e-Dokumenty Finase i Budżet

DRUKI

INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W 2016 ROKU

IN-1 – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
IR-1 – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
IL-1 – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DN-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DR-1 – DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DL-1 – DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

UCHWAŁA NR XIV/163/15 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck
STRONA 1
STRONA 2

UCHWAŁA NR XII/114/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck
strona 1
strona 2

UCHWAŁA NR XIV/143/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego

UCHWAŁA NR XII/117/15 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck
STRONA 1
STRONA 2

Wniosek – oświadczenie o posiadaniu psa

Wybierz interesujący układ