Harmonogram spotkań GKRPA

Harmonogram Spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Puck  (Styczeń – Grudzień 2016 r.)

 • 4 stycznia
 • 18 stycznia
 • 1 lutego
 • 15 lutego
 • 7 marca
 • 21 marca
 • 4 kwietnia
 • 18 kwietnia
 • 2 maja
 • 16 maja
 • 6 czerwca
 • 20 czerwca
 • 4 lipca
 • 18  lipca
 • 1 sierpnia
 • 22  sierpnia
 • 5  września
 • 19  września
 • 3 października
 • 17  października
 • 7  listopada
 • 21  listopada
 • 5 grudnia
 • 19  grudnia

Wybierz interesujący układ