Odpowiedzi Wójta na pytanie

Jeżeli chcesz zapytać Wójta o ważną dla Ciebie sprawę związaną z działalnością Gminy Puck nie musisz już przychodzić do Urzędu Gminy. Możesz zadać pytanie korzystając z naszego serwisu internetowego.

REGULAMIN

1. Dostęp do serwisu „Napisz do Wójta” posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2. Aby zadać pytanie do Wójta należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie: gmina.puck.pl
3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania w terminie do 30 dni roboczych.
4. Nie będą rozpatrywane pytania:

 • ponaglające,
 • obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
 • naruszające dobra osobiste, oraz wolność obywatelską osób, których dotyczą,
 • nie dotyczące spraw służbowych.

5. Na stronie nie będą publikowane pytania:

 • na które już wcześniej została udzielona odpowiedź
 • anonimowe e-maile
 • nie potwierdzone przez kliknięcie w link przesłany w wiadomości na maila podanego w zapytaniu

6. Oceny, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu dokonują pracownicy urzędu.

7. Wójt ani Urząd Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych pytań.

8. Przesłanie zapytania za pośrednictwem strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck, tel. (58) 673 20 96, e-mail: ugpuck@onet.pl . We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl Celem przetwarzania danych osobowych jest ułatwienie mieszkańcom Gminy kontaktu z Wójtem. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody. Dane osobowe tj. imię i nazwisko zostaną upublicznione wraz z pytaniem na naszej stronie internetowej, jeżeli wyrazi  Pani/Pan na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W przeciwnym wypadku wraz z pytaniem pojawi się podpis „Mieszkaniec Gminy”. Macie Państwo prawo do: ochrony danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną bądź na e-mail administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości dalszego przetwarzania przez nas tych danych i usunięcie ich ze strony internetowej.

9. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu.

Użytkowniku zadałeś „Pytanie do Wójta” pamietaj !!!

Przeglądając strony internetowe, wysyłając różnorakie informacje, czy wpisując się do ksiąg gości, zostawiasz po sobie ślady pozwalające zidentyfikować Cię w świecie realnym. Każdy komputer ma przypisany charakterystyczny adres, nazywa się go adresem IP.

archiwalne pytania

Formularz :

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Miescowośc / ulica

Akceptuje regulminu powyżej podany

Pytania i odpowiedzi:

Pan:  Artur Skirtun
Temat: Komunikacja w gminie
Miejscowość: Połchowo / Sportowa.
Data: 2019/10/05
Treść:
Dzień Dobry

Witam Szanownego Pana Wójta. Pragnę się dowiedzieć jakie gmina podjęła działania w sprawie poprawy komunikacji w tej kadencji? Czy mieszkańcy gminy będą objęci wspólnym biletem w ramach MZK ZG? Jeśli nie, to czemu? Czy Kosakowo jest aż tak bogatsze od Pucka? Wszak nie tylko wydatki tu powinny mieć znaczenie, ale zyski również! Z powarzaniem. Artur Skirtun.
P.S. w tabelce jest literówka ” MiejscowośC”.
Jat obecna tabelka ma się do RODO?

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie w sprawie komunikacji w gminie, informuję, że w bieżącym roku gmina zawarła ze Starostwem Powiatowym Puck, Gminą Miasta Puck i Gminą Kosakowo porozumienie na podstawie którego w dniu
1 sierpnia 2019 r. została uruchomiona linia komunikacyjna Puck-Pogórze Górne (gm Kosakowo) przez Błądzikowo Małe, Żelistrzewo, Smolno, Mrzezino.Dodatkowo na wniosek sołtysów wsi Osłonino i Rzucewo zostaną zmienione godziny kursowania  poszczególnych kursów zgłoszonych przez tych sołtysów.

Informuję, również że na chwilę obecną mieszkańcy gminy Puck nie mogą zostać objęci wspólnym biletem w ramach MZK ZG ponieważ Gmina Puck nie należy do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Natomiast jeśli chodzi o Rodo to wyjaśniam, że celem przetwarzania Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Puck nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Wójta realizację zadań publicznych.

Odesłanie do klauzuli RODO jest zamieszczone w pkt. 8 Regulaminu dot. zapytań wójta.

Nadmieniam, że pole Miejscowość/ulica jest wypełniane dobrowolnie, a więc jego wypełnienie jest świadomym działaniem oznaczającym zgodę na przetwarzanie danych. W klauzuli RODO, wyjaśnione jest, w jaki sposób ze zgody można się wycofać.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszk

 

 

Pan:  Paweł Schmidt
Temat: Dzialki Radoszewo
Miejscowość: Radoszewo 
Data: 2019/09/30
Treść:
Dzień Dobry

Witam serdecznie mam pytanie jestem teraz za granicą Polski i chciałbym dowiedzieć się czy w miejscowości radoszewo ma może gmina dziaki na dzierżawę lub sprzedaż dziękuję za odpowiec ..

Szanowny Panie,

W związku z Pana zapytaniem o dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radoszewo, informuję, że obecnie gmina Puck nie posiada do sprzedaży ani też dzierżawy nieruchomości położonych w w/w miejscowości.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszk

 

 

Pan: Renta Hebel
Temat: Bubownictwo na terenach chronionych
Miejscowość: Puck
Data: 2019/09/09
Treść wiadomości: Ścieżka rowerowa Błądzikowo- Rzucewo
Dzień Dobry

Witam moje pytanie dotyczy ścieżki rowerowej czy planujecie Państwo wyrównanie nierówności na trasie ścieżki oraz naprawę zjazdu przy moście w bladzikowie. Stan trasy jest fatalny na pewno nie można nazwać tego ścieżką rowerową

Renta Hebel

Szanowny Panie,
Dziękuje za informację w sprawie  ścieżki rowerowej i zjazdu przy moście w Błądzikowie. Jednocześnie chciałbym zapewnić, że w najbliższym czasie zostaną wykonane niezbędne prace mające na celu polepszenia komfortu przejezdności ścieżki rowerowej, zostaną zlecone przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych. Wskazany odcinek ścieżki rowerowej zostanie naprawiony podczas prac remontowych dróg w sołectwie Rzucewo w 2020 rok.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszk

 

Pan:Stanisław Merchel
Temat: Bubownictwo na terenach chronionych
Miejscowość: Mała Piaśnica 
Data: 2019/08/11
Treść wiadomości: 
Dzień Dobry

Mam pytanie czy w przepisach o budownictwie na terenach chronionych nastąpily jakieś zmiany .Moje pytanie dotyczy miejscowości Mała Piaśnica.Jest to obszar Natura 2000 i o ile mi wiadomo był ustalony zakaz budowania domów w pobliżu rzeczki Piaśniczki bliżej niż 100 metrów ,ostatnio widzę jednak że zakaz ten nie jest respektowany i powstają duże budowle w odleglości bardzo blisko rzeczki .Jak ma się to do przepisow o ochronie środowiska Natura 2000.

Pozdrawiam
Mieszkaniec M.Piaśnicy

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie zapytanie odnośnie zmian w przepisach dotyczących lokalizowania inwestycji na terenach podlegających ochronie, pragnę poinformować, że przedmiotowe przepisy w interesującym Pana zakresie, w ostatnim czasie nie uległy zmianie. Jednocześnie informuję, iż każdorazowo inwestycje lokalizowane na terenach chronionych, podlegają procedurze odpowiednich uzgodnień z właściwymi organami odpowiadającymi za nadzór nad nimi.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczu

 

Pani: Jadwiga Tempska
Temat: Kanlaizacja
Miejscowość: Mrzezino
Data: 22/07/2019
Treść wiadomości: 
Witam; Panie Wójcie mam pytanie?Kiedy nawierzchnia ulicy Swierkowej w Mrzezinie Meksyk wróci do poprzedniego stanu uzytkownosci,bo jak na razie po dwóch tygodniach od zakończenia pracy na tej ulicy Swierkowej firma Wotkan ktora wykonywała prace ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej zostawiła nam piasek na drodze,chodź od 10 lat mieliśmy tluczen i można było w każdej chwili podjechać na posesję w tej chwili nie jesteśmy pewni czy dojedziemy bo z piasku robi się mąką A jak popada deszcz drogą leci rzeka błota.Bardzo prosimy o reakcję;

Mieszkańcy ulicy

Szanowny Mieszkańcy ,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Mrzezinie jest w trakcie realizacji i jej zakończenie nastąpi w kwietniu przyszłego roku. Na ul. Świerkowej zakończono zasypkę sieci kanalizacyjnej. W czwartek ubytki w nawierzchni po pracach uzupełniono kruszbetem. Przywrócono teren do stanu istniejącego.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Pani:Alicja Kwarciak
Temat: Kupno działki
Miejscowość: Żelistrzewo 
Data: 2019/04/25
Treść wiadomości: 
 

Dzień dobry. W związku z zainteresowaniem kupnem działki nr 168/11 przy ul. Widokowej w Żelistrzewie, zwracam się z prośbą o zweryfikowanie, czy umiejscowienie – wysokość przedmiotowej działki pozwoli na podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się na ul. Widokowej. Nadto proszę o wskazanie przewidywanego terminu realizacji podłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej do działek objętych planem zagospodarowania.
Proszę także o informacje dotyczące warunków i kosztów podłączenia pozostałych mediów do przedmiotowej działki.

Z poważaniem,
Alicja Kwarciak

Szanowny Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, iż ul. Widokowa  w m. Żelistrzewo jest częściowo uzbrojona w sieci wodno – kanalizacyjne, natomiast w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody  oraz możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla danej działki (dołączając do nich wymagany załącznik, tj. mapę geodezyjną do celów informacyjnych lub mapę sytuacyjno- wysokościową -oryginał lub kopia w kolorze) . Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck:  http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113.

Na rzecz Gminy z tytułu wydania zaświadczeń nie wnosi się żadnych opłat. Wykonanie przyłączy wod-kan zainteresowana strona wykonuje we własnym zakresie zlecając prace wybranej firmie posiadającej stosowne uprawnienia.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Pan: Jan Kowalski
Miejscowość: Gmina Puck
Data: 2019/05/09
Treść wiadomości: Spalanie śmieci
Witam. Kiedy będzie przeprowadzona jakaś kontrola spalania odpadów w Gminie? Bo przyznam ze przydałoby się… OJ przydało szczególnie w centrum Mieroszyna. Najłatwiej sprawdzić kto jakie śmieci wyrzuca. Bo niektórzy wyrzucają wyłącznie to czego ogień nie strawi a reszta w piec. Bardzo proszę o kontrole.
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie, wskazuję, że na terenie Gminy Puck prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów. Są to kontrole interwencyjne.

Kontrole palenisk domowych prowadzone są w nieruchomościach, co do których zachodzi podejrzenie, że właściciele spalają w nich odpady.

Przypadki naruszenia przepisów w zakresie spalania odpadów należy zgłaszać do Urzędu Gminy Puck pisemnie na adres urzędu, drogą elektroniczną na adres e-mail ugpuck@onet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 673 20 96 albo bezpośrednio dziale gospodarki odpadami pod numerem telefonu 58 673 56 38.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Pan: Jan Kowalski / Temat: Droga
Miejscowość:  Darzlubie
Data: 2018/04/20
Treść wiadomości: 
Jestem mieszkańcem powiatu puckiego i zastanawiam się co będzie za rok z drogą w miejscowości Darzlubie nowa nawierzchnia i po 5 miesiącach się zapada .
Szanowny Panie,

W dniu 26 kwietnia br. odbyło się spotkanie na nowo wykonanym odcinku drogi w Darzlubiu przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, Gminy Puck, inspektora nadzoru oraz Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w celu przeglądu wykonanych prac na przedmiotowym odcinku. Stwierdzono zapadnięcia się nawierzchni asfaltowej głównie przy 2 studniach kanalizacyjnych. Odkształcenia nawierzchni występują na styku konstrukcji drogi i płyt odciążających studni, co ma bezpośrednio wpływ na ruch poruszających się pojazdów.

Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wad i oświadczył, iż roboty naprawcze wykona w terminie ok. 10-20 maja 2019 r. w technologii uzgodnionej z inspektorem nadzoru oraz zarządcą drogi. Nastąpi również regulacja pozostałych studni.

Termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa drogi oraz budowa chodnika w miejscowości Darzlubie w Gminie Puck”  nastąpi do dnia 30 czerwca 2019 r.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk
Pan:Sebastian Nowak
Temat: Droga
Miejscowość: Darzlubie
Data: 2018/11/16
Treść wiadomości: 
Czy nowa droga w Darzlubiu spełnia jakieś normy odnośnie szerokości?

Czy ktoś z gminy nadzoruje to co dzieje się tam podczas prac?

Samochody ciężarowe poruszające się po nowo otwartej ulicy przez miejscowość Darzlubiu podczas mijania muszą zatrzymać się i składać lusterka żeby się minąć.

Czy tak ma wyglądać przejazd przez nowo zrobioną drogę asfaltową?

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila informuję, że droga powiatowa przebiegająca przez Darzlubiu spełnia odpowiedni normy i parametry, została zaprojektowana w ramach możliwości w pasie działki drogowej, ponadto projekt został uzgodniony w Zarządzie Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. Puckiej 11. W trakcie realizacji inwestycji wszystkie prace nadzorowane są przez uprawnione osoby wyłonione poprzez procedurę przetargową. Zakończenie robót przewidziano na czerwiec 2019r.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Pan:Jerzy Kanka 
Temat: Pismo
Miejscowość: Połczyno
Data: 2019/04/05
Treść wiadomości: 
W dniu 06.02,2019 złożyłem w sekretariacie urzędu gminy pismo o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew. Dziś mija 60 dni i nie mam żadne odpowiedzi .!!! A postępowanie administracyjne mówi o 30 dniach na odpowiedź.???
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że została przeprowadzona wizja w terenie po czym z uwagi na to, że drzewa rosną na drodze gminnej Wójt Gminy Puck wystąpił z wnioskiem do Starosty Puckiego o wydanie zezwolenia na ich wycinkę. Po przeprowadzonym postępowaniu otrzymano zgodę na  usunięcie 3 szt. drzew z gatunku świerk pospolity.

Wycinka zostanie przeprowadzona po 15.10.2019 zgodnie z wytycznymi decyzji.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Pan: Jan Pytalski
Temat: Smog
Miejscowość: Gmina Puck
Data: 2019/03/28
Treść wiadomości: 
Czy w naszej gminie przeprowadzane są kontrole spalania odpadów lub przestrzeganie uchwały antysmogowej? Artykuł 379 prawa ochrony środowiska wskazuje, iż wójt powinien wyznaczyć odpowiednie osoby do sprawowania kontroli. W związku z tym, gdzie powinienem zgłosić prawdopodobieństwo spalania nielegalnych odpadów? W innych gminach inwestuje się w drony w celu kontroli wydobywających się spalin z kominów – czy w naszej gminie też są planowane takie inwestycje.
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, że na terenie Gminy Puck prowadzone są kontrole w zakresie spalania odpadów. Są to kontrole interwencyjne.

Zgodnie  art. 379 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.) wójt sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie podległym mu administracyjnie.

Naruszenie przepisów o ochronie środowiska, w tym także spalanie odpadów, może Pan zgłosić do Urzędu Gminy Puck pisemnie na adres urzędu, drogą elektroniczną na adres ugpuck@onet.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu 58  673 20 96, gdzie zgłoszenie przekazane zostanie do odpowiedzialnego merytorycznie działu lub bezpośrednio w dziale gospodarki odpadami pod numerem telefonu 58  673 56 38.

Jeżeli chodzi o zakup dronów do prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych, w obecnym czasie Gmina Puck nie planuje takiej inwestycji.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Dariusz Labudda
Temat: Dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego z azbestu na blachodachóekę
Miejscowość: Połchowo
Data: 2019/03/16
Treść wiadomości: 
Mieszka w Połchowie przy ul Łąkowej 70.Jestem właścicielem .Mam zapytanie czy przy moich dochodzie m-c z tytułu Umowę o pracę i wynagrodzeniu na rękę 1289,zl/kwota pomniejszona o zaległości alimentacyjne/ chciałbym skorzystać z dofinansowania gdyż jestem osobą niepełnosprawną orzeczenie umiarkowane- choruję na astmę oskrzelową .
1/2 domu jest właścicielem osobą nie żyjąca Józef Rosin nikt że spatkobierców przez 20 lat nie upominał się.
Na jaką kwotę lub procentowo mogę liczyć na zmianę dachu.
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż zgodnie z Uchwałą nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17.02.2011 zmienionej uchwałą nr XV/176/15 z dnia 30.12.2015 dotyczącej przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck: „wysokość dofinansowania dla jednego obiektu budowlanego wynosi maksymalnie 10zł za 1m2 usuniętego wyrobu”. Dofinansowanie, o którym mowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym mającym tytuł prawny do budynku lub działki, znajdujących się na terenie gminy Puck w okresie od złożenia wniosku do realizacji zadania.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Grzegorz Woźniak
Temat: Ekologia
Miejscowość: Gnieżdżewo
Data: 2019/02/20
Treść wiadomości: 
Czy w tym roku są przewidziane jakieś dotacje do zmiany kotłowni na ekologiczne?
Szanowny Panie,
        W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że dotację do zmiany pieca i przeprowadzenia termomodernizacji budynku jednorodzinnego można uzyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku „Czyste Powietrze „.

Na powyższej stronie internetowej należy założyć portal beneficjenta po czym jest dostęp do wniosku, nabór jest ciągły i można otrzymać dotację w wysokości od 30 do 90 % w zależności od dochodu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Ewa Kaczykowska
Temat: KANALIZACJA – Mrzezino MEKSYK
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2019/01/28
Treść wiadomości: 
Proszę o informację kiedy zostaną rozpoczęte prace kanalizacyjne na Meksyku i kiedy będzie można dokonać przyłączenia do tej kanalizacji.
Szanowna Pani,
            W odpowiedzi  na pytanie skierowane do Wójta uprzejmie informuje, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrzezino Meksyk została rozpoczęta w dniu 04.02.2019r. Zakończenie prac zgodnie z umową z Wykonawcą nastąpi w kwietniu 2020r. Po tym terminie będzie można dokonać przyłączenia do sieci.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

autor:Bożena Baut
Temat: Gaz
Miejscowość: Żelistrzewo 
Data: 2019/01/28
Treść wiadomości: Gaz ul.Klonowa 
Dzień dobry,
w jakim czasie, terminie można spodziewać się gazu ziemnego w Żelistrzewie na ul. Klonowej?
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na maila w sprawie gazyfikacji ulicy Klonowej w Żelistrzewie informuję, że z nieoficjalnych zapowiedzi gestora sieci gazowej GEN Gaz wynika, że do końca października ma być gaz w Żelistrzewie. Proszę kontaktować się  bezpośrednio z gestorem sieci Gen Gaz Energia Sp. z o.o. ul. Kopernika 1, 84-100 Puck, tel. 58 673 22 60 w celu uzyskania dokładnych informacji na temat gazyfikacji w miejscowości Żelistrzewo.
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

autor:Katarzyna Sobolewska
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Łebcz
Data: 2019/01/22
Treść wiadomości: kanalizacja Łebcz
W nawiązaniu do mojego zapytania z 07.11.2018 r. – pytanie jest jasne, co
sprecyzować?
Szanowna Pani,
Poniżej odpowiedź na ponowne pytanie Pani Katarzyny Sobolewskiej.
„Bardzo proszę podać konkretne numery działek
z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

autor: Tomasz Zurawski
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Leśniewo 
Data: 2019/01/10
Treść wiadomości: ul Brzozowa 
Dzien Dobry.
Chcialbym sie dowiedziec kiedy jest przewidywane podlaczenie kanalizacji dla miejscowosci lesniewo ul.Brzozowa zakupilem tam dzialke w zwiazku z czym planuje wybudowac dom. Wiem ze jest juz projekt kanalizacji do dzialki. Tylko w jakim terminie jest to mozliwe do zrealizowania.
Szanowny Panie Tomaszu,
W nawiązaniu do Pana wiadomości informuję, że Gmina Puck uzyskała  dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino   w ramach  działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . W wyniku oszczędności środków instytucja współfinansująca wyraziła zgodę na rozszerzenie ww. projektu o miejscowość Leśniewo. Wiąże to się jednak z przygotowaniem nowych dokumentów aplikacyjnych i ponownym złożeniem wniosku o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej oceny dokumentów i podpisaniu umowy o dofinansowanie  rozpoczniemy procedurę przetargową i wyłonimy wykonawcę na powyższe zadanie. Przewidujemy rozpoczęcie kanalizacji w miejscowości Leśniewo w 2021 roku.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Grzegorz Renusz
Temat: Termoizolacja gminnych nieruchomości
Miejscowość: Mieroszyno
Data: 2018.11.13
Treść wiadomości:
Panie Wójcie, mam pytanie dotyczące zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck”, w ramach, którego prace prowadzone są w szkołach w Mieroszynie i Swarzewie oraz w WDK w Strzelnie. Mianowicie dlaczego pierwszy przetarg został unieważniony, a drugi już nie? W przypadku pierwszego przetargu argumentem była zbyt wysoka cena łączna, czyli niespełna 4 mln zł, przy czym gmina miała na ten cel przeznaczone 3 i pół mln zł. Jednak drugi przetarg okazał się jeszcze droższy, bo łączna suma przedstawiona przez firmę, która nie brała udziału w pierwszym przetargu zaznaczę, wyniosła ponad 4 mln zł. Dlaczego więc drugi przetarg również nie został unieważniony, skoro cena była jeszcze wyższa? Dodam przy tym, że przez unieważnienie pierwszego, tańszego przetargu, automatycznie wydłużył się także termin zakończenia prac. Proszę o odpowiedź.
Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytanie do Wójta Gminy Puck z dnia 13/11/2018 w sprawie termomodernizacji gminnych nieruchomości uprzejmie informuję, że odwołanie pierwszego ze wspomnianych przetargów nastąpiło z uwagi na przekroczenie zakładanej przez Gminę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wspomnianego przez Pana zamówienia publicznego. Niezależnie od tego faktu Zamawiający powziął wątpliwość co do treści otrzymanej oferty, w szczególności co do możliwości wywiązania się z ewentualnie zawartej umowy przez oferenta. Treść ofert, które wpłynęły w ramach drugiego przetargu, wskazały na trend rynkowy (wzrost cen) i wyższy aniżeli szacowany przez Gminę koszt całej inwestycji. Z tego względu, uwzględniając jednocześnie czas związany z ewentualnym unieważnieniem postępowania oraz dalszym poszukiwaniem wykonawcy, w tym nieduże zainteresowanie przedsiębiorców realizacją rzeczonego zamówienia, zdecydowano o finalizacji drugiego postępowania o udzielenie wspomnianego w pytaniu zamówienia publicznego. Pozwoliło to na dalsze niewydłużanie w czasie realizacji inwestycji.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Beata Brzezińska
Temat: Droga
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2018.12.02
Treść wiadomości: ul Wrzosowa
Witam,
Chciałam się dowiedzieć czy jest możliwość zrobienia czegoś z drogą na ul. Wrzosowej w Mrzezinie?
Aktualnie wykańczamy dom właśnie w tej miejscowości. Z racji warunków pogodowych „droga” jest zniszczona i nie mamy możliwości dojazdu do własnej posesji – podobnie sąsiedzi. Nie oczekuję asfaltu ale może udałoby się chociaż ją wyrównać i utwardzić?
Mam też prośbę odnośnie lamp, które są zainstalowane na tej drodze: światła palą się tylko przy pierwszym domu, a reszta jest wyłączona.
Pozdrawiam
Beata Brzezińska
Sz. P.
Szanowny Pani

W odpowiedzi na e-mail w sprawie naprawy ul. Wrzosowej w Mrzezinie informuję, że nawierzchnia gruntowa podlegać będzie systematycznej bieżącej konserwacji polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych.

Inwestycja związana z oświetleniem na przedmiotowej drodze jest w trakcie realizacji i włączenie lamp nastąpi po jej zakończeniu.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Dariusz Sikora
Temat: ulica Zamowa
Autor: Miejscowość: Puck
Data: 2018.12.17
Treść wiadomości:

Witam Pana. Jestem nowym mieszkańcem Pucka i przyjechałem tu z południa polski w poszukiwaniu ciszy i spokoju kupując mieszkanie i chciałbym zapytać kiedy będzie asfalt na ul. Zamkowej płyty drogowe i pył unoszący się w powietrzu który w tym roku został wysypany na drogę uniemożliwia normalne funkcjonowanie.
Za odpowiedź z góry dziękuję.
Proszę o podanie choćby orientacyjnej daty.

Sz. P.
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że pytanie dotyczy Władz Samorządu Miasta Pucka.

 

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk
Autor: Katarzyna Sobolewska
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Łebcz
Data: 2018.11.07
Treść wiadomości:

Panie Wójcie!

Witam pisze do pana z pytaniem czy na ul. Widokowej w Żelistrzewie znajduje siecsiec wodociagowa oraz kanalicacyjna

Sz. P.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż ul. Widokowa
w m. Żelistrzewo jest częściowo uzbrojona w sieci wodno – kanalizacyjne, natomiast w celu uzyskania informacji dotyczącej konkretnej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zapewnieniu dostawy wody oraz możliwości zapewnienia odbioru ścieków dla danej działki. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Puck: http://bip.gmina.puck.pl/dokumenty/113

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Katarzyna Sobolewska
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Łebcz
Data: 2018.11.07
Treść wiadomości:

Panie Wójcie!

W związku z tym, że w kampanii wyborczej tak dużo mówił Pan między innymi o inwestycjach dotyczących kanalizacji, chciałabym zapytać kiedy zostanie włączona odnoga ulicy Długiej do kanalizacji, która biegnie przez główną część tej ulicy. Mam na myśli jedne z ostatnich zabudowań położone po prawej stronie. Kiedyś mówiono, że istnieje problem techniczny (do rozwiązania), jeśli chodzi o nieruchomość położoną poniżej (za wzniesieniem), że koniecznym byłoby ze względu na tą nieruchomość wybudowanie przepompowni ścieków (pewnie wie Pan o których zabudowaniach piszę). A co z pozostałymi nieruchomościami? Czy przy okazji tak dużej inwestycji nie można było ich przyłączyć? W debacie odpowiadał Pan na pytanie jednej z mieszkanek, bodajże Żelistrzewa, że mieszkańcy nowo powstających ulic mogą włączyć się na własny koszt do kanalizacji sanitarnej. Odnoga ul. Długiej i zabudowania oraz działki położone przy niej, powstały wiele lat temu, jeszcze zanim doszło do inwestycji na ulicy Długiej. Wobec powyższego dlaczego ten obszar nie został uwzględniony w tej inwestycji? Proszę o konkretną odpowiedź dotyczącą terminów „uzupełnienia” tej części ulicy Długiej w sieć kanalizacji sanitarnej.

Sz. P.

Proszę o sprecyzowanie pytania i złożenie wniosku na piśmie w związku z ochroną danych osobowych.

/Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.)

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Piotr Budzisz
Temat: Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych
Miejscowość: Połczyno
Data: 2018.11.01
Treść wiadomości:
Dzień dobry

Czy jest dostępny program dofinansowania paneli fotowoltaicznych? Czy będzie dostępny w 2019?

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące programu dofinansowania paneli fotowoltaicznych informuję, iż w chwili obecnej jest możliwość pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski należy składać poprzez aplikację internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30 czerwca 2027 r.Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl w zakładce „Czyste Powietrze”. Natomiast w Urzędzie Gminy Puck w pokoju 43 można uzyskać pomoc w poprawnym wypełnieniu wniosku.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Anna Raulin
Temat: Wodociąg i kanalizacja
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.10.23
Treść wiadomości:

Witam,

Czy jest przewidywana budowa kanalizacji oraz wodociągów przy ulicy Leśna 2 w Smolnie? Na chwilę obecną jest brak dostawy bieżącej wody, mamy wodę ze studni głębinowej która nie zawsze jest stanie zapewnić nam nieprzerwany dostęp do wody (częściej wody nie ma niż jest), musimy liczyć na pomoc sąsiadów w dostępie do wody oraz kupować wodę ze sklepu co wiąże się z noszeniem ciężkich zgrzewek wody z bardzo oddalonych miejsc oraz dużymi kosztami.

pozdrawiam,

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące doprowadzenia mediów do działki przy ul. Leśnej w miejscowości Smolno, informuję, iż z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia obecnie nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej w przedmiotowym obszarze, nieruchomość wyposażyć należy w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Natomiast rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę Pani nieruchomości zostanie przedstawiona jako propozycja do planu wydatków na rok 2019.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Pawła Wicka
Temat: droga kontra gazociąg!
Miejscowość: Żelistrzewo, ul. Kwiatowa
Data: 2018.10.16
Treść wiadomości:
Witam Panie wójcie, otóż od początku tygodnia na końcówkę ulicy Kwiatowej weszła firma w celu ułożenia żółtych rur, domniemam, że do gazu (brawo, w końcu), ale nie chodzi o to czy ten gaz będzie i kiedy, chodzi o brak informacji dla mieszkańców, że będą prowadzone jakiekolwiek prace i kiedy? Brak możliwości dojazdu do posesji, nas obliguje się do dbania terenu wokoło swoich płotów, w tej chwili wjazd jest możliwy ale nie da się nie najechać na glinę po wykopach! Aby droga była w miarę przejezdna wielokrotnie na własną rękę i za własne środki była naprawiana przeze mnie i syna, Pytanie, kto tym razem doprowadzi tę drogę do stanu z czasu przed robotami ziemnymi ale też kto zwróci koszty mycia kostki? Oczywiście po wielu zapytaniach oraz prośbach pisemnych mieszkańców ulicy Kwiatowej o wykonanie chodników i porządnej utwardzonej z masy asfaltowej albo kostki ulicy wraz z tzw „leżącymi policjantami” ze strony Gminy zawsze pada negatywna odpowiedź, co czyni nas dyskryminowanymi przez magistrat Gminy; cała droga, która została do zrobienia to około 350-400 metrów…. Czy będzie firma wykonująca te prace usypywać jakieś spoiwo aby glina z wykopu nie brudziła nam podwórek i narażała nas na koszty? Pozdrawiam i liczę, że sprawdzi to Pan wójt i załatwi
Sz. P.

W odpowiedzi na e-mail w sprawie ul. Kwiatowej w Żelistrzewie informuję, że inwestycję związaną z gazyfikacją prowadzi firma GEN Gaz Energia z Tarnowa Podgórnego , która odpowiada za zajęty pas drogowy na czas wykonywania robót. Wszelkie uwagi można zgłaszać do kierownik budowy Pani Agnieszki Przezwickiej – Litwin tel. 504-038-588 lub do Pana Piotra Kaniuk tel. 508-362-921 .Poza tym prace przebiegają dość sprawnie i utrudnienia są chwilowe dla mieszkańców, jednak pouczono Wykonawcę, aby informował wcześniej mieszkańców danej ulicy , że zamierza przeprowadzić roboty. Ponad to Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego. W przypadku zabrudzonej kostki należy zgłosić się do Wykonawcy o wyczyszczenie lub zwrot kosztów mycia kostki.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Mateusz Stolc
Temat: Wodociąg i kanalizacja
Miejscowość: Domatowo
Data: 2018.09.06
Treść wiadomości:
Dzień dobry,

Czy Gmina Puck planuje w niedalekiej przyszłości rozbudowę kanalizacji i/lub wodociągu w obrębie ul. Ofiar Piaśnicy wraz z ulicami do niej prostopadłymi np. ulica Ogrodowa bądź droga do działki 278 pomiędzy ulicą Ogrodową i Widokową?

Pozdrawiam

Sz. P.

Gmina Puck we wrześniu 2014 roku przystąpiła do opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Domatowie, Domatówku, Mechowie, Leśniewie, Wielkiej i Małej Piaśnicy.Prace projektowe trwały do stycznia 2018 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych.Działka nr 278 w Domatowie położona jest przy działkach wykorzystywanych na drogi. Działki te są własnością prywatną. Nie projektujemy kanalizacji na gruntach prywatnych, a zmiana dokumentacji projektowej w chwili obecnej nie jest możliwa. Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 850 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze w latach późniejszych – po uprzednim przekazaniu terenu Gminie Puck, zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym.Nie projektujemy również sieci wodociągowej na przedmiotowym terenie.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Genowefa Hildebrandt
Temat: Plac zabaw
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.08.23
Treść wiadomości:
Panie wojcie zapraszamy na plac zabaw w smolnie tragedia nie wiem czy mozna to nazwac placem zabaw jest zniszczony totalnie a odzew ze strony soltysa mimo zgloszen zadny
Sz. P.
180903142939_0001_02

 

 

Autor: Monika Ruksztełło
Temat: Zwrot kosztów rozbudowy sieci wodociągowej
Miejscowość: Rekowo Górne
Data: 2018.07.19
Treść wiadomości:
W jakim zakresie gmina partycypuje w kosztach rozbudowy sieci wodociągowej na terenach objętych mpzp?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej przez zainteresowane strony, uprzejmie informuję,że w przypadku zamiaru budowy sieci wodociągowej w drogach gminnych istnieje możliwość uzyskania zwrotu części kosztów związanych z budową. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono środki finansowe na ten cel. Po zakończeniu inwestycji oraz dokonaniu odbioru technicznego można wnioskować o przewłaszczenie wybudowanej sieci oraz zwrot kosztów za zakup materiałów na budowę przedmiotowego odcinka.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Monika Gaffke
Temat: Kanaliza
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.07.03
Treść wiadomości:
Witam serdecznie

W tym roku zaczęłam budowę domu w miejscowości Mechowo. Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji do której wszyscy mieszkańcy i ich domostwa są zobligowani aby się podłączyć.Powiedziano mi w Urzędzie Gminy że plan budowy jest już „zamknięty” i zmuszona jestem zaopatrzyć swoją działkę w zbiornik. Proszę o informację co mam zrobić aby moja posesja nie została pominięta w tym projekcie,tym bardziej że prace nad kanalizacją jeszcze się przecież nie rozpoczęły.?Nie chcę aby nasz dom jako jedyny nie posiadał kanalizacji!

Sz. P.

Gmina Puck przewiduje w roku bieżącym ogłoszenie przetargu na wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mechowo na podstawie dokumentacji sporządzonej w 2016 r. Projekt obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych. Działka, na której rozpoczęła Pani budowę w chwili opracowania projektu kanalizacji sanitarnej nie była przeznaczona pod budowę i stanowiła rolę klasy IVb. Zmiana dokumentacji w chwili obecnej nie jest możliwa, ponieważ projekt otrzymał już dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Chcąc skorzystać ze środków unijnych na budowę kanalizacji sanitarnej na 1 km sieci musi przypadać 90 zameldowanych osób. Przedmiotowy teren nie spełnia tego warunku, ponieważ do wybudowania jest ok. 60 mb sieci kanalizacyjnej, a na wskazanym terenie nikt nie mieszka.

Kanalizacja sanitarna może zostać wykonana na omawianym obszarze przez Gminę Puck w latach późniejszych – po uprzedniej zabudowie działek i ujęciu zadania w planie inwestycyjnym. Przyspieszenie wykonania tej inwestycji może polegać na wspólnych działaniach, polegających na tym, iż wykona Pani na własny koszt projekt i wybuduje sieć kanalizacyjną, a Gmina Puck zwróci Pani pieniądze wydane na materiały potrzebne do rozbudowy tej sieci.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Michał Ruksztełło
Temat: Planowany termin rozpoczęcia inwestycji inwestycji celu publicznego
Miejscowość: Połchowo / Morska
Data: 2018.06.23
Treść wiadomości:
Dzień dobry.

W związku z decyzja BGG.6733.C.50.2015.ŁG polegającą na budowa sieci wodociągowej na działkach 161 i 231 w obrębie 14 w miejscowości Połchowo (ul. Morska) oraz zgłoszeniu budowy sieci wodociągowej w grudniu 2016 roku. (informacja z B.I.P Starostwa powiatowego w Pucku). Proszę o konkretną odpowiedź na następujące pytanie.Jaka jest dokładna data rozpoczęcia prac budowlanych dla tej inwestycji?

Sz. P.

Gmina Puck wykonała projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Połchowo przy ul. Morskiej. Ze względu na wysokie koszty zadania oraz wcześniejsze zobowiązania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnych, Gmina Puck nie zaplanowała środków finansowych na realizację powyższego zadania przy uchwalaniu budżetu na rok 2018, jak też przy podziale nadwyżki budżetowej.

Sprawa budowy sieci wodociągowej w Połchowie przedstawiona zostanie Radzie Gminy Puck przy uchwalaniu budżetu na rok 2019.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Izabela Grzejdziak
Temat: Mostek w Zdradzie
Miejscowość: Zdrada
Data: 2018.05.25
Treść wiadomości:

Szanowny Panie Wójcie!

Mimo, iż nie jestem mieszkanką Gminy Puck proszę o zwrócenie uwagi na stan barier nad rzeczką – kanałem przepływającym przez Zdradę. Ponieważ wielokrotnie przejeżdżam tamtędy samochodem w oczy rzuca mi się wielobarwny i wielowarstwowy metalowy mostek. Z liczby warstw farby można wnioskować, że malowany był już wielokrotnie, a obecnie zupełnie o nim zapomniano. Szkoda, bo rzutuje to na wizerunek wsi i tak dobrze prosperującej gminy.

Proszę zatem o zwrócenie uwagi osobom odpowiedzialnym i zajęcie się sprawą.

Z pozdrowieniami
Izabela Grzejdziak
Puck

Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie stanu technicznego barier ochronnych mostku w ciągu drogi wojewódzkiej DW213 nad rzeką – kanałem przepływającą przez Zdradę informuję, że sprawa została przekazana do Zarządcy drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg w Pucku ul. Żarnowiecka 3, 84-100 Puck. Urząd Gminy Puck przekazał Pani zgłoszenie wg kompetencji do Zarządcy drogi, wszelkie zgłoszenia należy kierować na ww. adres lub adres mailowy : puck@zdwgdansk.pl , tel. (58) 673-25-44; 673-38-28 .

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Rafał Krzebietke
Temat: Smród w Mechowie
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.06.19
Treść wiadomości:
Mam pytanie dotyczące ścieków w rowie płynącym przez środek Mechowa i w konsekwencji wpadających do zatoki. Czy nie można z tym czegoś zrobić?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż problem ścieków płynących w rowie biegnącym przez wieś Mechowo jest skomplikowany. Trudnym bowiem do weryfikacji jest zlokalizowanie źródła pochodzenia ścieków. W planach jest skanalizowanie wsi Mechowo (w sierpniu bieżącego roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie). Ta inwestycja całkowicie wyeliminuje omawiany problem (wszyscy, bowiem, mieszkańcy będą zobligowani do podłączenia domostw do sieci kanalizacyjnej). Do tego czasu wyrywkowo zostanie zweryfikowana ilość ścieków jaka trafia za pośrednictwem wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Radosław Borkowski
Temat: Kanalizacja
Miejscowość: Mieroszyno
Data: 2018.06.09
Treść wiadomości:
Dzień dobry,mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Mieroszynie na ul. Żwirowej,czy w tym roku się rozpocznie?
Sz. P.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o. z Władysławowa – w roku bieżącym nie będzie wykonywana kanalizacja sanitarna na ul. Żwirowej w Mieroszynie.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Aleksandra Grabowska
Temat: Ulica Kolejowa w Mrzezinie
Miejscowość: Mrzezino
Data: 2018.05.10
Treść wiadomości:
Zwracam się z zapytaniem dot. ulicy Kolejowej w Mrzezinie.Czy naprawdę nie można nic z tą drogą zrobić? Droga po zimie jest w tragicznym stanie, dziura na dziurze, nie można już normalnie tą drogą przejechać, dziury są ogromne (szczególnie wjazd od ulicy Dworcowej). Droga była po zimie zrównana walcem jednak dało to skutek tylko chwilowy. Proszę o zrozumienie i interwencję w tej sprawie.
Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie remontu ul. Kolejowej w Mrzezinie informuję, że aktualne wskazany odcinek drogi posiada nawierzchnię gruntową, która podlega okresowej konserwacji, polegającej między innymi na okresowym uzupełnianiu ubytków, wyrównywaniu profilu i dogęszczaniu. Stan dróg gminnych jest na bieżąco monitorowany, a niezbędne prace mające na celu przejezdność dróg są zlecane przez tutejszy Urząd do wykonania w miarę występujących potrzeb i posiadanych środków finansowych.Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że droga zostanie naprawiona i utwardzona podczas prac remontowych dróg w sołectwie Mrzezino w 2018 rok.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Kondrad Tylutko
Temat: Hałda ziemi i rozjeżdżona droga gruntowa
Miejscowość: Darzlubie
Data: 2018.04.18
Treść wiadomości:
Witam serdecznie w Darżlubiu na ul Nowej prawdopodobnie właściciel wozi ziemię z wykopów na działkę chyba prywatna czy takie składowanie jest legalne a po za tym droga gruntowa która jest gmina zaczyna być w fatalnym stanie czy ma ktoś jakąś wiedze co się z tym dzieje i jak długo ciężarówki 20t będą tam jeździć no i kiedy ewentualnie zostanie droga doprowadzona do pierwotnego stanu.
Sz. P.

W odpowiedzi na maila w sprawie składowania ziemi na działce przy ul. Nowej w Darzlubiu pragnę poinformować Pana, że przedmiotowa hałda ziemi jest zgromadzona na potrzeby rozpoczynającej się inwestycji tj. kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu. Teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego z chwilą zakończenia inwestycji do końca czerwca 2019r.Jednocześnie zapewniamy, że droga gruntowa zostanie również doprowadzona do należytego stanu technicznego.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Artur Skirtun
Temat: Opłaty za utrzymanie czystości w gminie
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.05.07
Treść wiadomości:
W związku z wprowadzeniem nowego cennika usług wywozu odpadów zapytuję dlaczego w szanownej gminie Puck kwota jest wyższa niż w Wejherowie, Sopocie i innych okolicznych miastach! Dodatkowo miasta te oferują darmowe worki do wywozu i faktycznie zajmują się utrzymaniem porządku, o który w gminie Puck ciężko. Kiedy okoliczne rowy, lasy i pola będą uprzątnięte w ramach tak wysokich opłat? I kiedy dotrą do mieszkańców darmowe worki? Bo jak na razie gmina sporo oczekuje od mieszkańców, sama mało oferując.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z konieczności dostosowania wysokości opłat do kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowany jest znacznym wzrostem kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Puck.

Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wyłoniono Wykonawcę, który złożył najniższą cenowo ofertę w wysokości 8 238 456,00 zł za realizację zadania przez okres 2 lat. Dla porównania, dotychczas poniesiony koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującą w okresie 01.01.2015 roku – 31.12.2017 roku umową wyniósł 5 716 661,77 zł przez okres 3 lat. Kalkulacja kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiona jest na stronie internetowej pod adresem gmina.puck.pl w zielonej zakładce „woda/kanaliza/odpady”.

Jeżeli chodzi o zagadnienie dotyczące workóww3e na odpady, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (w dorozumieniu także worki) służące do zbierania odpadów leży po stronie właściciela nieruchomości. Rada Gminy Puck nie podjęła uchwały o przejęciu tego obowiązku od właścicieli nieruchomości.

Podniesiona przez Pana kwestia uprzątania rowów, lasów i pól i nie mieści się w zadaniach, jakie mogą być finansowane z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrzymanie w należytym porządku powyższych obszarów należy do właścicieli tych obszarów.

Wskazać należy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu,

 • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Adam Funk
Temat: Czystość chodników i ulic
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.13
Treść wiadomości:
Dzień Dobry!

Chciałbym zwrócić uwagę na zanieczyszczone chodniki i ulice w Połchowie, jak i w innych okolicznych miejscowościach. Zarówno chodniki, jak i ulice są przysypane piaskiem i drobnym żwirem. O tym, że nie jest to problem pozostałości po tegorocznej zimie, świadczy trawa porastająca piach w skrajni drogi np. na ul. Szkolnej. Również chodniki przy nieruchomościach (część należy do gminy, część przylega do nieruchomości prywatnych) przysypane są piaskiem i jest to stan permanentny, często pozostały od momentu ich wybudowania. Wkrótce i tam pojawi się trawa i chwasty, chodniki znikną, jakby ich tam nigdy nie było. Myślę, że jest to kwestia wpływająca na estetykę naszych miejscowości, ale również stanowi uciążliwość dla osób mieszkających przy ulicach, gdzie przejeżdżające pojazdy wzbijają tumany pyłu podnosząc go ze skrajni drogi.

Drugim tematem, który chciałbym poruszyć są stare słupy telefoniczne przy ul. Św. Agaty, Puckiej, itd. Owszem, pewnie mają one wartość sentymentalną i na ich przykładzie można uczyć dzieci dawnych technologii, ale przewody na nich są niekompletne i tym samym sygnału raczej przesyłać nie mogą. Telekomunikacja przesyła obecnie sygnał światłowodami zakopanymi pod powierzchnią i chyba należałoby im zwrócić uwagę – w imieniu mieszkańców, że ich słupy szpecą okolicę, idąc chodnikiem trzeba je omijać, a biorąc pod uwagę ich wiek, mogą być wewnątrz spróchniałe i zwyczajnie stanowią zagrożenie dla ludzi. Z góry dziękuję za odpowiedź i ewentualną interwencję w powyższych kwestiach.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie wyjaśniam, że zostały zlecone prace polegające na oczyszczeniu ul. Św. Agaty i ul. Szkolnej w Połchowie z pisaku oraz innych elementów (trawy itp.), tak aby zapewnić prawidłowe korzystanie z dróg i chodników oraz poprawić estetykę wsi.

Natomiast kwesta starych słupów telefonicznych została zgłoszona do firmy Orange która jest właścicielem infrastruktury po telekomunikacji.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Anna Cyzio
Temat: Ulica Stolarska
Miejscowość: Żelistrzewo
Data: 2018.04.20
Treść wiadomości:
Dobry wieczór, Panie wójcie.

Ulica Stolarska na której mieszkamy jest tragiczna.Dziura na dziurze.Mąż już na nich uszkodził samochód.Ile jeszcze lat upłynie aby naprawić tę ulicę którą na Pana kiedyś propozycję oddaliśmy gminie.Aby korzystać z tej „ulicy” zapłaciliśmy pieniądze,aby przekazać gminie także zapłaciliśmy pieniądze ,a dziury jak były tak są.Podatki nie są wcale małe.To jedno pytanie.

Drugie pytanie to odnośnie wywozu liści i trawy.Dlaczego dzisiaj nie zabrano sprzed naszego domu worków z trawą? Pojemniki na nie miały być od maja? Takie brązowe. No ale przecież podwyższono nam opłaty za wywóz odpadów.

Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego skoro gmina ma takie wysokie opłaty nie zadbała o chodniki z Żelistrzewa do Pucka? albo o drogę rowerową?

Z poważaniem Anna Cyzio

Sz. P.

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że przyczyną nieodebrania odpadów biodegradowalnych jest niewłaściwy sposób gromadzenia. Odpady ulegające biodegradacji zgromadzone zostały w workach a powinny być zbierane w pojemniku koloru brązowego.

Uregulowanie takie wprowadzone zostało rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 roku, poz. 19) oraz uchwałą Nr XLII/102/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z § 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, odpady biodegradowalne gromadzić należy w podziale:

 • odpady zielone i biodegradowalne tzw. miękkie (trawa, liście, szczątki roślin, trociny, odpadki owocowe i warzywne) należy gromadzić WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH (nie w workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”

 • odpady biodegradowalne tzw. twarde (gałęzie) należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – baza PGK w Błądzikowie, ul. Pucka 24. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany z posesji.

Muszą być one gromadzone w stanie wolnym, pozbawione wszelakich opakowań i zanieczyszczeń (nie mogą być opakowane w woreczki foliowe, worki, pudełka itp.).

Wskazać należy , że zgodnie z założeniami zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi ma charakter samofinansujący się. Oznacza to, że wszystkie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonych przez mieszkańców.

Koszty funkcjonowania systemu obejmują:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 • koszty obsługi administracyjnej systemu,

 • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Środki finansowe z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina musi przeznaczyć tylko na zadania ściśle związane z gospodarowaniem odpadami. Nie może przeznaczyć je na inne zadania.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Marlena Piepke
Temat: Wymiana pieca
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.19
Treść wiadomości:
Witam. Czy dotacje na wymianę pieca węglowego na eco groszek tez można otrzymać?
Sz. P.

W odpowiedzi na Pani maila informuje, że termin składania wniosków na wymianę kotłów grzewczych minął 20 kwietnia bieżącego roku. Ponadto informuje, że nie dotacja nie obejmowała wymianę pieca węglowego na eco groszek.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Janusz Lademann
Temat: Ulica Srebrna 15
Miejscowość: Rekowo Górne
Data: 2018.03.19
Treść wiadomości:
Dzień dobry Panie wójcie.

Ulica na której mieszkam Srebrna 15 w Rekowie Górnym Osiedle Słoneczne , nie nadaje się do użytku z pól uprawnych ściekają hetero lity wody powodując zapadanie się kostki brukowej oraz zapadanie i zawalenie ogrodzenia również bramy wjazdowej która obniżyła się już o 30cm.Grozi nam zawalenie domu czyli katastrofa budowlana .Wyjazd ze swojego domy samochodem osobowym jest niemożliwy gdyż błoto jest rozmiękczone na co najmniej metr lub więcej głębokości. Płace podatki ale praw nie mam żadnych,nie wiem już do kogo mam się zgłosić. Wielkie i ciężkie auta do pomiarów geometrycznych które ponad 2 lata wstecz przejechały przez pola uprawne i naszą drogę Srebrną 15 były zbyt ciężki i zepsuły drenaże na drodze oraz polu przez które teraz cały czas na okrągło ścieka woda w naszą stronę jesteśmy zdesperowani i wystraszeni ale nikt się tym nie interesuje .Prosimy o pomoc niech ktoś się zlituje bo katastrofa budowlana jest bliska zawala się już część naszej posiadłości czy musi się stać coś strasznego żeby gmina zareagowała. Z poważaniem Janusz Lademann.

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że Właściciel pola z którego wody zalewają Państwa posesję zgodnie z prawem wodnym ma obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych jeżeli się na nim znajdują, ich konserwacje i ewentualnej naprawy jeżeli zostały uszkodzone.W Rekowie Górnym, ulica Srebra w chwili obecnej nie posiada kanalizacji deszczowej.W bieżącym roku nie ma środków na jej wykonanie gdyż wiąże się to z inwestycją odwodnienia również ulic do których przylega. W następnych latach zostanie wykonany projekt po czym zadanie będzie można zrealizować.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

Autor: Damian Stanny
Temat: Oświetlenie
Miejscowość: Smolno
Data: 2018.04.06
Treść wiadomości:
Witam,

Czy planowane jest wykonanie oświetlenia w Smolnie na ulicach Klonowa, Topolowa i Orzechowa? Temat był poruszany wielokrotnie w Sołectwie, podpisywana była również petycja przez mieszkańców. Na początku 2017 zostałem poinformowany przez sołtysa, że jest budżet przeznaczony na ten cel i prace zostaną wykonane. W chwili obecnej na naszym osiedlu nadal jest ciemno. Proszę o informację. Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana pytanie z 6 kwietnia br. informujemy, jak niżej:

1. Dokumentacja na wykonanie oświetlenia ulic: Klonowej .Topolowej i Orzechowej w miejscowości Smolno wraz z pozwoleniem na budowę jest w posiadaniu tut. Urzędu, lecz opracowany budżet na rok 2018 nie przewiduje jeszcze realizacji tej inwestycji. Pozwolenie jest ważne do 2021roku. Po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy realizacja zadania nastąpi w latach kolejnych.

z poważaniem
Urząd Gminy Puck

 

Autor: Ewa Kryża
Temat: Opłata za segregację śmieci
Miejscowość: Połchowo
Data: 2018.04.02
Treść wiadomości:
Dzień dobry! W związku z podwyżką od maja o 100 % opłaty za wywóz nieczystości , czy mieszkańcy gminy Puck będą mogli liczyć na darmowe worki na śmieci?
Sz. P.

Odpowiadając na Pani zapytanie, wskazuję, że w związku ze wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie będą otrzymywać „darmowych” worków.

Zgodnie z delegaturą zapisów art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek zapewnienia worków do gromadzenia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

 

 

Autor: Jerzy Krus
Temat: Gazyfikacja
Miejscowość: Domatówko
Data: 2018.03.03
Treść wiadomości:
Czy jest planowana gazyfikacja Domatówka w najbliższym czasie.Z tego co się orientuję gazociąg jest poprowadzony do granicy Domatówka od strony Leśniewa.Jakie są możliwości pociągniecia gazu do Domatówka?
Serdecznie Pozdrawiam
Sz. P.

W odpowiedzi na pytanie z 3 marca br. informujemy, że gazyfikacja nie jest zadaniem gminy. Pytania należy kierować do G.EN. GAZ Energia SP. z o.o. Oddział Puck, ul. Kopernika 1.

z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy Puck
Jerzy Tkaczyk

 

 

Autor: Patryk Ziemann
Temat: Zapytanie dotacje
Miejscowość: Werblinia
Data: 2018.02.17
Treść wiadomości:
Mam pytanie dotyczące dotacji na solary pompy ciepła itd. złożyłem ankietę w zeszłym roku i słuch zaginął. Pisałem e-maila do osoby która to prowadziła, bez odzewu. Na jakim etapie jest ta dotacja i czy w ogóle jeszcze jest aktualna oraz czy jest jakieś dofinansowanie na zamianę pieca tzw. śmieciowego na ekogroszek pelet czy gaz.

Serdecznie Pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że jeszcze niema możliwości składania wniosków na dofinansowanie na wymianę ogrzewania (kotła).

Nabór najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą (pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy. Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.Ponadto informuje, że żadna ankieta od Pana nie wpłynęła w ubiegłym roku do Urzędu Gminy Puck, wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Grzegorz Hincka
Temat: Dofinansowanie do pieców gazowych
Miejscowość: Gnieżdżewo ul. Kwiatowa
Data: 2018.02.19
Treść wiadomości:
Witam!!!

Czy w tym roku 2018 planowane jest dofinansowanie do wymiany lub montażu kotłowni gazowych i czy można lub kiedy będzie można składać wnioski?

Pozdrawiam!

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.

Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Zbigniew Kamiński
Temat: Dofinansowanie do piecow C.O
Miejscowość: Mrzezino ul. Dworcowa
Data: 2018.02.26
Treść wiadomości:
Witam po roku chciałby sie dowiedzieć czy gmina dofinansuje wymiane pieca co na ekologiczny jakie dokumenty i wymogi wymagane.
Sz. P.

W odpowiedzi na Pana maila informuje, że nabór na wymianę kotła najprawdopodobniej ruszy pod koniec marca i wtedy będzie można pobrać wzór wniosku z naszej strony internetowej.Dofinansowanie jest na wymianę kotła opalanego (węglem, miałem, koksem) na kotły opalane- gazem, olejem opałowym, biomasą(pelet, słoma), pompy ciepła,można uzyskać dofinansowanie od 1 do 30 % ale nie więcej niż 5 000, 00 zł ( a na pompę ciepła nie więcej niż 10 000,00 zł) z WFOŚIGW – będzie przeprowadzony konkurs do którego przystąpi gmina plus % 5 od gminy.

Wnioski zostaną wysłane i do końca czerwca mają dać odp na ile się procent zakwalifikowaliśmy.Zadanie będzie można najprawdopodobniej wykonywać od 10 lipca do 15 października.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).

2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji.

3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk

 

Autor: Piotr Kąkol
Temat: Wodociąg ul. Złota
Miejscowość: Mechowo
Data: 2018.02.19
Treść wiadomości:
Od kilku tygodni mamy bardzo często spadek ciśnienia wody. poniżej 1 bar. Jest to o tyle kłopotliwe, że braki w dostawie wody zdarzają się w porach najbardziej pożądanych czyli rano i wieczorem a coraz częściej i w ciągu dnia. Proszę o informację kiedy możemy liczyć na poprawę sytuacji.

Dziękuję i pozdrawiam

Sz. P.

W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło do Urzędu Gminy Puck drogą mailową w dniu 19.02.2018 r. uprzejmie informuję, że w kilku miejscach wodociągu zaopatrywanego z ujęcia wody w Leśniewie występują spadki ciśnienia wody. Jest to podyktowane bardzo dużym rozbiorem wody z sieci. W dniu 13.02.2018 zlecono wykonanie przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Leśniewo. Prace mają na celu zlikwidowanie przewężenia na sieci wodociągowej, które najprawdopodobniej jest przyczyną owych spadków ciśnienia. Prace zostaną wykonane jak tylko na to pozwolą warunki atmosferyczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk