EFS 2011 Oświata

Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych z gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III położonych na terenie Gminy Puck.

Projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych z gminy Puck” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III położonych na terenie Gminy Puck.

Głównym założeniem projektu jest :

 1. zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno – wychowawczo
  – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi w okresie
  roku szkolnego 2011/2012,
 2. zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych
  w gminie Puck aktywizujących metod nauczania,
 3. rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów szkół podstawowych ze szczególnym wzmocnieniem kompetencji
  matematyczno – przyrodniczych poprzez zwiększenie liczby zajęć dodatkowych,
 4. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zwiększenie liczby zajęć wyrównawczych.

Uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach dodatkowych:

 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce
 4. Zajęcia dla dzieci z gimnastyki korekcyjnej
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania w kierunku matematyczno – przyrodniczym dla dzieci uzdolnionych

[nggallery id = 109]

Wybierz interesujący układ