Rejestr żłobków, klubów dziecięcych

GMINA PUCK – REJESTR ŻŁOBKÓW LUB KLUBÓW DZIECIĘCYCH art.. 26, art.. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 t.j.)

Nr Data wpisu Nazwa lub imię i nazwisko
oraz siedzibę lub adres
podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy
Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym
1. 18.08.2015 Żłobek „Sprytny Maluch” Bożena Kubowicz – Machnica, Celbówko 2, 84 – 100 Puck 587-108-68-81 221924180 Celbówko 2, 84 – 100 Puck 20

 

Wybierz interesujący układ