LEŚNIEWO

 • Powierzchnia: 35,79 km2

 • Liczba ludności: 3484 osób

 • Gęstość zaludnienia: 97 os/km2

SZKOŁA 

 • Adres

 • Tel. 

 • email / www

Wiejski Klub Kultury

 • Adres

 • Tel. 

 • email / www

Ochotnicza Straż Pożarna

 • Adres

 • Tel. 

 • Prezes OSP : Marek Kowlaik: 567 789 990 

 • email / www

Parafia 

 • Adres

 • Proboszcz ks Marek Duszka 676 56 77 456

 • telefon dyżurny 745 45 66 (24h)

 • email / www

Aktualności

Sołtys

 • Sołtys: Marcin N tel   58 623 19 45 

Radny

 • Radny Gminy: Adrian Jaśkiewicz 58 623 45 67

Dzielnicowy Adam Nowak 

 • Tel. 

 • email 

Konserwator wodociągu 

 • Tel. 
 • email 

Konserwator kanaizacji  

 • Tel. 
 • email 

Wykaz Ulic:

Nowa ,Piaskowa, Łaciata,

Wybierz interesujący układ