Kontakt

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
58/ 673 56 44

SEKRETARIAT
58/ 673 20 96
WÓJT GMINY PUCK
TADEUSZ PUSZKARCZUK
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12

Z-CA WÓJTA GMINY
JERZY TKACZYK
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12

Z-CA WÓJTA GMINY
PIOTR NEUBAUER
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 3

SKARBNIK GMINY
MAGDALENA WANSERSKA
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 21

SEKRETARZ GMINY PUCK
ANNA ŁAPIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 14

 

REFERAT ORGANIZACJI I ROZWOJU

KIEROWNIK REFERATU
ANNA ŁAPIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 23; 58/ 673 56 23; pokój Nr 14

SEKRETARIAT
BERNADETA RĄPCA – Referent ds obsługi sekretariatu
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12
e-mail: urzad@gmina.puck.pl

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
EWA GRUBBA – Mł. Referent ds obsługi interesanta
MONIKA KLAWIKOWSKA – Mł. Referent ds obsługi interesanta
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12

INSPEKTOR DS DOWODÓW OSOBISTYCH I SPRAW WOJSKOWYCH
MONIKA TEMSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 629; 58/ 673 56 29; pokój Nr 18

INSPEKTOR DS EWIDENCJI LUDNOŚCI
EMILIA GOYKE
tel. 58/ 673 20 96 wew. 629; 58/ 673 56 29; pokój Nr 18

INSPEKTOR DS KADR I SPRAW SOCJALNYCH
ANNA BŁAWAT
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10; pokój Nr 01

OBSŁUGA BIURA RADY
INSPEKTOR – MARIA ROST
tel. 58/ 673 20 96 wew. 643; 58/ 673 56 43; pokój Nr 9

INSPEKTOR DS PROMOCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH
MARTYNA BOLIN
tel. 58/ 673 20 96 wew. 627; 58/ 673 56 27; pokój Nr 38

INFORMATYK
JACEK DYBOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10

 

REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Druki podań można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Puck, bądź ze strony internetowej Biuletynu  Informacji  Publicznej
pod adresem: http://bip.gmina.puck.pl

Od dnia 24 maja 2007 roku – do odwołania w każdy czwartek biuro Nr 4  (architektura) w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Puck jest NIECZYNNE dla interesantów.
Druki wniosków i podań można pobrać w sekretariacie bądź ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.gmina.puck.pl

KIEROWNIK REFERATU
KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 645; 58/ 673 56 45; pokój Nr 6

INSPEKTOR DS ADMINISTRACYJNO-URBANISTYCZNYCH
KATARZYNA MARCZYŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 632; 58/ 673 56 32; pokój Nr 4

PODINSPEKTOR DS BUDOWNICTWA
ILONA KURACZYK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 632; 58/ 673 56 32; pokój Nr 4

INSPEKTOR DS ADMINISTRACYJNO-URBANISTYCZNYCH
AGNIESZKA CISKOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 632; 58/ 673 56 32; pokój Nr 4

INSPEKTOR DS GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
JANINA USTARBOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 614; 58/ 673 56 14; pokój Nr 5

INSPEKTOR DS GOSPODARKI GRUNTAMI I GOSPODARKI LOKALOWEJ
WALDEMAR BIAŁK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 614; 58/ 673 56 14; pokój Nr 5

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIEROWNIK REFERATU
BOŻENA KAMIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 630; 58/ 673 56 30; pokój Nr 37

INSPEKTOR DS OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PAWEŁ KORTHALS
TOMASZ MADAJ
tel. 58/ 673 20 96 wew. 642; 58/ 673 56 42; pokój Nr 43

SPECJALISTA DS GOSPODARKI ODPADAMI
BEATA NADOLSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 638; 58/ 673 56 31; pokój Nr 35

SAMODZIELNY REFERENT DS GOSPODARKI ODPADAMI
AGNIESZKA KOLP
tel. 58/ 673 20 96 wew. 638; 58/ 673 56 31; pokój Nr 35

INSPEKTOR DS ROLNICTWA, LEŚNICTWA I MELIORACJI
BARTŁOMIEJ SELKE
tel. 58/ 673 20 96 wew. 647; 58/ 673 56 47; pokój Nr 43

 

REFERAT INWESTYCJI

KIEROWNIK REFERATU
DANUTA POLEC
tel. 58/ 673 20 96 wew. 641; 58/ 673 56 41; pokój Nr 32

INSPEKTOR DS INWESTYCJI
MICHAŁ ROHDA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 639; 58/ 673 56 39; pokój Nr 33

INSPEKTOR DS INWESTYCJI I DRÓG GMINNYCH
BERNADETA THRUN
tel. 58/ 673 20 96 wew. 640; 58/ 673 56 40; pokój Nr 31

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

GŁÓWNY SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ANITA ROMANOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 628; 58/ 673 56 28; pokój Nr 34

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

KIEROWNIK REFERATU
SKARBNIK GMINY PUCK

MAGDALENA WANSERSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 624; 58/ 673 56 24; pokój Nr 21

Z-CA SKARBNIKA
KLAUDIA PROENA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 619; 58/ 673 56 24; pokój Nr 19

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
INSPEKTOR – MARTA RATKE
INSPEKTOR – PATRYCJA LITZAU
tel. 58/ 673 20 96 wew. 619; 58/ 673 56 19; pokój Nr 19

KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE
INSPEKTOR – TERESA SCHMIDT
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10; pokój Nr 01

PODATKI I OPŁATY
INSPEKTOR – MIROSŁAWA BYSTRAM
INSPEKTOR – KAROLINA ŻOCHOLL
tel. 58/ 673 20 96 wew. 618; 58/ 673 56 18; pokój Nr 15

INSPEKTOR – ANNA MAJOREK
INSPEKTOR – BOGUMIŁA MARZEJON
tel. 58/ 673 20 96 wew. 617; 58/ 673 56 17; pokój Nr 16 (wejście pokój Nr 15)

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
INSPEKTOR – EWA MACIĄGA
SPECJALISTA – EMILIA MIŁKOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 616; 58/ 673 56 16; pokój Nr 20

INSPEKTOR – RENATA SIKORA
INSPEKTOR – DOMINIKA BIAŁK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 616; 58/ 673 56 16; pokój Nr 20

ROZLICZANIE OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
INSPEKTOR DS ROZLICZEŃ WODY
HALINA ELLWART-FERRA
SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ WODY
MARTA KOWALSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 633; 58/ 673 56 33; pokój Nr 36

ROZLICZANIE OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
SPECJALISTA DS ROZLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
JOANNA BIAŁK
PODINSPEKTOR DS ROZLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
MICHALINA ŚLIWIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 648; 58/ 673 56 48; pokój Nr 44
INSPEKTOR DS ROZLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
MAGDANELA CISKOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 648; 58/ 673 56 48; pokój Nr 44

OBSŁUGA KASY
INSPEKTOR – WIOLETTA KONIECKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 655, 58/ 673 56 55; pokój Nr 20
Kasa czynna od pn. do pt w godz. od 9.15 do 14.15 – Godziny pracy Kasy są dostosowane do godzin pracy BS w Krokowej oddział w Pucku.
Kasa czynna:
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA – od 9.15 do 14.15
CZWARTEK – od 9.15 do 14.45
PIĄTEK – od 9.15 do 12.45

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

INSPEKTOR DS OCHRONY P. POŻAROWEJ
GRZEGORZ NOWICKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 649; 58/ 673 56 49; pokój Nr 2

INSPEKTOR DS ALKOHOLOWYCH
KAMILA DETTLAFF
tel. 58/ 673 20 96 wew. 653; 58/ 673 56 53; pokój Nr 8

INSPEKTOR DS ZARZĄDZ. KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH
TADEUSZ ŁEPKOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 613; 58/ 673 56 13; pokój Nr 2

INSPEKTOR DS DRÓG I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KRZYSZTOF SKWARCZYŃSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 611; 58/ 673 56 11; pokój Nr 33

GEODETA GMINNY
WOJCIECH WRONA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 15; 58/ 673 56 15; pokój Nr 7
Geodeta Gminny przyjmuje interesantów od wtorku do piątku.

 

RADCA PRAWNY

TADEUSZ LANDOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 631; 58/ 673 56 31; pokój Nr 3

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
TOMASZ NIEDŹWIEDŹ
urzad@gmina.puck.pl