Browsing: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

rajd-rowerowy-31

Gmina Puck zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie: studium wykonalności, wniosku o…