Komisja Rewizyjna

Skład osobowy KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Gminy Puck VII Kadencji na lata  2014 – 2018:

  1. SZLAS MAŁGORZATA – Przewodniczący Komisji
  2. PIEPER FLORIAN – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. ŚLIWIŃSKI ANDRZEJ – Członek Komisji

Wybierz interesujący układ