Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIA:

FORMULARZE I WNIOSKI:

Powyższe formularze można złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Puck lub posiadając profil zaufany lub kartę z elektronicznym podpisem kwalifikowanym skorzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Podmioty chcące wysłać wnioski za pomocą platformy ePUAP powinny najpierw wybrany formularz wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować a następnie wraz z wymaganymi dokumentami wysłać jako załącznik do pisma ogólnego.


Numer konta bankowego Urzędu Gminy Puck, na które można przelewać opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

13 8349 0002 0008 9500 2000 0010


Kamila Dettlaff – inspektor ds. alkoholowych
– pok. 42 (II piętro)

tel. 58 673 56 53

e-mail: kamila.dettlaff@gmina.puck.pl

Wybierz interesujący układ