Browsing: Urząd

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie…
Urząd

Gmina Puck otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja z przeznaczeniem na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie…

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM…

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. "E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Uroczystego…

Wybierz interesujący układ