Starzyno: Szkolenie ratowników podczas awaryjnych zdarzeń z LPG (Liquid Petrol Gas)

W dniach 4 i 5 marca br. czterdziestu ratowników z terenu Gminy Puck, podzielonych na dwie grupy, brało udział w zorganizowanym przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pucku szkoleniu z postępowania w czasie zdarzeń, w których doszło do emisji gazu LPG (liquid petrol gas).

Szkolenie przeprowadziła firma OLC FIRE ze Starogardu Gdańskiego która jako jedyna w Polsce posiada na swoim wyposażeniu trenażer, na którym można w 100% odwzorować scenariusze, do których może dojść podczas działań ratowniczych.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna została przeprowadzona w Zespole Szkół w Starzynie, natomiast część praktyczna odbyła się na boisku sportowym w Starzynie.

Każdy z uczestników zapoznał się z niebezpieczeństwami jakie mogą wystąpić  podczas działań związanych z emisją LPG, z różnicami emisji fazy ciekłej a gazowej oraz nauczył się wyznaczać strefy niebezpieczne. Każdy miał szansę uszczelnić rozszczelnienie, wykonać bezpieczne podejście do palącego się zbiornika i instalacji, a także wykonać skuteczne chłodzenie zbiornika.

Szkolenie całkowicie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Puck.

Wybierz interesujący układ