Najlepszy Absolwent Gimnazjum oraz Najlepszy Uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Gminy Puck za rok szkolny 2017–2018

Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych na terenie Gminy Puck.

Wybierz interesujący układ