Browsing: Unia Europejska

Lokalna Grupa Działania Małe Morze zaprasza na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe 19 listopada 2008 r. Spotkanie dotyczyć będzie działań w ramach Osi…

Od 01.07.2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje projekt systemowy pt.: "Podejmuję nowe wyzwania- idę do pracy", współfinansowany przez Unię…

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2008" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie…

72 osoby z terenu Gminy Puck zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera w ramach projektu „E-SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM…

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie z 55 beneficjentami projektu pt. "E-szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Uroczystego…