Skarbnik Gminy

  Skarbnik Gminy – Magdalena Wanserska
fotom

pokój nr 22 piętro I

tel:  +48 58/ 673 56 24
tel.: +48 58/ 673 20 96 wew. 624
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów


ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY
:

 1. Opracowywanie projektów budżetu
 2. Dokonywanie analiz budżetu i informowanie Wójta o jego realizacji
 3. Przekazywanie kierownikom referatów i dla samodzielnych stanowisk wytycznych
  oraz danych niezbędnych do opracowywania projektów planu budżetowego
 4. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej
 5. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
 6. Wykonuje zadania i obowiązki wynikające z Ustawy o finansach publicznych
 7. Sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowo – Budżetowego
 8. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających
  z poleceń lub upoważnienia Wójta

Wybierz interesujący układ