Zasady segregacji w Gminie Puck

ZMIANA SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Szanowni Mieszkańcy,

Z dniem 1 stycznia 2018 roku uległy zmianie zasady gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji.

Zgodnie z § 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck, odpady biodegradowalne gromadzić należy w podziale:

  • odpady zielone i biodegradowalne tzw. miękkie (trawa, liście, szczątki roślin, trociny, odpadki owocowe i warzywne) należy gromadzić WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH (nie w workach) koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”

  • odpady biodegradowalne tzw. twarde (gałęzie) należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – baza PGK w Błądzikowie, ul. Pucka 24. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany z posesji.

Odpady zielone i biodegradowalne miękkie należy gromadzić w wyłącznie w pojemnikach. Muszą być one gromadzone w stanie wolnym, pozbawione wszelakich opakowań i zanieczyszczeń (nie mogą być zapakowane w woreczki foliowe, worki, pudełka itp.). Wrzucamy je bezpośrednio do pojemnika.

Dopuszczalna wielkość pojemnika to: 110 L, 120 L, 240L.

12