam mieszkających. Logiczne – więcej osób, większe zużycie wody).
  2. Skąd wzięły się stawki opłat za m3 zużytej wody w wysokości 12 zł – bez kompostownika i 9 zł – kompostownikiem. Pytam, bo do tej pory płaciłem miesięcznie 60 zł za odpady (2 osoby po 30 zł). Według nowych stawek te opłaty w moim przypadku wzrosną do 172 zł miesięcznie. Nie uważa Pan, że te opłaty są zbyt wygórowane? Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

  Szanowny Panie,

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, wskazuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXX/9/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 lutego 2021 roku, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie stanowi średnia miesięczna ilość zużytej wody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wyciągnięta ze zużycia wody w roku poprzednim. Do ilości zużytej wody nie wlicza się wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania ogrodu czy na cele rolnicze), ustalonej na podstawie wskazań zainstalowanego dodatkowego wodomierz zalegalizowanego przez operatora sieci wodociągowej.

  W kwestii wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poniżej w linku przedstawiam kalkulację wysokości stawki opłaty za odpady:

   Link – nowy system opłat za odpady

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Rafał Krzebietke
  Temat: Deklaracja DO-1(dot. śmieci) przez e-puap
  Miejscowość: Mechowo
  Data: 2021/03/16
  Witam serdecznie

  W jaki sposób złożyć deklarację DO-1(7) przez e-puap?

  W informacji wskazujecie Państwo że można to zrobić w ten sposób.

  Czy dostępny jest formularz interaktywny który mogę wypełnić elektronicznie i podpisać np. profilem czy podpisem kwalifikowanym?

  Proszę o podatnie adresu skrytki epuap.

  Szanowny Panie,

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, informuję, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

  Obecnie na platformie ePUAP nie jest dostępny interaktywny formularz przedmiotowej deklaracji. Trwają prace nad uruchomieniem takiego formularza.

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem ePUAP składamy w następujący sposób:

  Przejdź do strony www.bip.gmina.puck.pl . Na górze strony znajduje się napis ePUAP. Kliknij w napis i zostaniesz przekierowany bezpośrednio na platformę ePUAP.

  Zaloguj się.

  Wybierz:

  • katalog spraw (na pasku przy ikonce z domkiem)
  • znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę – wybierz Urząd Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29
  • wybierz sprawy ogólne – pisma do urzędu – wybierz pismo ogóle do podmiotu publicznego – załatw sprawę.

  Wyświetli się formularz pisma – wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami.

  Wypełnioną deklarację wraz z zaświadczeniem o ilości zużytej wody dodaj jako załącznik  – dalej – przejdź do podpisu.

  Podpisz podpisem elektronicznym formularz i wyślij.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Grzegorz Lewandowski
  Temat: Rozliczanie odpadów
  Miejscowość: Mrzezino/ Brzozowa
  Data: 2021/03/12
  Witam

  Mam pytanie odnośnie rozliczania odpadów w stosunku do zużytej wody w poprzednim roku rozliczeniowym.
  Mam przy domu ogród. Czy w takim przypadku bedę musiał płacić również za śmieci uwzględniając wodę którą zużyłem do podlewania ogrodu?. Nie posiadam podlicznika ponieważ nie mam kanalizacji i poinformowano mnie o braku konieczności instalowania takiego podlicznika. Jak mogę teraz płacić za wywóz śmieci przez zużycie wody na podlewanie ogrodu?.Gdybym wiedział o tym to oszczędzałbym w zeszłym roku. Opłaty wzrosną teraz kilkukrotnie i będzie zapewne dużo mieszkańców którzy bedą zmuszeni płacić po kilaset złotych miesięcznie za wywóz odpadów.

  Szanowny Panie,

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, wskazuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXX/9/21 Rady Gminy Puck z dnia 25 lutego 2021 roku, podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie stanowi średnia miesięczna ilość zużytej wody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia wyciągnięta ze zużycia wody w roku poprzednim. Do ilości zużytej wody nie wlicza się wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania ogrodu czy na cele rolnicze), ustalonej na podstawie wskazań zainstalowanego dodatkowego wodomierz zalegalizowanego przez operatora sieci wodociągowej.

  W kwestii dotyczącej zamontowania dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą proszę skontaktować się z operatorem sieci wodociągowej.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Refundacja zbiornika wody opadowej
  Miejscowość:   Łebcz
  Data: 2021/01/01
  Szanowna Panie

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że gmina Puck nie refunduje zbiorników wody opadowej z posesji. Jest to program rządowy i dotację można otrzymać jedynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wszelkie informację dotyczące dofinansowania można uzyskać na ich stronie internetowej pn „Moja Woda”.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Dorota Budnik
  Temat: Budowa kanalizacji Łebcz
  Miejscowość:   Łebcz
  Data: 2020/09/25

  W nawiązaniu do e-maila w sprawie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w Łebczu przy ul. Tęczowej, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck realizuje obecnie zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Leśniewo”, gdzie wykonano kanalizację w m. Darzlubie, Mechowo, Mrzezino, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w m. Brudzewo i Leśniewo. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, wykonanie do końca 2021 r.

  Ze względu na wcześniejsze zobowiązania budżetowe, budowa kanalizacji na ul. Tęczowej w Łebczu nie zostanie w najbliższym czasie ujęta w planie inwestycyjnym.

  Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 350 m sieci kanalizacyjnej, a na tej ulicy zameldowanych jest 12 osób.

  Na 20 wydzielonych działek tylko 4 są zabudowane.

  Sprawa ujęcia zadania w budżecie gminy na może zostać przedstawiona Radzie Gminy Puck po uprzedniej zabudowie działek przy przedmiotowej ulicy.

  Szanowna Pani,

  W nawiązaniu do e-maila w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Domatowie, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck realizuje obecnie zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Leśniewo”, gdzie wykonano kanalizację w m. Darzlubie, Mechowo, Mrzezino, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w m. Brudzewo i Leśniewo I etap. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja do końca 2021 r.

  Wszczęta została procedura przetargowa na skanalizowanie II etapu Leśniewa z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – realizacja do końca czerwca 2022 r. Po wybudowaniu tej kanalizacji można będzie przystąpić do wykonywania sieci kanalizacyjnej w Domatowie – po uprzednim ujęciu zadania w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

  Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy w ul. Wrzosowej.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Izabela Wyborska
  Temat:  Kanalizacja – Domatowo
  Miejscowość:    Łebcz   ul. Wrzosowa 5  
  Data: 2020/12/05
  Dzień dobry,

  Chciałabym uzyskać informację o tym czy i kiedy planowane jest podciągnięcie kanalizacji do wsi Domatowo? Widziałam już jakiś banner o takiej inwestycji po stronie Leśniewa. Czy inwestycją będzie objęta ul. Wrzosowa?
  Prosiłabym o informację w tej sprawie,
  Z wyrazami szacunku,
  Izabela Wyborska

  Szanowna Pani,

  W nawiązaniu do e-maila w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Domatowie, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck realizuje obecnie zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino, Leśniewo”, gdzie wykonano kanalizację w m. Darzlubie, Mechowo, Mrzezino, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w m. Brudzewo i Leśniewo I etap. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja do końca 2021 r.

  Wszczęta została procedura przetargowa na skanalizowanie II etapu Leśniewa z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – realizacja do końca czerwca 2022 r. Po wybudowaniu tej kanalizacji można będzie przystąpić do wykonywania sieci kanalizacyjnej w Domatowie – po uprzednim ujęciu zadania w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

  Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy w ul. Wrzosowej.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Mieszkanaka Gminy Puck
  Temat:  Problem drogi wewnętrznej
  Miejscowość: Żelistrzewo
  Data: 2020/12/03
  Szanowna Pani,

  Odpowiadając na Pani zapytanie dotyczące możliwości przejęcia przez Gminę Puck drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 643/6 w Żelistrzewie, pragnę przede wszystkim poinformować, że tego typu przejęcia odbywają się na wniosek wszystkich zainteresowanych stron – w tym przypadku współwłaścicieli działki o której mowa, na podstawie uchwały Rady Gminy Puck. Innymi słowy, to Rada Gminy Puck podejmuje decyzje w tym zakresie. Dla skutecznego rozpoczęcia procedury związanej z przejęciem ww drogi, należy złożyć podanie do Urzędu Gminy Puck zawierające opis tej sytuacji wraz z numerem działki, podpisane przez wszystkich jej współwłaścicieli wraz ze wskazaniem, czy przejęcie ma być odpłatne, jeśli tak to za jaką cenę lub nieodpłatne.

  Jeśli chodzi o drugą część pytania, to należy zauważyć, że na terenie Gminy Puck istnieje program budowy dróg gminnych z płyt yomb polegający na współfinansowaniu ich układania przez mieszkańców. Gmina Puck nie uczestniczy w finansowaniu budowy i utrzymaniu dróg prywatnych.

   

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

   

  Pan: Ewa Jaks 
  Temat:  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Miejscowość: Połchowo 
  Data: 2020/10/12
  Dzień dobry,
  W temacie odpadów komunalnych proszę o odniesienie się do dwóch kwestii:
  – dlaczego wraz ze zmianą opłaty czyli jej podwyższeniem z 22 zł do 30 zł za mieszkańca posesji w przypadku segregacji odpadów nie została ponownie przeprowadzona weryfikacja częstotliwości odbioru odpadów, np. szklanych? co dwa miesiące to jednak bardzo duży odstęp czasu. Proszę o informację czy jest przewidywana wyznaczenie stałych terminów zbierania makulatury, np. co miesiące?
  – jak wygląda egzekwowanie nieregulowanych opłat za odpady komunalne przez mieszkańców gminy Puck? Ile mieszkańców nie płaci w Gminie za odbiór śmieci? Na zebraniach wiejskich podawał Pan Wójt takie liczby (ilość mieszkańców oraz zbiorczą kwotę należności). Czy od mieszkańców, którzy nie płacą za śmieci – są odbierane nieczystości? Jeśli tak – to dlaczego?
  Pozdrawiam
  Szanowna Pani,

   

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, informuję, że wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została na podstawie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przy uwzględnieniu obowiązującej obecnie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

  Od stycznia 2021 roku odbiór odpadów papieru i szkła odbywać się będzie z częstotliwością 1 raz na miesiąc.

  Jeżeli chodzi o kwestię egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, narzędziami windykacyjnymi, którymi dysponuje Wójt Gminy Puck są upomnienie oraz tytuł wykonawczy przekazywany do właściwego urzędu skarbowego. Wójt Gminy Puck korzysta z obu wyżej wymienionych narzędzi.

  Na dzień 06.11.2020 roku zaległość z tytułu opłaty za odpady widnieje u 780 podatników na łączną liczbę 7023 podatników.

  Od właścicieli nieruchomości, którzy zalegają w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są odbierane odpady.

   

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Marcin Sobczak
  Temat: Działki
  Miejscowość:Radoszewo kłaniska
  Data: 2020/09/29
  Witam szanownego pana wòjta mam pytanie co do działek w radoszewie pszy ulicy kłaniskiej od numeru 550-551czy będzie sporzoczony plan zagospodarowania pszeszczenego lub zabudowy tego terenu pozdrawiam serdecznie pan Marcin Sobczak
  W związku z zapytaniem z dnia 29.09.2020, skierowanym przez Pana niniejszym informuję, że sprawa opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmującego m.in. działki nr 550-564) dla miejscowości Radoszewo, z uwagi na  harmonogram budżetowy, oczekuje w kolejności na jej wykonanie.  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze względu na wymogi procedury przygotowania i uchwalania, stanowi proces długotrwały (ok. 1-2 lata), uwarunkowany wykonywanymi uzgodnieniami i zależny od ustaleń budżetowych, warunkujących kolejność sporządzania opracowań.

  W celu ewentualnego ustalenia warunków zabudowy w drodze postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji, należy zwrócić się do tutejszego urzędu, ze stosownym wnioskiem (do pobrania ze strony urzędu). Zauważyć należy, że analiza możliwości uzyskania tychże warunków zabudowy opiera się na ustaleniach art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i jest wykonywana w toku postępowania, jako etap początkowy.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Karol Kwidziński
  Temat: Dopłaty bądź refundacja kosztów do paneli
  Miejscowość: Połczyno Bis 
  Data: 2020/09/25
  Dzień dobry,

  zwracam się uprzejmie z zapytaniem, czy gmina planuje dofinansować montaż paneli fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Dla przykładu gmina Szemud zorganizowała dotacje niemal 90%. Proszę o informację, czy u nas w gminie takie przedsięwzięcie jest możliwe przy udziale WFOŚiGW w Gdańsku? Jeśli nie, to czy gmina wesprze w jakiś sposób montaż takich instalacji? Jest to niesprawiedliwe, że inne gminy takie rozwiązania wdrażają, a nasza nie.

  Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia. 25.09.2020 dotyczące możliwości dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych przez Gminę Puck, chciałbym przede wszystkim wskazać na możliwości pozyskania dotacji w wysokości 5 000,00 zł na instalację płynące z programu priorytetowego Mój Prąd realizowanego przez NFOŚiGW. Wszelkie konieczne informacje znajdzie Pan na stronie https://mojprad.gov.pl/. Ponadto chciałbym zauważyć, że nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z dwóch źródeł dofinansowania tego typu inwestycji. Wskazana przez Pana Gmina Szemud przygotowała odpowiedni program dla wsparcia maksymalnie 196 szt. instalacji solarnych o mocy ograniczonej do 3,5 kw. Nabór do tego projektu prowadzony był w roku 2016 tj. 3 lata przed startem programu Mój Prąd. Mieszkańcy Gminy Szemud, którzy skorzystają z tego wsparcia, zostaną jednocześnie wykluczeni z możliwości skorzystania z programu Mój Prąd w przypadku tej samej instalacji fotowoltaicznej.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

   

  Pani: Agnieszka Kwidzińska
  Temat: wywóz odpadów 
  Miejscowość: Połczyno Bis 
  Data: 2020/08/05
  Dzień dobry,
  rozumiem, że podniesienie stawki za wywóz śmieci na terenie gminy jest podyktowane bardzo dużym odbiorem odpadów bio. Jeśli bio nas tyle kosztują, że podniesiono stawkę z 22 na 30 zł to czemu obniżka za kompostownik jest taka mała ? 2 zł od osoby ? jak ma to zmotywować ludzi do kompostowania odpadów? Ja uważam, że to nie powinno być 2 zł tylko 5 lub więcej złotych. Wtedy taka obniżka zmotywuje ludzi do prowadzenia kompostownika, a co za tym idzie mniejsze kwoty za wywóz bio.
  Posiadam kompostownik a musze płacić prawie tyle samo ci co oddają bio dlaczego mam być poszkodowana? powtarzam 2 zł to żadna obniżka.
  Przy rodzinie 4 osobowej to miesięcznie jest 8 zł a rocznie 96 zł. to żaden bonus dla mnie, bo więcej na pieluchy wydaje.
  Została podniesiona opłata za śmieci a harmonogram został taki sam do tego wszystkiego nie dostajemy worków pojemników itp jak np. jest w Gdyni, Pucku. dlaczego ? Ja mogę płacić 30 zł tylko żeby to przekładało się na częstotliwość wywozu śmieci oraz usługi.
  .
  Szanowna Pani

  W nawiązaniu do złożonej wiadomości, informuję, że podniesione przez Panią zagadnienia zostaną przedstawione Radzie Gminy Puck przy opracowywaniu nowego „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck”.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Maria Szczygielska
  Temat: Kanaliza
  Miejscowość: Mrzezino Gdyńska 
  Data: 2020/08/25
  Witam, Mam pytanie, kiedy będzie można podłączyć się do kanalizacji? Zakończenie miało być w kwietniu, potem termin był przesunięty na czerwiec. Mamy koniec sierpnia i dalej nic w tej sprawie nie wiadomo. Proszę o odp. na moje nurtujące pytanie, z góry dziękuję.
  Szanowna Pani

  W nawiązaniu do Pani pytania dot. możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie „Meksyk” informuję, że w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino” należy w terminie do dnia 30 października 2020 r. dokonać podłączenia budynku mieszkalnego do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

  Odbiór przełączeń zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu pod nr tel.: 58 673 56 42 lub 58 673 56 30 (pokój nr 43 lub 37).

  Odbiór wykonanego podłączenia odbywać się będzie przy otwartym wykopie 1 raz w tygodniu (czwartek) w godz. od 930  do  1400.

  Informuję jednocześnie, iż zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Kanaliza
  Miejscowość: Mrzezino Meksyk 
  Data: 2020/08/18
  Szanowny Panie

  W nawiązaniu do Pana pytania dot. możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w Mrzezinie „Meksyk” informuję, że w związku z oddaniem do użytkowania inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino” należy w terminie do dnia 30 października 2020 r. dokonać podłączenia budynku mieszkalnego do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

  Odbiór przełączeń zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu pod nr tel.: 58 673 56 42 lub 58 673 56 30 (pokój nr 43 lub 37).

  Odbiór wykonanego podłączenia odbywać się będzie przy otwartym wykopie 1 raz w tygodniu (czwartek) w godz. od 930  do  1400.

  Informuję jednocześnie, iż zabrania się wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Piotr koszalka
  Temat: Kanaliza
  Miejscowość: Rekowo ksiezycowa
  Data: 2020/08/09
  Dzień dobry mam pytanie czy w Rekowie Gòrnym będzie ciągnięta kanaliza na ul ksiezycowa pozdrawiam
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie dot. sieci kanalizacji sanitarnej w Rekowie Górnym na ul. Księżycowej informujemy, że Gmina Puck nie planuje rozbudowy sieci na tym obszarze.

  Właścicielem istniejącej sieci kanalizacyjnej w Rekowie Górnym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „PEWIK” sp. z o.o. Gdynia, ul. Witomińska 21.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Leszek Kuchnowski
  Temat: Ścieżka rowerowa 
  Miejscowość: Władysławowo
  Data: 2020/07/27
  Szanowny Panie Wójcie,

  Czy rozpatrywane jest zrobienie ścieżki rowerowej od Łebcza przez Strzelno do Jastrzębiej Góry. Poprawiłoby to znacznie bezpieczeństwo rowerzystów na tej trasie – obecnie strach się tam przemieszczać

  Szanowny Panie

  Podzielam Pana wniosek o budowę ścieżki rowerowej z Łebcza przez Strzelno do J. Góry dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników. W/w droga należy jednak do Starostwa Powiatowego w Pucku – obecnie nie są prowadzone działania zmierzające do realizacji ścieżki rowerowej na tym odcinku.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pani: Emilia Waśkowska
  Temat: Kanalizacja 
  Miejscowość: Leśniewo
  Data: 2020/07/27
  Szanowny Panie
  Czy przy budowie kanalizacji w miejscowości Leśniewo, która jak Pan wcześniej pisze ma być zrealizowana do końca 2021 r. uwzględniono budowę kanalizacji przy ulicy Krótkiej lub Wierzbowej?
  Pozdrawiam
  Szanowny Panie

  Gmina Puck zamierza we wrześniu br. rozpocząć budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo. Ze względu na częściowe dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych, w pierwszej kolejności rozpoczęte zostaną roboty w centralnej części wsi wraz z połączeniem z m. Mechowo i nie obejmują one ul. Krótkiej i Wierzbowej. Etap I planujemy zakończyć do 30 października 2021 r.

  Prace na pozostałym terenie będą wykonywane w miarę posiadanych środków finansowych, po ujęciu ich w planie inwestycyjnym przez Radę Gminy Puck.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Marcin Pionke 
  Temat: Kanalizacja i Gaz 
  Miejscowość: Starzyński dwór ul: Jagodowa
  Data: 2020/07/16
  Witam mam pytanie czy i ewentualnie kiedy będą robione przyłącza kanalizacji i gazu
  Starzyński Dwór ul: Jagodowa działka 665
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 16 lipca br. dot. sieci gazowej w Starzyńskim Dworze informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem własnym gminy. Wszelkie pytania dot. gazyfikacji należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1, tel. 58 673 22 60, e-mail: puck@gen.com.pl

  w Starzyńskim Dworze.

  Gmina Puck nie planuje w chwili obecnej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul.  Jagodowej. Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym (wykonanie robót poprzedza opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę).

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Mirosław Klamann
  Temat: Kanalizacja Połczyn Bis
  Miejscowość: Połczyno Bis
  Data: 2020/06/29
  Witam. Czy w gminie istnieje dofinansowanie na zbiorniki wodne ?
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że w gminie nie ma dofinansowania za zbiorniki wodne.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

  Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Krzysztof Stabiński
  Temat: Kanalizacja Połczyn Bis
  Miejscowość: Połczyno Bis
  Data: 2020/07/01
  Treść: Witam
  Mam pytanie
  Czy lub kiedy będzie realizowana kanalizacja na osiedlu Połczyno Bis?
  Pytam bo mam w planie budowę ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków i nie chciałbym ponosić niepotrzebnie kosztów inwestycji.
  Proszę o odpowiedż.
  Pozdrawiam Krzysztof.

   Szanowna Panie

  Gmina Puck, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, nie przewiduje w ciągu najbliższych 3 lat wykonania kanalizacji sanitarnej na osiedlu Połczyno „BIS”.

  Trwają analizy dot. rozwiązań technicznych i ekonomicznych realizacji tego przedsięwzięcia.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

   

  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Kanalizacja Łebcz  Dana
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2020/05/20

   W nawiązaniu do e-maila w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Łebczu przy ul. Modrzewiowej i Brzozowej, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck realizuje obecnie zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”, gdzie wykonano kanalizację w m. Darzlubie (część) i Mechowo, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w m. Mrzezino „Meksyk” i Brudzewo oraz przewiduje się skanalizowanie m. Leśniewo. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja do końca 2021 r.

  Ze względu na wysoki koszt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Łebcz „Dana” wynoszący 2,4 mln zł i wcześniejsze zobowiązania budżetowe, zadanie to nie zostało ujęte w tegorocznym planie inwestycyjnym. Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 3,4 km sieci kanalizacyjnej, a na tym osiedlu zameldowane są 52 osoby (+ 2 tymczasowo).

  Sprawa ujęcia zadania w budżecie gminy na rok bieżący zostanie ponownie przedstawiona Radzie Gminy Puck przy rozliczaniu półrocznego budżetu.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pani: Klaudia Glembin
  Temat: Kanalizacja Łebcz ul. Orzechowa
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2020/04/30
  Treść:Dzień dobry, czy jest szansa na budowę sieci kanalizacyjnej w Łebczu przy ulicy Orzechowej? Na ulicy powstaje nowe osiedle domów jednorodzinnych, docelowo nawet kilkadziesiąt domów. Obecnie już wybudowanych lub w trakcie budowy jest kilkanaście domów. Sieć kanalizacyjna znajduje się w bezpośrednio sąsiadującej ulicy Długiej. Jakie kroki powinni podjąć mieszkańcy, by ubiegać się o budowę kanalizacji?

   Szanowna Pani

  W nawiązaniu do e-maila w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Łebczu na ul. Orzechowej, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck nie planuje w chwili obecnej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie. Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym (wykonanie robót poprzedza opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę).

  Budowa kanalizacji może też opierać się na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż zainteresowane osoby wykonają na własny koszt projekt i wybudują sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci im pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy sieci na gruntach gminnych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Jerzy F
  Temat: Internet światłowodowy
  Miejscowość: Gnieżdżewo/Dworcowa
  Data: 2020/03/27
  Treść:Dzien dobry,

  Moze by tak w koncu ktos zainteresował sie położeniem światłowodów w Gniezdzewie? Niedopuszczalne jest zeby w 2020 roku na ulicy głównej korzystać ze śmiesznych ofert internetu. 15 lat mieszkania i internet 10mb/s to wstyd. Moze ktos zadba o komfort mieszkańców i zamiast stawiać bezsensowne place do ćwiczeń na zewnątrz i skate parki to zacznie polepszać infastrukture? Niedopuszczalne.

   Szanowny Panie

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 27 marca br. dot. położenia światłowodów w Gnieżdżewie informujemy, że budowa sieci światłowodowej nie jest zadaniem własnym gminy.

  Wszelkie pytania dot. światłowodów należy kierować do instytucji i operatorów, którzy się tym zajmują m.in. Interkar, Orange Chopin.

  O komfort mieszkańców w zakresie szybkiego internetu muszą zadbać sami zainteresowani.

  Ponadto informujemy, że budowa placów zabaw czy siłowni zewnętrznych nie jest bezsensowna, bo wykonywana jest na wniosek znacznej części mieszkańców danej miejscowości i dofinansowana w większości z funduszy unijnych. Niektórzy wolą spędzać czas aktywnie na świeżym powietrzu, a niektórzy korzystając z internetu.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Piotr Wisniewski
  Temat: Wycinka historycznych alej wzdłuż pasów drogowych
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2020/03/28
  Treść:Szanowny Panie Wójcie,
  po ostatniej podróży po naszej gminie postanowiłem napisać kilka słów na temat szerzącej się wycinki drzew, która opanowała Gminę Puck. Niestety gmina straciła kolejny wartościowy element krajobrazu, jakim była bogata aleja wzdłuż ulicy Puckiej w Połchowie. Jest to kolejna wycinka w ostatnich latach, gdyż podobny los dopadł pozostałości alei przy ulicy Puckiej w Smolnie i Mrzezinie, wyciętej przy okazji budowy chodnika, czy tez usunięto nasadzenia przyuliczne wzdłuż ulicy Długiej w Łebczu-Zele. Wymieniając powyższe przykłady, mam nadzieję, że nie ma ich więcej. Chciałbym zwrócić uwagę, iż wiekowych alei nie należy traktować jak intruzów w przestrzeni, są one elementem naszego dziedzictwa i niegdyś posiadały istotne walory użytkowe, które obecnie w dobie rozwiniętej techniki są marginalizowane. Wartość tych drzew w kontekście historyczno-przestrzennym są dużo bardziej cenne niż kolejne połacie najtańszej kostki betonowej 10x20cm kładzionej obecnie w zamian za drzewa.
  Po dość długim wstępie bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zgadza się Pan na taką ingerencję w nasze dziedzictwo (wójt/burmistrz/prezydent gminy wydaje decyzje o wycince). Czy podobny los niedługo spotka piękne szpalery wzdłuż ulicy Kasztanowej z Połczyna do Darzlubia i aleję Lipową w Rzucewie? Czy są plany odbudowy alej sadzonych przez naszych dziadkow?

   Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego wystąpił z wnioskiem jako zarządca drogi o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew  z gatunku topola które ze względu na zły stan zdrowotny stanowiły zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego w ul. Puckiej w Połchowie.

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 j.t.) w/w drzewa nie należały do gatunków rodzimych topoli i zostaną zastąpione w następnym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

  Pozostałe drzewa z terenu gminy Puck są usuwane ze względu na zły stan zdrowotny po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Za każde usunięte drzewo zostaną nasadzone nowe.

  Aleja Rzucewska jest pod nadzorem Konserwatora Przyrody i każde wykonywane przy niej prace są z nim uzgadniane.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Poprawa infrastruktury
  Miejscowość: Połczyno
  Data: 2020/03/17

   Szanowny Panie

  W ostatnich dniach zostały przeprowadzone na terenie Połczyna Bis prace związane z poprawą jakości i przejezdności dróg – drogi gruntowe zostały wyrównane, w tym również ul. Kwiatowa. Na chwilę obecną, nie są prowadzone prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji i oświetlenia na tej konkretnie ulicy. Należy zauważyć, że Gmina Puck sukcesywnie w ramach wydanych pozwoleń na budowę dokonuje inwestycji związanych z budową oświetlenia oraz kanalizacji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Poprawa infrastruktury
  Miejscowość: Połczyno
  Data: 2020/02/16

   Szanowny Panie

  W odpowiedzi na e-mail w sprawie osiedla Połczyno Bis pragnę poinformować, że w roku 2020 Gmina Puck nie przewiduje jakichkolwiek inwestycji. Ewentualnie może być zrealizowane oświetlenie, ale to dopiero zostanie rozstrzygnięte w miesiącu czerwiec 2020 po podzieleniu przez Radę Gminy nadwyżki budżetowej. Wszelkie informacje na ten temat proszę zasięgnąć w czerwcu.

  W najbliższych latach nie planuje się wykonania kanalizacji sanitarnej na osiedlu Połczyno Bis.  W odniesieniu do dróg gruntowych , których na terenie Gminy jest kilkaset kilometrów niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez  tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb, posiadanych środków finansowych i sprzyjających warunkach atmosferycznych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Paweł Schmidt
  Temat: Gaz
  Miejscowość: Połchowo 
  Data: 2020/02/16
  Treść:

   Witam czy w Radoszewie przy ulicy Kłanińskiej i topolowa zostanie doprowadzony gaz w najbliższych latach

   Szanowny Panie

  W odpowiedzi na e-mail w sprawie gazyfikacji , chciałbym poinformować , że gaz ziemny będzie poprowadzony w ul. Kłanińskiej w Radoszewie. Szczegółowe informacje na ten temat może  Pan uzyskać u gestora sieci GEN GAZ Energia Sp. z o.o. , ul. Kopernika 1, 84-100 Puck, tel. 58-673-22-60.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pani: Patrycja Kurasz
  Temat: Podłączenie gazu i kanalizy
  Miejscowość: Połchowo 
  Data: 2020/02/11
  Treść:

   Witam,
  czy istnieje jakiś harmonogram podłączania ulic do sieci gazowej i kanalizacji? Zamierzam zakupić działkę w Połchowie, ul Mleczna. Czy w najbliższym czasie mogę spodziewać się tam gazu i kanalizy?

   Szanowny Pani

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 11 lutego br. dot. sieci gazowej i kanalizacji w Połchowie informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem własnym gminy. Wszelkie pytania dot. gazyfikacji należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1, tel. 58 673 22 60, e-mail: puck@gen.com.pl

  Gmina Puck nie planuje rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połchowo. Właścicielem istniejącej sieci kanalizacyjnej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  „PEWIK” sp. z o.o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Rafał Joachimiak
  Temat: Przyłącze internetowe światłowód.
  Miejscowość: Gnieżdzewo 
  Data: 2020/01/14 
  Treść:

  Dzień dobry. jestem mieszkańcem Gnieżdżewa od kilkunastu lat. Mieszkam troszkę na uboczu , jak wielu mieszkańców rożnych wiosek w gminie Puck. Pytam pana o internet światłowodowy o zrobienie przyłącza , jest tu kilka ulic które zostały pominięte i wszystkie w moim regionie . Firma która robiła przyłącza z Redy twierdzi ze to za duzy dla nich koszt , czy gmina dotuje w jakiś sposób takie sprawy i czy taka firma dostaje środki z uni i ma obowiązek robienia po kolei takich inwestycji wszystkim chętnym mieszkańcom. Ulice Morska , Okręzna , Graniczna , nie są przecież końcem świata tym bardziej ze znam przypadki podłączenia internetu światłowodowego w duzo bardziej odległe miejsca w Gminie Puck. Bardzo pana proszę o zbadanie sprawy i odpowiedz .

   Szanowny Panie 

  W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie internetu światłowodowego informuję, że gmina Puck nie współfinansuje tego typu inwestycji. Z informacji które posiadam, wiem że firmy dostawały środki unijne na wykonanie sieci światłowodowej, jednakże nie znam warunków tych realizacji, ponieważ gmina nie uczestniczyła w tych realizacja. Na rynku istnieją jeszcze inne firmy, które mają w swoim zakresie instalację sieci światłowodowej, więc może Pan wysłać zapytania do nich

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Marcin Wolnu
  Temat: Oprawa muzyczna imprez
  Miejscowość: Brudzewo
  Data: 2020/01/28 
  Treść:

  Witam. Od niedawna jestem mieszkańcem Gminy Puck a dokładniej mieszkańcem Brudzewa. Zauważyłam że w gminie jest organizowane sporo imprez kulturowych oraz dla seniorów. W związku z tym mam pytanie czy Gmina i sołectwa potrzebowała by osoby która w charakterze dj’a oraz wodzireja poprowadziła kilka imprez. Pod tym kontem prowadzę działalność gospodarczą i wystawiam faktury. Miałem już okazję prowadzić imprezy dla COS we Władysławowie oraz ug. Władysławowo oraz szereg imprez prywatnych w okolicy. Posiadam własne nagłośnienie, oświetlenie oraz repertuar muzyczny dopasowany do każdej grupy wiekowej. Pozdrawiam i liczę na współpracę

   Szanowny Panie 

  W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie prowadzenia imprez na terenie Gminy Puck, informuję, że imprezy o charakterze lokalnym organizowane są przez sołtysów i to oni zamawiają tzw. oprawę muzyczna imprez. W związku z tym może Pan wystąpić z ofertą bezpośrednio do sołtysów — dane znajdują się na stronie internetowej BIP gminy Puck. Natomiast większe imprezy organizuje Ośrodek Kultury, Sportu i

  Turystyki w Gminie Puck i tam proszę złożyć ofertę.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Konrad Tylutko
  Temat: zapytanie kanalizacja
  Miejscowość: Darzlubie
  Data: 2020/01/30
  Treść:

  Witam Pana Wójta chciałbym zapytać co do dalszej części kanalizacji Darzlubia np.ul Widokowa czy Nowa albo Dębowa czy szanse na skanalizowanie tych ulic pozdrawiam

   Szanowny Panie 

  W nawiązaniu do e-maila w sprawie dalszej budowy kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu na ul. Widokowej, Nowej i Dębowej, informuję, jak niżej:

  Gmina Puck realizuje zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck”, gdzie wykonano kanalizację w m. Darzlubie (część) i Mechowo, w trakcie realizacji jest budowa kanalizacji w m. Mrzezino „Meksyk” i Brudzewo oraz przewiduje się skanalizowanie m. Leśniewo. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych, realizacja do końca 2021 r.

  Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 1,6 km sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie zameldowane są 22 osoby.

  Projekt budowlany, który posiada Gmina Puck na budowę kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu obejmuje tylko część ul. Nowej (do wysokości dz. nr 107/20) i nie obejmuje ul. Dębowej.

  W miejscowości Darzlubie nie ma ul. Widokowej.

  Ponadto informuję, że tylko część ul. Nowej i Dębowej jest własnością Gminy Puck, a część jest terenem prywatnym, dlatego nie ma tam możliwości budowy sieci kanalizacji sanitarnej przez Gminę Puck.

  Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym terenie w latach późniejszych – po uprzednim przekazaniu terenu Gminie Puck, zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym (projekt i wykonanie).

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Paweł Schmidt
  Temat: Dzialki Radoszewo
  Miejscowość: Radoszewo
  Data: 2010/01/29
  Treść:

  Witam czy w Radoszewie na dzialkach 550-564 wiadomo kiedy powstanie plan zagospodarowana i czy będzie kanalizacja czy trzeba będzie można zgłosić przydomowa oczyszczalnia. Jeszcze pyt czy na działce 563 w Radoszewie można wykonać ogrodzenie z siatki do 2 m wysokości czy potrzebne jest zgłoszenie

   Szanowny Panie 

  Przystąpiono do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego m.in. działki nr 550-564 w Radoszewie (obręb Starzyński Dwór).

  Z uwagi na przebieg procedury planistycznej nie można określić dokładnego terminu uchwalenia planu.

  Na przedmiotowym terenie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ jest to teren działek rolnych. O tym, czy będzie można wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków decydować będą zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

  Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego budowa ogrodzenia, którego wysokość nie przekracza 2,2 m nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Błażej Funk
  Temat: Kanalizacja Żelistrzewo Dębowa
  Miejscowość: Żelistrzewo, Dębowa
  Data: 2010/01/14
  Treść:

  Witam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź. Moje pytanie jest następujące, czy planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w dalszej części ulicy Dębowej, do działki 301/14?

   Szanowny Panie 

  Gmina Puck nie planuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dębowej w Żelistrzewie.

  Teren wykorzystywany na drogę od strony północnej działki nr 301/14 jest własnością prywatną i nie projektujemy kanalizacji na takich gruntach.

  Budowa kanalizacji od strony południowej może opierać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pan na własny koszt projekt i wybuduje sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci Panu pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy tej sieci na gruntach gminnych.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Pawel
  Temat: Gaz
  Miejscowość: Bruszewo
  Data: 2010/01/20
  Treść:

  Witam czy w radoszewie przy ulicy kłanińskiej i topolowa zostanie doprowadzony gaz w najbliższych latach

  Szanowny Panie 

  W odpowiedzi na pytanie z dnia 20 stycznia br. informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem własnym gminy. Wszelkie pytania dot. gazyfikacji miejscowości Radoszewo należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1, tel. 58 673 22 60, e-mail: puck@gen.com.pl

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Mieszkaniec Gminy
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Leśniewo
  Data: 2019/11/24
  Treść
  Szanowny Panie 

  W nawiązaniu do Pana wiadomości informuję, że Gmina Puck planuje rozpoczęcie kanalizacji w miejscowości Leśniewo w 2021 roku. Uzależnione to jest od uzyskania środków zewnętrznych na powyższe zadanie. Obecnie realizujemy projekt budowy kanalizacji  sanitarnej dla miejscowości Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino  w ramach  działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten planujemy rozszerzyć  o miejscowość Leśniewo.  

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Anna Cyzio
  Temat: Ulica Stolarska w Zelistrzewie
  Miejscowość: Zelistrzewo
  Data: 2019/11/05
  Szanowny Panie wojcie,dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz w sprawie odpadow komunalnych ale nadal nie odpowiedzial Pan. Na pytanie w sprawie naszej ulicy Stolarskiej w Zelistrzewie.Proponuje przejechac się ta ulica i ocenic samemu obecny stan drogi.
  Szanowny Pani

  W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Stolarskiej w Żelistrzewie informuję, że nawierzchnia drogi ul. Stolarskiej zostanie utwardzona płytami YOMB w 2020 roku przy wsparciu ze środków sołeckich i deklaracji mieszkańców.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Artur Rewiński
  Temat: Chodnik pomiędzy Strzelnem a Łebczem
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2019/09/28
  Treść: Dzień dobry Panie Wójcie. Mam pytanie czy jest szansa na budowę w najbliższych latach chodnika pomiędzy miejscowościami Łebcz i Strzelno? . Taka inwestycja znacznie zwiększyła by bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego.
  Szanowny Panie

  Droga pomiędzy Strzelnem a Łebczem stanowi drogę powiatową nr 1506G i o wszelkie informacje w sprawie budowy chodnika pomiędzy wskazanymi miejscowościami należy zwrócić się do Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, ul. Pucka 11, tel. 58 774-32-80.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:  Ewa sobczak
  Temat: Działki
  Miejscowość: Starzyno
  Data: 2019/11/04
  Treść:
  Witam szanownego pana wòjta mam pytanie co do dzałek w starzyńskim dworze przy ulicy kłaniskiej od numeru 550 do 551 czy bedzie sporządzony plan zagospodarowania przeszczenego lub plan zabudowy terenu pozdrawiam ewa sobczak
  Szanowny Pani,
  W odpowiedzi na Pani zapytania w sprawie działek położonych w miejscowości Radoszewo  przy ulicy Kłanińskiej od numeru 550 – 554, informuję że działki te objęte są w Uchwale Rady Gminy Puck z dnia 29.08.2019 r. Nr XII/112/19 z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:  Małgorzata Ellwart
  Temat: Wodociąg Kanalizacja
  Miejscowość: Darzlubie Dębowa 
  Data: 2019/10/14
  Treść:
  Dzień Dobry

  Czy gmina Puck planuje budowę sieci wodnokanalizacyjnej na ulicy Dębowej? Działka 106/23 106/24 106/11 106/12 106/13 106/14 ? Czy musimy to zrobić we własnym zakresie ? Wiem, że właściciele działek są zainteresowani przyłączeniem do sieci. Na mapkach widać sieć kanalizacji w projekcie.

  Szanowny Pani,
      W odpowiedzi na Pani maila informuję, że ulica Dębowa w m. Darzlubie, z której bezpośredni dostęp posiadają działki nr 106/23 106/24 106/11 106/12 106/13 106/14 nie posiada kanalizacji  zarówno sanitarnej jak i wodociągowej. Projekt budowlany, który posiada gmina Puck na budowę kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu nie obejmuje tej części Ponadto informuje, że działka nr 106/17 ( ul. Dębowa) jest działką prywatną i brak jest możliwości budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez gminę Puck.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:  Artur Skirtun
  Temat: Komunikacja w gminie
  Miejscowość: Połchowo / Sportowa.
  Data: 2019/10/05
  Treść:
  Dzień Dobry

  Witam Szanownego Pana Wójta. Pragnę się dowiedzieć jakie gmina podjęła działania w sprawie poprawy komunikacji w tej kadencji? Czy mieszkańcy gminy będą objęci wspólnym biletem w ramach MZK ZG? Jeśli nie, to czemu? Czy Kosakowo jest aż tak bogatsze od Pucka? Wszak nie tylko wydatki tu powinny mieć znaczenie, ale zyski również! Z powarzaniem. Artur Skirtun.
  P.S. w tabelce jest literówka ” MiejscowośC”.
  Jat obecna tabelka ma się do RODO?

  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie komunikacji w gminie, informuję, że w bieżącym roku gmina zawarła ze Starostwem Powiatowym Puck, Gminą Miasta Puck i Gminą Kosakowo porozumienie na podstawie którego w dniu
  1 sierpnia 2019 r. została uruchomiona linia komunikacyjna Puck-Pogórze Górne (gm Kosakowo) przez Błądzikowo Małe, Żelistrzewo, Smolno, Mrzezino.Dodatkowo na wniosek sołtysów wsi Osłonino i Rzucewo zostaną zmienione godziny kursowania  poszczególnych kursów zgłoszonych przez tych sołtysów.Informuję, również że na chwilę obecną mieszkańcy gminy Puck nie mogą zostać objęci wspólnym biletem w ramach MZK ZG ponieważ Gmina Puck nie należy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.Natomiast jeśli chodzi o Rodo to wyjaśniam, że celem przetwarzania Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Puck nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Wójta realizację zadań publicznych.Odesłanie do klauzuli RODO jest zamieszczone w pkt. 8 Regulaminu dot. zapytań wójta.Nadmieniam, że pole Miejscowość/ulica jest wypełniane dobrowolnie, a więc jego wypełnienie jest świadomym działaniem oznaczającym zgodę na przetwarzanie danych. W klauzuli RODO, wyjaśnione jest, w jaki sposób ze zgody można się wycofać.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:  Paweł Schmidt
  Temat: Dzialki Radoszewo
  Miejscowość: Radoszewo 
  Data: 2019/09/30
  Treść:
  Dzień Dobry

  Witam serdecznie mam pytanie jestem teraz za granicą Polski i chciałbym dowiedzieć się czy w miejscowości radoszewo ma może gmina dziaki na dzierżawę lub sprzedaż dziękuję za odpowiec ..

  Szanowny Panie,

  W związku z Pana zapytaniem o dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radoszewo, informuję, że obecnie gmina Puck nie posiada do sprzedaży ani też dzierżawy nieruchomości położonych w w/w miejscowości.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Renta Hebel
  Temat: Bubownictwo na terenach chronionych
  Miejscowość: Puck
  Data: 2019/09/09
  Treść wiadomości: Ścieżka rowerowa Błądzikowo- Rzucewo
  Dzień Dobry

  Witam moje pytanie dotyczy ścieżki rowerowej czy planujecie Państwo wyrównanie nierówności na trasie ścieżki oraz naprawę zjazdu przy moście w bladzikowie. Stan trasy jest fatalny na pewno nie można nazwać tego ścieżką rowerową

  Renta Hebel

  Szanowny Panie,
  Dziękuje za informację w sprawie  ścieżki rowerowej i zjazdu przy moście w Błądzikowie. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że w najbliższym czasie zostaną wykonane niezbędne prace mające na celu polepszenia komfortu przejezdności ścieżki rowerowej, zostaną zlecone przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych. Wskazany odcinek ścieżki rowerowej zostanie naprawiony podczas prac remontowych dróg w sołectwie Rzucewo w 2020 rok.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:Stanisław Merchel
  Temat: Bubownictwo na terenach chronionych
  Miejscowość: Mała Piaśnica 
  Data: 2019/08/11
  Treść wiadomości: 
  Dzień Dobry

  Mam pytanie czy w przepisach o budownictwie na terenach chronionych nastąpily jakieś zmiany .Moje pytanie dotyczy miejscowości Mała Piaśnica.Jest to obszar Natura 2000 i o ile mi wiadomo był ustalony zakaz budowania domów w pobliżu rzeczki Piaśniczki bliżej niż 100 metrów ,ostatnio widzę jednak że zakaz ten nie jest respektowany i powstają duże budowle w odleglości bardzo blisko rzeczki .Jak ma się to do przepisow o ochronie środowiska Natura 2000.

  Pozdrawiam
  Mieszkaniec M.Piaśnicy

  Szanowny Panie,
  Odpowiadając na Pańskie zapytanie odnośnie zmian w przepisach dotyczących lokalizowania inwestycji na terenach podlegających ochronie, pragnę poinformować, że przedmiotowe przepisy w interesującym Pana zakresie, w ostatnim czasie nie uległy zmianie. Jednocześnie informuję, iż każdorazowo inwestycje lokalizowane na terenach chronionych, podlegają procedurze odpowiednich uzgodnień z właściwymi organami odpowiadającymi za nadzór nad nimi.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pani: Jadwiga Tempska
  Temat: Kanlaizacja
  Miejscowość: Mrzezino
  Data: 22/07/2019
  Treść wiadomości: 
  Witam; Panie Wójcie mam pytanie?Kiedy nawierzchnia ulicy Swierkowej w Mrzezinie Meksyk wróci do poprzedniego stanu uzytkownosci,bo jak na razie po dwóch tygodniach od zakończenia pracy na tej ulicy Swierkowej firma Wotkan ktora wykonywała prace ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej zostawiła nam piasek na drodze,chodź od 10 lat mieliśmy tluczen i można było w każdej chwili podjechać na posesję w tej chwili nie jesteśmy pewni czy dojedziemy bo z piasku robi się mąką A jak popada deszcz drogą leci rzeka błota.Bardzo prosimy o reakcję;

  Mieszkańcy ulicy

  Szanowny Mieszkańcy ,
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mrzezinie jest w trakcie realizacji i jej zakończenie nastąpi w kwietniu przyszłego roku. Na ul. Świerkowej zakończono zasypkę sieci kanalizacyjnej. W czwartek ubytki w nawierzchni po pracach uzupełniono kruszbetem. Przywrócono teren do stanu istniejącego.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pani:Alicja Kwarciak
  Temat: Kupno działki
  Miejscowość: Żelistrzewo 
  Data: 2019/04/25
  Treść wiadomości: 
  Dzień dobry. W związku z zainteresowaniem kupnem działki nr 168/11 przy ul. Widokowej w Żelistrzewie, zwracam się z prośbą o zweryfikowanie, czy umiejscowienie – wysokość przedmiotowej działki pozwoli na podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się na ul. Widokowej. Nadto proszę o wskazanie przewidywanego terminu realizacji podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej do działek objętych planem zagospodarowania.
  Proszę także o informacje dotyczące warunków i kosztów podłączenia pozostałych mediów do przedmiotowej działki.Z poważaniem,
  Alicja Kwarciak
  Szanowny Pani,
  W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, iż ul. Widokowa  w m. Żelistrzewo jest częściowo uzbrojona w sieci wodno – kanalizacyjne, natomiast w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody  oraz możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla danej działki (dołączając do nich wymagany załącznik, tj. mapę geodezyjną do celów informacyjnych lub mapę sytuacyjno- wysokościową -oryginał lub kopia w kolorze) . Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck:  http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113.

  Na rzecz Gminy z tytułu wydania zaświadczeń nie wnosi się żadnych opłat. Wykonanie przyłączy wod-kan zainteresowana strona wykonuje we własnym zakresie zlecając prace wybranej firmie posiadającej stosowne uprawnienia.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Jan Kowalski
  Miejscowość: Gmina Puck
  Data: 2019/05/09
  Treść wiadomości: Spalanie śmieci
  Witam. Kiedy będzie przeprowadzona jakaś kontrola spalania odpadów w Gminie? Bo przyznam ze przydałoby się… OJ przydało szczególnie w centrum Mieroszyna. Najłatwiej sprawdzić kto jakie śmieci wyrzuca. Bo niektórzy wyrzucają wyłącznie to czego ogień nie strawi a reszta w piec. Bardzo proszę o kontrole.
  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana pytanie, wskazuję, że na terenie Gminy Puck prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów. Są to kontrole interwencyjne.

  Kontrole palenisk domowych prowadzone są w nieruchomościach, co do których zachodzi podejrzenie, że właściciele spalają w nich odpady.

  Przypadki naruszenia przepisów w zakresie spalania odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Puck pisemnie na adres urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail ugpuck@onet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 673 20 96 albo bezpośrednio dziale gospodarki odpadami pod numerem telefonu 58 673 56 38.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Jan Kowalski / Temat: Droga
  Miejscowość:  Darzlubie
  Data: 2018/04/20
  Treść wiadomości: 
  Jestem mieszkańcem powiatu puckiego i zastanawiam się co będzie za rok z drogą w miejscowości Darzlubie nowa nawierzchnia i po 5 miesiącach się zapada .
  Szanowny Panie,

  W dniu 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie na nowo wykonanym odcinku drogi w Darzlubiu przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, Gminy Puck, inspektora nadzoru oraz Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w celu przeglądu wykonanych prac na przedmiotowym odcinku. Stwierdzono zapadnięcia się nawierzchni asfaltowej głównie przy 2 studniach kanalizacyjnych. Odkształcenia nawierzchni występują na styku konstrukcji drogi i płyt odciążających studni, co ma bezpośrednio wpływ na ruch poruszających się pojazdów.

  Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wad i oświadczył, iż roboty naprawcze wykona w terminie ok. 10-20 maja 2019 r. w technologii uzgodnionej z inspektorem nadzoru oraz zarządcą drogi. Nastąpi również regulacja pozostałych studni.

  Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck”  nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:Sebastian Nowak
  Temat: Droga
  Miejscowość: Darzlubie
  Data: 2018/11/16
  Treść wiadomości: 
  Czy nowa droga w Darzlubiu spełnia jakieś normy odnośnie szerokości?

  Czy ktoś z gminy nadzoruje to co dzieje się tam podczas prac?

  Samochody ciężarowe poruszające się po nowo otwartej ulicy przez miejscowość Darzlubiu podczas mijania muszą zatrzymać się i składać lusterka żeby się minąć.

  Czy tak ma wyglądać przejazd przez nowo zrobioną drogę asfaltową?

  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana maila informuję, że droga powiatowa przebiegająca przez Darzlubiu spełnia odpowiedni normy i parametry, została zaprojektowana w ramach możliwości w pasie działki drogowej, ponadto projekt został uzgodniony w Zarządzie Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11. W trakcie realizacji inwestycji wszystkie prace nadzorowane są przez uprawnione osoby wyłonione poprzez procedurę przetargową. Zakończenie robót przewidziano na czerwiec 2019r.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan:Jerzy Kanka 
  Temat: Pismo
  Miejscowość: Połczyno
  Data: 2019/04/05
  Treść wiadomości: 
  W dniu 06.02,2019 złożyłem w sekretariacie urzędu gminy pismo o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew. Dziś mija 60 dni i nie mam żadne odpowiedzi .!!! A postępowanie administracyjne mówi o 30 dniach na odpowiedź.???
  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że została przeprowadzona wizja w terenie po czym z uwagi na to, że drzewa rosną na drodze gminnej Wójt Gminy Puck wystąpił z wnioskiem do Starosty Puckiego o wydanie zezwolenia na ich wycinkę. Po przeprowadzonym postępowaniu otrzymano zgodę na  usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk pospolity.

  Wycinka zostanie przeprowadzona po 15.10.2019 zgodnie z wytycznymi decyzji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Pan: Jan Pytalski
  Temat: Smog
  Miejscowość: Gmina Puck
  Data: 2019/03/28
  Treść wiadomości: 
  Czy w naszej gminie przeprowadzane są kontrole spalania odpadów lub przestrzeganie uchwały antysmogowej? Artykuł 379 prawa ochrony środowiska wskazuje, iż wójt powinien wyznaczyć odpowiednie osoby do sprawowania kontroli. W związku z tym, gdzie powinienem zgłosić prawdopodobieństwo spalania nielegalnych odpadów? W innych gminach inwestuje się w drony w celu kontroli wydobywających się spalin z kominów – czy w naszej gminie też są planowane takie inwestycje.
  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, że na terenie Gminy Puck prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów. Są to kontrole interwencyjne.

  Zgodnie  art. 379 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.) wójt sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie podległym mu administracyjnie.

  Naruszenie przepisów o ochronie środowiska, w tym także spalanie odpadów, może Pan zgłosić do Urzędu Gminy Puck pisemnie na adres urzędu, drogą elektroniczną na adres ugpuck@onet.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 58  673 20 96, gdzie zgłoszenie przekazane zostanie do odpowiedzialnego merytorycznie działu lub bezpośrednio w dziale gospodarki odpadami pod numerem telefonu 58  673 56 38.

  Jeżeli chodzi o zakup dronów do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych, w obecnym czasie Gmina Puck nie planuje takiej inwestycji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Dariusz Labudda
  Temat: Dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na blachodachóekę
  Miejscowość: Połchowo
  Data: 2019/03/16
  Treść wiadomości: 
  Mieszka w Połchowie przy ul Łąkowej 70.Jestem właścicielem .Mam zapytanie czy przy moich dochodzie m-c z tytułu Umowę o pracę i wynagrodzeniu na rękę 1289,zl/kwota pomniejszona o zaległości alimentacyjne/ chciałbym skorzystać z dofinansowania gdyż jestem osobą niepełnosprawną orzeczenie umiarkowane- choruję na astmę oskrzelową .
  1/2 domu jest właścicielem osobą nie żyjąca Józef Rosin nikt że spatkobierców przez 20 lat nie upominał się.
  Na jaką kwotę lub procentowo mogę liczyć na zmianę dachu.
  Szanowny Panie,
  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż zgodnie z Uchwałą nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17.02.2011 zmienionej uchwałą nr XV/176/15 z dnia 30.12.2015 dotyczącej przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck: „wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego wynosi maksymalnie 10zł za 1m2 usuniętego wyrobu”. Dofinansowanie, o którym mowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym mającym tytuł prawny do budynku lub działki, znajdujących się na terenie gminy Puck w okresie od złożenia wniosku do realizacji zadania.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Grzegorz Woźniak
  Temat: Ekologia
  Miejscowość: Gnieżdżewo
  Data: 2019/02/20
  Treść wiadomości: 
  Czy w tym roku są przewidziane jakieś dotacje do zmiany kotłowni na ekologiczne?
  Szanowny Panie,
          W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że dotację do zmiany pieca i przeprowadzenia termomodernizacji budynku jednorodzinnego można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku „Czyste Powietrze „.

  Na powyższej stronie internetowej należy założyć portal beneficjenta po czym jest dostęp do wniosku, nabór jest ciągły i można otrzymać dotację w wysokości od 30 do 90 % w zależności od dochodu.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Ewa Kaczykowska
  Temat: KANALIZACJA – Mrzezino MEKSYK
  Miejscowość: Mrzezino
  Data: 2019/01/28
  Treść wiadomości: 
  Proszę o informację kiedy zostaną rozpoczęte prace kanalizacyjne na Meksyku i kiedy będzie można dokonać przyłączenia do tej kanalizacji.
  Szanowna Pani,
              W odpowiedzi  na pytanie skierowane do Wójta uprzejmie informuje, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino Meksyk została rozpoczęta w dniu 04.02.2019r. Zakończenie prac zgodnie z umową z Wykonawcą nastąpi w kwietniu 2020r. Po tym terminie będzie można dokonać przyłączenia do sieci.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  autor:Bożena Baut
  Temat: Gaz
  Miejscowość: Żelistrzewo 
  Data: 2019/01/28
  Treść wiadomości: Gaz ul.Klonowa 
  Dzień dobry,
  w jakim czasie, terminie można spodziewać się gazu ziemnego w Żelistrzewie na ul. Klonowej?
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na maila w sprawie gazyfikacji ulicy Klonowej w Żelistrzewie informuję, że z nieoficjalnych zapowiedzi gestora sieci gazowej GEN Gaz wynika, że do końca października ma być gaz w Żelistrzewie. Proszę kontaktować się  bezpośrednio z gestorem sieci Gen Gaz Energia Sp. z o.o. ul. Kopernika 1, 84-100 Puck, tel. 58 673 22 60 w celu uzyskania dokładnych informacji na temat gazyfikacji w miejscowości Żelistrzewo.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  autor:Katarzyna Sobolewska
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2019/01/22
  Treść wiadomości: kanalizacja Łebcz
  W nawiązaniu do mojego zapytania z 07.11.2018 r. – pytanie jest jasne, co
  sprecyzować?
  Szanowna Pani,
  Poniżej odpowiedź na ponowne pytanie Pani Katarzyny Sobolewskiej.
  „Bardzo proszę podać konkretne numery działek
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  autor: Tomasz Zurawski
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Leśniewo 
  Data: 2019/01/10
  Treść wiadomości: ul Brzozowa 
  Dzien Dobry.
  Chcialbym sie dowiedziec kiedy jest przewidywane podlaczenie kanalizacji dla miejscowosci lesniewo ul.Brzozowa zakupilem tam dzialke w zwiazku z czym planuje wybudowac dom. Wiem ze jest juz projekt kanalizacji do dzialki. Tylko w jakim terminie jest to mozliwe do zrealizowania.
  Szanowny Panie Tomaszu,
  W nawiązaniu do Pana wiadomości informuję, że Gmina Puck uzyskała  dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino   w ramach  działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . W wyniku oszczędności środków instytucja współfinansująca wyraziła zgodę na rozszerzenie ww. projektu o miejscowość Leśniewo. Wiąże to się jednak z przygotowaniem nowych dokumentów aplikacyjnych i ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dokumentów i podpisaniu umowy o dofinansowanie  rozpoczniemy procedurę przetargową i wyłonimy wykonawcę na powyższe zadanie. Przewidujemy rozpoczęcie kanalizacji w miejscowości Leśniewo w 2021 roku.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Grzegorz Renusz
  Temat: Termoizolacja gminnych nieruchomości
  Miejscowość: Mieroszyno
  Data: 2018.11.13
  Treść wiadomości:
  Panie Wójcie, mam pytanie dotyczące zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck”, w ramach, którego prace prowadzone są w szkołach w Mieroszynie i Swarzewie oraz w WDK w Strzelnie. Mianowicie dlaczego pierwszy przetarg został unieważniony, a drugi już nie? W przypadku pierwszego przetargu argumentem była zbyt wysoka cena łączna, czyli niespełna 4 mln zł, przy czym gmina miała na ten cel przeznaczone 3 i pół mln zł. Jednak drugi przetarg okazał się jeszcze droższy, bo łączna suma przedstawiona przez firmę, która nie brała udziału w pierwszym przetargu zaznaczę, wyniosła ponad 4 mln zł. Dlaczego więc drugi przetarg również nie został unieważniony, skoro cena była jeszcze wyższa? Dodam przy tym, że przez unieważnienie pierwszego, tańszego przetargu, automatycznie wydłużył się także termin zakończenia prac. Proszę o odpowiedź.
  Szanowny Panie

  W odpowiedzi na Pana pytanie do Wójta Gminy Puck z dnia 13/11/2018 w sprawie termomodernizacji gminnych nieruchomości uprzejmie informuję, że odwołanie pierwszego ze wspomnianych przetargów nastąpiło z uwagi na przekroczenie zakładanej przez Gminę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wspomnianego przez Pana zamówienia publicznego. Niezależnie od tego faktu Zamawiający powziął wątpliwość co do treści otrzymanej oferty, w szczególności co do możliwości wywiązania się z ewentualnie zawartej umowy przez oferenta. Treść ofert, które wpłynęły w ramach drugiego przetargu, wskazały na trend rynkowy (wzrost cen) i wyższy aniżeli szacowany przez Gminę koszt całej inwestycji. Z tego względu, uwzględniając jednocześnie czas związany z ewentualnym unieważnieniem postępowania oraz dalszym poszukiwaniem wykonawcy, w tym nieduże zainteresowanie przedsiębiorców realizacją rzeczonego zamówienia, zdecydowano o finalizacji drugiego postępowania o udzielenie wspomnianego w pytaniu zamówienia publicznego. Pozwoliło to na dalsze niewydłużanie w czasie realizacji inwestycji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Beata Brzezińska
  Temat: Droga
  Miejscowość: Mrzezino
  Data: 2018.12.02
  Treść wiadomości: ul Wrzosowa
  Witam,
  Chciałam się dowiedzieć czy jest możliwość zrobienia czegoś z drogą na ul. Wrzosowej w Mrzezinie?
  Aktualnie wykańczamy dom właśnie w tej miejscowości. Z racji warunków pogodowych „droga” jest zniszczona i nie mamy możliwości dojazdu do własnej posesji – podobnie sąsiedzi. Nie oczekuję asfaltu ale może udałoby się chociaż ją wyrównać i utwardzić?
  Mam też prośbę odnośnie lamp, które są zainstalowane na tej drodze: światła palą się tylko przy pierwszym domu, a reszta jest wyłączona.
  Pozdrawiam
  Beata Brzezińska
  Sz. P.
  Szanowny Pani

  W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Wrzosowej w Mrzezinie informuję, że nawierzchnia gruntowa podlegać będzie systematycznej bieżącej konserwacji polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych.

  Inwestycja związana z oświetleniem na przedmiotowej drodze jest w trakcie realizacji i włączenie lamp nastąpi po jej zakończeniu.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Dariusz Sikora
  Temat: ulica Zamowa
  Autor: Miejscowość: Puck
  Data: 2018.12.17
  Treść wiadomości:

  Witam Pana. Jestem nowym mieszkańcem Pucka i przyjechałem tu z południa polski w poszukiwaniu ciszy i spokoju kupując mieszkanie i chciałbym zapytać kiedy będzie asfalt na ul. Zamkowej płyty drogowe i pył unoszący się w powietrzu który w tym roku został wysypany na drogę uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
  Za odpowiedź z góry dziękuję.
  Proszę o podanie choćby orientacyjnej daty.

  Sz. P.
  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że pytanie dotyczy Władz Samorządu Miasta Pucka.
  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Katarzyna Sobolewska
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2018.11.07
  Treść wiadomości:

  Panie Wójcie!

  Witam pisze do pana z pytaniem czy na ul. Widokowej w Żelistrzewie znajduje siecsiec wodociagowa oraz kanalicacyjna

  Sz. P.
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż ul. Widokowa
  w m. Żelistrzewo jest częściowo uzbrojona w sieci wodno – kanalizacyjne, natomiast w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody oraz możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla danej działki. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck: http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Katarzyna Sobolewska
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Łebcz
  Data: 2018.11.07
  Treść wiadomości:

  Panie Wójcie!

  W związku z tym, że w kampanii wyborczej tak dużo mówił Pan między innymi o inwestycjach dotyczących kanalizacji, chciałabym zapytać kiedy zostanie włączona odnoga ulicy Długiej do kanalizacji, która biegnie przez główną część tej ulicy. Mam na myśli jedne z ostatnich zabudowań położone po prawej stronie. Kiedyś mówiono, że istnieje problem techniczny (do rozwiązania), jeśli chodzi o nieruchomość położoną poniżej (za wzniesieniem), że koniecznym byłoby ze względu na tą nieruchomość wybudowanie przepompowni ścieków (pewnie wie Pan o których zabudowaniach piszę). A co z pozostałymi nieruchomościami? Czy przy okazji tak dużej inwestycji nie można było ich przyłączyć? W debacie odpowiadał Pan na pytanie jednej z mieszkanek, bodajże Żelistrzewa, że mieszkańcy nowo powstających ulic mogą włączyć się na własny koszt do kanalizacji sanitarnej. Odnoga ul. Długiej i zabudowania oraz działki położone przy niej, powstały wiele lat temu, jeszcze zanim doszło do inwestycji na ulicy Długiej. Wobec powyższego dlaczego ten obszar nie został uwzględniony w tej inwestycji? Proszę o konkretną odpowiedź dotyczącą terminów „uzupełnienia” tej części ulicy Długiej w sieć kanalizacji sanitarnej.

  Sz. P.

  Proszę o sprecyzowanie pytania i złożenie wniosku na piśmie w związku z ochroną danych osobowych.

  /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.)

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Piotr Budzisz
  Temat: Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych
  Miejscowość: Połczyno
  Data: 2018.11.01
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry

  Czy jest dostępny program dofinansowania paneli fotowoltaicznych? Czy będzie dostępny w 2019?

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące programu dofinansowania paneli fotowoltaicznych informuję, iż w chwili obecnej jest możliwość pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski należy składać poprzez aplikację internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r.Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Czyste Powietrze”. Natomiast w Urzędzie Gminy Puck w pokoju 43 można uzyskać pomoc w poprawnym wypełnieniu wniosku.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Anna Raulin
  Temat: Wodociąg i kanalizacja
  Miejscowość: Smolno
  Data: 2018.10.23
  Treść wiadomości:

  Witam,

  Czy jest przewidywana budowa kanalizacji oraz wodociągów przy ulicy Leśna 2 w Smolnie? Na chwilę obecną jest brak dostawy bieżącej wody, mamy wodę ze studni głębinowej która nie zawsze jest stanie zapewnić nam nieprzerwany dostęp do wody (częściej wody nie ma niż jest), musimy liczyć na pomoc sąsiadów w dostępie do wody oraz kupować wodę ze sklepu co wiąże się z noszeniem ciężkich zgrzewek wody z bardzo oddalonych miejsc oraz dużymi kosztami.

  pozdrawiam,

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące doprowadzenia mediów do działki przy ul. Leśnej w miejscowości Smolno, informuję, iż z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia obecnie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze, nieruchomość wyposażyć należy w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Natomiast rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę Pani nieruchomości zostanie przedstawiona jako propozycja do planu wydatków na rok 2019.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Pawła Wicka
  Temat: droga kontra gazociąg!
  Miejscowość: Żelistrzewo, ul. Kwiatowa
  Data: 2018.10.16
  Treść wiadomości:
  Witam Panie wójcie, otóż od początku tygodnia na końcówkę ulicy Kwiatowej weszła firma w celu ułożenia żółtych rur, domniemam, że do gazu (brawo, w końcu), ale nie chodzi o to czy ten gaz będzie i kiedy, chodzi o brak informacji dla mieszkańców, że będą prowadzone jakiekolwiek prace i kiedy? Brak możliwości dojazdu do posesji, nas obliguje się do dbania terenu wokoło swoich płotów, w tej chwili wjazd jest możliwy ale nie da się nie najechać na glinę po wykopach! Aby droga była w miarę przejezdna wielokrotnie na własną rękę i za własne środki była naprawiana przeze mnie i syna, Pytanie, kto tym razem doprowadzi tę drogę do stanu z czasu przed robotami ziemnymi ale też kto zwróci koszty mycia kostki? Oczywiście po wielu zapytaniach oraz prośbach pisemnych mieszkańców ulicy Kwiatowej o wykonanie chodników i porządnej utwardzonej z masy asfaltowej albo kostki ulicy wraz z tzw „leżącymi policjantami” ze strony Gminy zawsze pada negatywna odpowiedź, co czyni nas dyskryminowanymi przez magistrat Gminy; cała droga, która została do zrobienia to około 350-400 metrów…. Czy będzie firma wykonująca te prace usypywać jakieś spoiwo aby glina z wykopu nie brudziła nam podwórek i narażała nas na koszty? Pozdrawiam i liczę, że sprawdzi to Pan wójt i załatwi
  Sz. P.

  W odpowiedzi na e-mail w sprawie ul. Kwiatowej w Żelistrzewie informuję, że inwestycję związaną z gazyfikacją prowadzi firma GEN Gaz Energia z Tarnowa Podgórnego , która odpowiada za zajęty pas drogowy na czas wykonywania robót. Wszelkie uwagi można zgłaszać do kierownik budowy Pani Agnieszki Przezwickiej – Litwin tel. 504-038-588 lub do Pana Piotra Kaniuk tel. 508-362-921 .Poza tym prace przebiegają dość sprawnie i utrudnienia są chwilowe dla mieszkańców, jednak pouczono Wykonawcę, aby informował wcześniej mieszkańców danej ulicy , że zamierza przeprowadzić roboty. Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego. W przypadku zabrudzonej kostki należy zgłosić się do Wykonawcy o wyczyszczenie lub zwrot kosztów mycia kostki.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Mateusz Stolc
  Temat: Wodociąg i kanalizacja
  Miejscowość: Domatowo
  Data: 2018.09.06
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry,

  Czy Gmina Puck planuje w niedalekiej przyszłości rozbudowę kanalizacji i/lub wodociągu w obrębie ul. Ofiar Piaśnicy wraz z ulicami do niej prostopadłymi np. ulica Ogrodowa bądź droga do działki 278 pomiędzy ulicą Ogrodową i Widokową?

  Pozdrawiam

  Sz. P.

  Gmina Puck we wrześniu 2014 roku przystąpiła do opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Mechowie, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy.Prace projektowe trwały do stycznia 2018 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych.Działka nr 278 w Domatowie położona jest przy działkach wykorzystywanych na drogi. Działki te są własnością prywatną. Nie projektujemy kanalizacji na gruntach prywatnych, a zmiana dokumentacji projektowej w chwili obecnej nie jest możliwa. Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 850 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze w latach późniejszych – po uprzednim przekazaniu terenu Gminie Puck, zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym.Nie projektujemy również sieci wodociągowej na przedmiotowym terenie.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Genowefa Hildebrandt
  Temat: Plac zabaw
  Miejscowość: Smolno
  Data: 2018.08.23
  Treść wiadomości:
  Panie wojcie zapraszamy na plac zabaw w smolnie tragedia nie wiem czy mozna to nazwac placem zabaw jest zniszczony totalnie a odzew ze strony soltysa mimo zgloszen zadny
  Sz. P.
  180903142939_0001_02
  Autor: Monika Ruksztełło
  Temat: Zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej
  Miejscowość: Rekowo Górne
  Data: 2018.07.19
  Treść wiadomości:
  W jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach rozbudowy sieci wodociągowej na terenach objętych mpzp?
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej przez zainteresowane strony, uprzejmie informuję,że w przypadku zamiaru budowy sieci wodociągowej w drogach gminnych istnieje możliwość uzyskania zwrotu części kosztów związanych z budową. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu inwestycji oraz dokonaniu odbioru technicznego można wnioskować o przewłaszczenie wybudowanej sieci oraz zwrot kosztów za zakup materiałów na budowę przedmiotowego odcinka.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Monika Gaffke
  Temat: Kanaliza
  Miejscowość: Mechowo
  Data: 2018.07.03
  Treść wiadomości:
  Witam serdecznie

  W tym roku zaczęłam budowę domu w miejscowości Mechowo. Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji do której wszyscy mieszkańcy i ich domostwa są zobligowani aby się podłączyć.Powiedziano mi w Urzędzie Gminy że plan budowy jest już „zamknięty” i zmuszona jestem zaopatrzyć swoją działkę w zbiornik. Proszę o informację co mam zrobić aby moja posesja nie została pominięta w tym projekcie,tym bardziej że prace nad kanalizacją jeszcze się przecież nie rozpoczęły.?Nie chcę aby nasz dom jako jedyny nie posiadał kanalizacji!

  Sz. P.

  Gmina Puck przewiduje w roku bieżącym ogłoszenie przetargu na wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo na podstawie dokumentacji sporządzonej w 2016 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Działka, na której rozpoczęła Pani budowę w chwili opracowania projektu kanalizacji sanitarnej nie była przeznaczona pod budowę i stanowiła rolę klasy IVb. Zmiana dokumentacji w chwili obecnej nie jest możliwa, ponieważ projekt otrzymał już dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 60 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.

  Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze przez Gminę Puck w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym. Przyspieszenie wykonania tej inwestycji może polegać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pani na własny koszt projekt i wybuduje sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci Pani pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy tej sieci.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Michał Ruksztełło
  Temat: Planowany termin rozpoczęcia inwestycji inwestycji celu publicznego
  Miejscowość: Połchowo / Morska
  Data: 2018.06.23
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry.

  W związku z decyzja BGG.6733.C.50.2015.ŁG polegającą na budowa sieci wodociągowej na działkach 161 i 231 w obrębie 14 w miejscowości Połchowo (ul. Morska) oraz zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej w grudniu 2016 roku. (informacja z B.I.P Starostwa powiatowego w Pucku). Proszę o konkretną odpowiedź na następujące pytanie.Jaka jest dokładna data rozpoczęcia prac budowlanych dla tej inwestycji?

  Sz. P.

  Gmina Puck wykonała projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo przy ul. Morskiej. Ze względu na wysokie koszty zadania oraz wcześniejsze zobowiązania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnych, Gmina Puck nie zaplanowała środków finansowych na realizację powyższego zadania przy uchwalaniu budżetu na rok 2018, jak też przy podziale nadwyżki budżetowej.

  Sprawa budowy sieci wodociągowej w Połchowie przedstawiona zostanie Radzie Gminy Puck przy uchwalaniu budżetu na rok 2019.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Izabela Grzejdziak
  Temat: Mostek w Zdradzie
  Miejscowość: Zdrada
  Data: 2018.05.25
  Treść wiadomości:

  Szanowny Panie Wójcie!

  Mimo, iż nie jestem mieszkanką Gminy Puck proszę o zwrócenie uwagi na stan barier nad rzeczką – kanałem przepływającym przez Zdradę. Ponieważ wielokrotnie przejeżdżam tamtędy samochodem w oczy rzuca mi się wielobarwny i wielowarstwowy metalowy mostek. Z liczby warstw farby można wnioskować, że malowany był już wielokrotnie, a obecnie zupełnie o nim zapomniano. Szkoda, bo rzutuje to na wizerunek wsi i tak dobrze prosperującej gminy.

  Proszę zatem o zwrócenie uwagi osobom odpowiedzialnym i zajęcie się sprawą.

  Z pozdrowieniami
  Izabela Grzejdziak
  Puck

  Sz. P.

  W odpowiedzi na maila w sprawie stanu technicznego barier ochronnych mostku w ciągu drogi wojewódzkiej DW213 nad rzeką – kanałem przepływającą przez Zdradę informuję, że sprawa została przekazana do Zarządcy drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg w Pucku ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck. Urząd Gminy Puck przekazał Pani zgłoszenie wg kompetencji do Zarządcy drogi, wszelkie zgłoszenia należy kierować na ww. adres lub adres mailowy : puck@zdwgdansk.pl , tel. (58) 673-25-44; 673-38-28 .

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Rafał Krzebietke
  Temat: Smród w Mechowie
  Miejscowość: Mechowo
  Data: 2018.06.19
  Treść wiadomości:
  Mam pytanie dotyczące ścieków w rowie płynącym przez środek Mechowa i w konsekwencji wpadających do zatoki. Czy nie można z tym czegoś zrobić?
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż problem ścieków płynących w rowie biegnącym przez wieś Mechowo jest skomplikowany. Trudnym bowiem do weryfikacji jest zlokalizowanie źródła pochodzenia ścieków. W planach jest skanalizowanie wsi Mechowo (w sierpniu bieżącego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie). Ta inwestycja całkowicie wyeliminuje omawiany problem (wszyscy, bowiem, mieszkańcy będą zobligowani do podłączenia domostw do sieci kanalizacyjnej). Do tego czasu wyrywkowo zostanie zweryfikowana ilość ścieków jaka trafia za pośrednictwem wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Radosław Borkowski
  Temat: Kanalizacja
  Miejscowość: Mieroszyno
  Data: 2018.06.09
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry,mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Mieroszynie na ul. Żwirowej,czy w tym roku się rozpocznie?
  Sz. P.

  Zgodnie z informacją uzyskaną z Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z Władysławowa – w roku bieżącym nie będzie wykonywana kanalizacja sanitarna na ul. Żwirowej w Mieroszynie.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Aleksandra Grabowska
  Temat: Ulica Kolejowa w Mrzezinie
  Miejscowość: Mrzezino
  Data: 2018.05.10
  Treść wiadomości:
  Zwracam się z zapytaniem dot. ulicy Kolejowej w Mrzezinie.Czy naprawdę nie można nic z tą drogą zrobić? Droga po zimie jest w tragicznym stanie, dziura na dziurze, nie można już normalnie tą drogą przejechać, dziury są ogromne (szczególnie wjazd od ulicy Dworcowej). Droga była po zimie zrównana walcem jednak dało to skutek tylko chwilowy. Proszę o zrozumienie i interwencję w tej sprawie.
  Sz. P.

  W odpowiedzi na maila w sprawie remontu ul. Kolejowej w Mrzezinie informuję, że aktualne wskazany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową, która podlega okresowej konserwacji, polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych.Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Mrzezino w 2018 rok.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Kondrad Tylutko
  Temat: Hałda ziemi i rozjeżdżona droga gruntowa
  Miejscowość: Darzlubie
  Data: 2018.04.18
  Treść wiadomości:
  Witam serdecznie w Darżlubiu na ul Nowej prawdopodobnie właściciel wozi ziemię z wykopów na działkę chyba prywatna czy takie składowanie jest legalne a po za tym droga gruntowa która jest gmina zaczyna być w fatalnym stanie czy ma ktoś jakąś wiedze co się z tym dzieje i jak długo ciężarówki 20t będą tam jeździć no i kiedy ewentualnie zostanie droga doprowadzona do pierwotnego stanu.
  Sz. P.

  W odpowiedzi na maila w sprawie składowania ziemi na działce przy ul. Nowej w Darzlubiu pragnę poinformować Pana, że przedmiotowa hałda ziemi jest zgromadzona na potrzeby rozpoczynającej się inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu. Teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego z chwilą zakończenia inwestycji do końca czerwca 2019r.Jednocześnie zapewniamy, że droga gruntowa zostanie również doprowadzona do należytego stanu technicznego.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Artur Skirtun
  Temat: Opłaty za utrzymanie czystości w gminie
  Miejscowość: Połchowo
  Data: 2018.05.07
  Treść wiadomości:
  W związku z wprowadzeniem nowego cennika usług wywozu odpadów zapytuję dlaczego w szanownej gminie Puck kwota jest wyższa niż w Wejherowie, Sopocie i innych okolicznych miastach! Dodatkowo miasta te oferują darmowe worki do wywozu i faktycznie zajmują się utrzymaniem porządku, o który w gminie Puck ciężko. Kiedy okoliczne rowy, lasy i pola będą uprzątnięte w ramach tak wysokich opłat? I kiedy dotrą do mieszkańców darmowe worki? Bo jak na razie gmina sporo oczekuje od mieszkańców, sama mało oferując.
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Puck.

  Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłoniono Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 8 238 456,00 zł za realizację zadania przez okres 2 lat. Dla porównania, dotychczas poniesiony koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą w okresie 01.01.2015 roku – 31.12.2017 roku umową wyniósł 5 716 661,77 zł przez okres 3 lat. Kalkulacja kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiona jest na stronie internetowej pod adresem gmina.puck.pl w zielonej zakładce „woda/kanaliza/odpady”.

  Jeżeli chodzi o zagadnienie dotyczące workóww3e na odpady, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w dorozumieniu także worki) służące do zbierania odpadów leży po stronie właściciela nieruchomości. Rada Gminy Puck nie podjęła uchwały o przejęciu tego obowiązku od właścicieli nieruchomości.

  Podniesiona przez Pana kwestia uprzątania rowów, lasów i pól i nie mieści się w zadaniach, jakie mogą być finansowane z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymanie w należytym porządku powyższych obszarów należy do właścicieli tych obszarów.

  Wskazać należy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu,

  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Adam Funk
  Temat: Czystość chodników i ulic
  Miejscowość: Połchowo
  Data: 2018.04.13
  Treść wiadomości:
  Dzień Dobry!

  Chciałbym zwrócić uwagę na zanieczyszczone chodniki i ulice w Połchowie, jak i w innych okolicznych miejscowościach. Zarówno chodniki, jak i ulice są przysypane piaskiem i drobnym żwirem. O tym, że nie jest to problem pozostałości po tegorocznej zimie, świadczy trawa porastająca piach w skrajni drogi np. na ul. Szkolnej. Również chodniki przy nieruchomościach (część należy do gminy, część przylega do nieruchomości prywatnych) przysypane są piaskiem i jest to stan permanentny, często pozostały od momentu ich wybudowania. Wkrótce i tam pojawi się trawa i chwasty, chodniki znikną, jakby ich tam nigdy nie było. Myślę, że jest to kwestia wpływająca na estetykę naszych miejscowości, ale również stanowi uciążliwość dla osób mieszkających przy ulicach, gdzie przejeżdżające pojazdy wzbijają tumany pyłu podnosząc go ze skrajni drogi.

  Drugim tematem, który chciałbym poruszyć są stare słupy telefoniczne przy ul. Św. Agaty, Puckiej, itd. Owszem, pewnie mają one wartość sentymentalną i na ich przykładzie można uczyć dzieci dawnych technologii, ale przewody na nich są niekompletne i tym samym sygnału raczej przesyłać nie mogą. Telekomunikacja przesyła obecnie sygnał światłowodami zakopanymi pod powierzchnią i chyba należałoby im zwrócić uwagę – w imieniu mieszkańców, że ich słupy szpecą okolicę, idąc chodnikiem trzeba je omijać, a biorąc pod uwagę ich wiek, mogą być wewnątrz spróchniałe i zwyczajnie stanowią zagrożenie dla ludzi. Z góry dziękuję za odpowiedź i ewentualną interwencję w powyższych kwestiach.

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zostały zlecone prace polegające na oczyszczeniu ul. Św. Agaty i ul. Szkolnej w Połchowie z pisaku oraz innych elementów (trawy itp.), tak aby zapewnić prawidłowe korzystanie z dróg i chodników oraz poprawić estetykę wsi.

  Natomiast kwesta starych słupów telefonicznych została zgłoszona do firmy Orange która jest właścicielem infrastruktury po telekomunikacji.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Anna Cyzio
  Temat: Ulica Stolarska
  Miejscowość: Żelistrzewo
  Data: 2018.04.20
  Treść wiadomości:
  Dobry wieczór, Panie wójcie.

  Ulica Stolarska na której mieszkamy jest tragiczna.Dziura na dziurze.Mąż już na nich uszkodził samochód.Ile jeszcze lat upłynie aby naprawić tę ulicę którą na Pana kiedyś propozycję oddaliśmy gminie.Aby korzystać z tej „ulicy” zapłaciliśmy pieniądze,aby przekazać gminie także zapłaciliśmy pieniądze ,a dziury jak były tak są.Podatki nie są wcale małe.To jedno pytanie.

  Drugie pytanie to odnośnie wywozu liści i trawy.Dlaczego dzisiaj nie zabrano sprzed naszego domu worków z trawą? Pojemniki na nie miały być od maja? Takie brązowe. No ale przecież podwyższono nam opłaty za wywóz odpadów.

  Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego skoro gmina ma takie wysokie opłaty nie zadbała o chodniki z Żelistrzewa do Pucka? albo o drogę rowerową?

  Z poważaniem Anna Cyzio

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że przyczyną nieodebrania odpadów biodegradowalnych jest niewłaściwy sposób gromadzenia. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone zostały w workach a powinny być zbierane w pojemniku koloru brązowego.

  Uregulowanie takie wprowadzone zostało rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19) oraz uchwałą Nr XLII/102/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.

  Od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z § 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, odpady biodegradowalne gromadzić należy w podziale:

  • odpady zielone i biodegradowalne tzw. miękkie (trawa, liście, szczątki roślin, trociny, odpadki owocowe i warzywne) należy gromadzić WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH (nie w workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”

  • odpady biodegradowalne tzw. twarde (gałęzie) należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – baza PGK w Błądzikowie, ul. Pucka 24. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany z posesji.

  Muszą być one gromadzone w stanie wolnym, pozbawione wszelakich opakowań i zanieczyszczeń (nie mogą być opakowane w woreczki foliowe, worki, pudełka itp.).

  Wskazać należy , że zgodnie z założeniami zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma charakter samofinansujący się. Oznacza to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców.

  Koszty funkcjonowania systemu obejmują:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • koszty obsługi administracyjnej systemu,

  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  Środki finansowe z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi przeznaczyć tylko na zadania ściśle związane z gospodarowaniem odpadami. Nie może przeznaczyć je na inne zadania.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Marlena Piepke
  Temat: Wymiana pieca
  Miejscowość: Połchowo
  Data: 2018.04.19
  Treść wiadomości:
  Witam. Czy dotacje na wymianę pieca węglowego na eco groszek tez można otrzymać?
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pani maila informuje, że termin składania wniosków na wymianę kotłów grzewczych minął 20 kwietnia bieżącego roku. Ponadto informuje, że nie dotacja nie obejmowała wymianę pieca węglowego na eco groszek.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Janusz Lademann
  Temat: Ulica Srebrna 15
  Miejscowość: Rekowo Górne
  Data: 2018.03.19
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry Panie wójcie.

  Ulica na której mieszkam Srebrna 15 w Rekowie Górnym Osiedle Słoneczne , nie nadaje się do użytku z pól uprawnych ściekają hetero lity wody powodując zapadanie się kostki brukowej oraz zapadanie i zawalenie ogrodzenia również bramy wjazdowej która obniżyła się już o 30cm.Grozi nam zawalenie domu czyli katastrofa budowlana .Wyjazd ze swojego domy samochodem osobowym jest niemożliwy gdyż błoto jest rozmiękczone na co najmniej metr lub więcej głębokości. Płace podatki ale praw nie mam żadnych,nie wiem już do kogo mam się zgłosić. Wielkie i ciężkie auta do pomiarów geometrycznych które ponad 2 lata wstecz przejechały przez pola uprawne i naszą drogę Srebrną 15 były zbyt ciężki i zepsuły drenaże na drodze oraz polu przez które teraz cały czas na okrągło ścieka woda w naszą stronę jesteśmy zdesperowani i wystraszeni ale nikt się tym nie interesuje .Prosimy o pomoc niech ktoś się zlituje bo katastrofa budowlana jest bliska zawala się już część naszej posiadłości czy musi się stać coś strasznego żeby gmina zareagowała. Z poważaniem Janusz Lademann.

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że Właściciel pola z którego wody zalewają Państwa posesję zgodnie z prawem wodnym ma obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych jeżeli się na nim znajdują, ich konserwacje i ewentualnej naprawy jeżeli zostały uszkodzone.W Rekowie Górnym, ulica Srebra w chwili obecnej nie posiada kanalizacji deszczowej.W bieżącym roku nie ma środków na jej wykonanie gdyż wiąże się to z inwestycją odwodnienia również ulic do których przylega. W następnych latach zostanie wykonany projekt po czym zadanie będzie można zrealizować.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Autor: Damian Stanny
  Temat: Oświetlenie
  Miejscowość: Smolno
  Data: 2018.04.06
  Treść wiadomości:
  Witam,

  Czy planowane jest wykonanie oświetlenia w Smolnie na ulicach Klonowa, Topolowa i Orzechowa? Temat był poruszany wielokrotnie w Sołectwie, podpisywana była również petycja przez mieszkańców. Na początku 2017 zostałem poinformowany przez sołtysa, że jest budżet przeznaczony na ten cel i prace zostaną wykonane. W chwili obecnej na naszym osiedlu nadal jest ciemno. Proszę o informację. Pozdrawiam

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana pytanie z 6 kwietnia br. informujemy, jak niżej:

  1. Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulic: Klonowej .Topolowej i Orzechowej w miejscowości Smolno wraz z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu tut. Urzędu, lecz opracowany budżet na rok 2018 nie przewiduje jeszcze realizacji tej inwestycji. Pozwolenie jest ważne do 2021roku. Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.

  z poważaniem
  Urząd Gminy Puck

  Autor: Ewa Kryża
  Temat: Opłata za segregację śmieci
  Miejscowość: Połchowo
  Data: 2018.04.02
  Treść wiadomości:
  Dzień dobry! W związku z podwyżką od maja o 100 % opłaty za wywóz nieczystości , czy mieszkańcy gminy Puck będą mogli liczyć na darmowe worki na śmieci?
  Sz. P.

  Odpowiadając na Pani zapytanie, wskazuję, że w związku ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie będą otrzymywać „darmowych” worków.

  Zgodnie z delegaturą zapisów art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek zapewnienia worków do gromadzenia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Jerzy Krus
  Temat: Gazyfikacja
  Miejscowość: Domatówko
  Data: 2018.03.03
  Treść wiadomości:
  Czy jest planowana gazyfikacja Domatówka w najbliższym czasie.Z tego co się orientuję gazociąg jest poprowadzony do granicy Domatówka od strony Leśniewa.Jakie są możliwości pociągniecia gazu do Domatówka?
  Serdecznie Pozdrawiam
  Sz. P.

  W odpowiedzi na pytanie z 3 marca br. informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem gminy. Pytania należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1.

  z poważaniem
  Z-ca Wójta Gminy Puck
  Jerzy Tkaczyk
  Autor: Patryk Ziemann
  Temat: Zapytanie dotacje
  Miejscowość: Werblinia
  Data: 2018.02.17
  Treść wiadomości:
  Mam pytanie dotyczące dotacji na solary pompy ciepła itd. złożyłem ankietę w zeszłym roku i słuch zaginął. Pisałem e-maila do osoby która to prowadziła, bez odzewu. Na jakim etapie jest ta dotacja i czy w ogóle jeszcze jest aktualna oraz czy jest jakieś dofinansowanie na zamianę pieca tzw. śmieciowego na ekogroszek pelet czy gaz.

  Serdecznie Pozdrawiam

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że jeszcze niema możliwości składania wniosków na dofinansowanie na wymianę ogrzewania (kotła).

  Nabór najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

  Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą (pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

  Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy. Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.Ponadto informuje, że żadna ankieta od Pana nie wpłynęła w ubiegłym roku do Urzędu Gminy Puck, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Grzegorz Hincka
  Temat: Dofinansowanie do pieców gazowych
  Miejscowość: Gnieżdżewo ul. Kwiatowa
  Data: 2018.02.19
  Treść wiadomości:
  Witam!!!

  Czy w tym roku 2018 planowane jest dofinansowanie do wymiany lub montażu kotłowni gazowych i czy można lub kiedy będzie można składać wnioski?

  Pozdrawiam!

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

  Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

  Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

  Załączniki do wniosku:

  1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

  2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

  3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Zbigniew Kamiński
  Temat: Dofinansowanie do piecow C.O
  Miejscowość: Mrzezino ul. Dworcowa
  Data: 2018.02.26
  Treść wiadomości:
  Witam po roku chciałby sie dowiedzieć czy gmina dofinansuje wymiane pieca co na ekologiczny jakie dokumenty i wymogi wymagane.
  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

  Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

  Załączniki do wniosku:

  1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

  2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

  3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk
  Autor: Piotr Kąkol
  Temat: Wodociąg ul. Złota
  Miejscowość: Mechowo
  Data: 2018.02.19
  Treść wiadomości:
  Od kilku tygodni mamy bardzo często spadek ciśnienia wody. poniżej 1 bar. Jest to o tyle kłopotliwe, że braki w dostawie wody zdarzają się w porach najbardziej pożądanych czyli rano i wieczorem a coraz częściej i w ciągu dnia. Proszę o informację kiedy możemy liczyć na poprawę sytuacji.

  Dziękuję i pozdrawiam

  Sz. P.

  W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło do Urzędu Gminy Puck drogą mailową w dniu 19.02.2018 r. uprzejmie informuję, że w kilku miejscach wodociągu zaopatrywanego z ujęcia wody w Leśniewie występują spadki ciśnienia wody. Jest to podyktowane bardzo dużym rozbiorem wody z sieci. W dniu 13.02.2018 zlecono wykonanie przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Leśniewo. Prace mają na celu zlikwidowanie przewężenia na sieci wodociągowej, które najprawdopodobniej jest przyczyną owych spadków ciśnienia. Prace zostaną wykonane jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne.

  z poważaniem
  Wójt Gminy Puck
  Tadeusz Puszkarczuk

  Wybierz interesujący układ