Browsing: Unia Europejska

urzad_gmina_puck-743

W dniu 7 grudnia 2011r. dokonano odbioru nowo powstałego „Kompleksu boisk sportowych w Starzynie w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”. Uroczystego…
urzad_gmina_puck-743

W dniu 7 grudnia 2011 r. podpisano umowę na budowę nowej szkoły w Leśniewie. Budynek o powierzchni użytkowej 6240 m2 będzie posiadał 15…

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OFICJALNE ROZPOCZĘCIE REALIZOWANEGO W ROKU 2011 PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.…
plac-zabaw-celbowo-001

W dniu 11 października 2011r Gmina Puck dokonała odbioru budowy placu zabaw w miejscowościach Brudzewo oraz dwa place zabaw w miejscowości Rekowo…
urzad_gmina_puck-743

Przebudowa stacji wodociągowej SUW i rozbudowa ujęcia wody ze zbiornikami retencyjnymi w Mrzezinie. Zadanie inwestycyjne obejmowało zmianę jednostopniowego systemu dostarczania wody do…
p2830624

W dniu 2 września 2011r. dokonano odbioru budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Połchowo. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania…
0000-budowa-nawierzchni-drogowej-cz_ci-ul-wiejskiej-strzelnop2950983_12

Dnia 6 czerwca br. odebrano roboty budowlane na zadaniu. „Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem ul. Kaszubskiej w m. Strzelno”. Przedmiot zamówienia…
plac zabaw Celbowo 004

W dniu 29 czerwca 2011r Gmina Puck dokonała odbioru budowy placów zabaw w miejscowościach Strzelno i Łebcz wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja…
Kaczy-Winkiel-2.jpg

W dniu 30 czerwca 2011 r. Gmina Puck dokonała odbioru robót dotyczących zagospodarowania u uporządkowania na obszarze tzw. Kaczego Winkla poprzez budowę…
1-3

Gmina Puck dokonała odbioru zadania pn. „Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci wodociągowej ul. Ogrodowej w Żelistrzewie. W ramach…
PLGR

Pragnę poinformować mieszkańców Gminy Puck, że Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka została wybrana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do realizacji Lokalnej…

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zaprasza na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe 19 listopada 2008 r. Spotkanie dotyczyć będzie działań w ramach Osi…
Rajd-rowerowy-31

Wójt Gminy Puck 29 września br. podpisał umowę na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Swarzewo – Krokowa. Przedmiotem inwestycji będzie budowa 17,35 km…

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.: "Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy", współfinansowany przez Unię…

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie…

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM…

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. "E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Uroczystego…
urzad_gmina_puck-743

Podpisanie porozumień w sprawie współpracy w ubieganiu się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej. Rewa, 1 lutego 2008r.  Pierwsze porozumienie dotyczyło…