Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej: Bożena Kamińska
fotom

pokój nr 37  piętro III

tel:  +48 58 673 56 30
tel.: +48 58 673 20 96  nr wew. 630
e-mail: ugpuck@onet.pl
e-biblioteka dokumentów

 

 

Wybierz interesujący układ