Browsing: Urząd

Urząd

Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Puck, że Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka została wybrana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Lokalnej…
Urząd

W dniu 30 marca 2010 r. Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk podpisał umowę z firmą Skanska S. A. mającą siedzibę w 01-518…

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zaprasza na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe 19 listopada 2008 r. Spotkanie dotyczyć będzie działań w ramach Osi…
Urząd

Wójt Gminy Puck 29 września br. podpisał umowę na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Swarzewo – Krokowa. Przedmiotem inwestycji będzie budowa 17,35 km…

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.: "Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy", współfinansowany przez Unię…

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie…
Urząd

Gmina Puck otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dotacja z przeznaczeniem na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie…

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM…

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. "E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Uroczystego…

Wybierz interesujący układ