Zmiana siedziby Zarządu Drogowego

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku, informuje że z dniem 01.01.2014 r. siedziba Zarządu Drogowego zostaje przeniesiona do Wejherowa przy ul. Puckiej 11. W związku z powyższym pełna nazwa jednostki  otrzymuje brzmienie:

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11.

Nr NIP, REGON oraz numeru telefonów, faksu i dane internetowe pozostają bez zmian.

Zmiana siedziby Zarządu Drogowego <<dokument<<

Wybierz interesujący układ