Kontakt

Urząd Gminy Puck

ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Kontakt:
tel. (58) 673-20-96;  (58) 673-56-20
fax. (58) 673-27-37

e-mail: ugpuck@onet.pl
www: gmina.puck.pl

Biuletyn Informacji Publicznej http://bip.gmina.puck.pl 

Wyświetl większą mapę

SEKRETARIAT
EMILIA GOYKE – Inspektor ds obsługi sekretariatu
MONIKA TEMSKA – Specjalista ds obsługi sekretariatu
tel. 58/ 673 20 96
e-mail: ugpuck@onet.pl

 

WÓJT GMINY PUCK
TADEUSZ PUSZKARCZUK
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12

Z-CA WÓJTA GMINY
JERZY TKACZYK
tel. 58/ 673 20 96; pokój Nr 12

SKARBNIK GMINY
MAGDALENA WANSERSKA
tel. 58/ 673 20 96

SEKRETARZ GMINY
MARIA STENZEL
tel. 58/ 673 20 96

 

REFERAT OGÓLNY I SPRAW OBYWATELSKICH

SEKRETARZ GMINY
tel. 58/ 673 20 96; pokój nr 14

INSPEKTOR DS DOWODÓW OSOBISTYCH I SPRAW WOJSKOWYCH
LUCYNA CZAJA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 629; 58/ 673 56 29; pokój Nr 18

INSPEKTOR DS EWIDENCJI LUDNOŚCI
HANNA MUŻA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 629; 58/ 673 56 29; pokój Nr 18

INSPEKTOR DS KADR I SPRAW SOCJALNYCH
ANNA BŁAWAT
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10; pokój Nr 17

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI BIURA RADY
MARIA ROST
tel. 58/ 673 20 96 wew. 643; 58/ 673 56 43; pokój Nr 35

INFORMATYK
JACEK DYBOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10

 

REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Od dnia 24 maja 2007 roku – do odwołania w każdy czwartek biuro Nr 18  (architektura) w Referacie Budownictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Puck jest NIECZYNNE dla interesantów.
Druki wniosków i podań można pobrać w sekretariacie bądź ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.gmina.puck.pl

KIEROWNIK REFERATU
KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 645; 58/ 673 56 45; pokój Nr 6

INSPEKTOR DS BUDOWNICTWA
ŁUCJA GRUBBA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 632; 58/ 673 56 32; pokój Nr 4

INSPEKTOR DS ADMINISTRACYJNO-URBANISTYCZNYCH
KATARZYNA GUTH
tel. 58/ 673 20 96 wew. 632; 58/ 673 56 32; pokój Nr 4

INSPEKTOR DS GOSPODARKI GRUNTAMI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
JANINA USTARBOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 614; 58/ 673 56 14; pokój Nr 5

INSPEKTOR DS GOSPODARKI GRUNTAMI I GOSPODARKI LOKALOWEJ
WALDEMAR BIAŁK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 614; 58/ 673 56 14; pokój Nr 5

GEODETA GMINNY
WOJCIECH WRONA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 15; 58/ 673 56 15; pokój Nr 7
Geodeta Gminny przyjmuje interesantów zgodnie z poniższym Harmonogramem Pracy w godzinach od 7.30 do 15.30.

Lipiec 2018 – 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31
Sierpień 2018 – 1, 2, 8, 9, 14, 16, 22, 23, 28, 29, 30
Wrzesień 2018 – 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27
Październik 2018 – 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 31
Listopad 2018 – 6, 7, 8, 13,14, 15, 20, 21, 22, 28, 29
Grudzień 2018 – 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIEROWNIK REFERATU
BOŻENA KAMIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 630; 58/ 673 56 30; pokój Nr 37

INSPEKTOR DS OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
AGNIESZKA CISKOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 642; 58/ 673 56 42; pokój Nr 43

INSPEKTOR DS OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
PAWEŁ KORTHALS
tel. 58/ 673 20 96 wew. 642; 58/ 673 56 42; pokój Nr 43

SPECJALISTA DS GOSPODARKI ODPADAMI
BEATA NADOLSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 638; 58/ 673 56 38; pokój Nr 44

SAMODZIELNY REFERENT DS GOSPODARKI ODPADAMI
AGNIESZKA BIAŁK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 638; 58/ 673 56 38; pokój Nr 44

INSPEKTOR DS ROLNICTWA, LEŚNICTWA I MELIORACJI
BARTŁOMIEJ SELKE
tel. 58/ 673 20 96 wew. 647; 58/ 673 56 47; pokój Nr 43

 

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KIEROWNIK REFERATU
DANUTA POLEC
tel. 58/ 673 20 96 wew. 641; 58/ 673 56 41; pokój Nr 32

INSPEKTOR DS INWESTYCJI
MICHAŁ ROHDA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 639; 58/ 673 56 39; pokój Nr 33

INSPEKTOR DS ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
HALINA PIETRUSZKIEWICZ
tel. 58/ 673 20 96 wew. 640; 58/ 673 56 40; pokój Nr 31

INSPEKTOR DS INWESTYCJI I DRÓG GMINNYCH
BERNADETA THRUN
tel. 58/ 673 20 96 wew. 640; 58/ 673 56 40; pokój Nr 31

INSPEKTOR DS DRÓG I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
KRZYSZTOF SKWARCZYŃSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 611; 58/ 673 56 11; pokój Nr 33

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

KIEROWNIK REFRATU
SKARBNIK GMINY PUCK

Magdalena Wanserska
tel. 58/ 673 20 96 wew. 624; 58/ 673 56 24; pokój Nr 21

Z-CA SKARBNIKA
KLAUDIA PROENA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 619; 58/ 673 56 24; pokój Nr 19

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

INSPEKTOR – MARTA RATKE
INSPEKTOR – PATRYCJA LITZAU
tel. 58/ 673 20 96 wew. 619; 58/ 673 56 19; pokój Nr 19

INSPEKTOR – TERESA SCHMIDT
tel. 58/ 673 20 96 wew. 610; 58/ 673 56 10; pokój Nr 17

PODATKI I OPŁATY
INSPEKTOR – MIROSŁAWA BYSTRAM
INSPEKTOR – KAROLINA ŻOCHOLL
tel. 58/ 673 20 96 wew. 618; 58/ 673 56 18; pokój Nr 15

INSPEKTOR – ANNA MAJOREK
INSPEKTOR – BOGUMIŁA MARZEJON
tel. 58/ 673 20 96 wew. 617; 58/ 673 56 17; pokój Nr 16 (wejście pokój Nr 15)

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
INSPEKTOR – EWA MACIĄGA
SPECJALISTA – EMILIA MIŁKOWSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 616; pokój Nr 20

INSPEKTOR – RENATA SIKORA
INSPEKTOR – DOMINIKA BIAŁK
tel. 58/ 673 20 96 wew. 616; 58/ 673 56 16; pokój Nr 20

ROZLICZANIE OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
INSPEKTOR DS ROZLICZEŃ WODY
HALINA ELLWART-FERRA
SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ WODY
MARTA KOWALSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 633; 58/ 673 56 33; pokój Nr 36

ROZLICZANIE OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
SPECJALISTA DS ROZLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
JOANNA BIAŁK

PODINSPEKTOR DS ROZLICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
MICHALINA ŚLIWIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 648; 58/ 673 56 48; pokój Nr 44

OBSŁUGA KASY
INSPEKTOR – WIOLETTA KONIECKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 655, 58/ 673 56 55; pokój Nr 20
Kasa czynna od pn. do pt w godz. od 9.00 do 14.00

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

INSPEKTOR DS OCHRONY P. POŻAROWEJ
GRZEGORZ NOWICKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 649; 58/ 673 49 ; pokój Nr 2

INSPEKTOR DS ALKOHOLOWYCH
KAMILA DETTLAFF
tel. 58/ 673 20 96 wew. 653; 58/ 673 56 53; pokój Nr 8

INSPEKTOR DS ZARZĄDZ. KRYZYSOWEGO, OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH
TADEUSZ ŁEPKOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 613; 58/ 673 56 13; pokój Nr 2

INSPEKTOR DS INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
ANNA ŁAPIŃSKA
tel. 58/ 673 20 96 wew. 627; 58/ 673 56 27; pokój Nr 38

RADCA PRAWNY
TEDEUSZ LANDOWSKI
tel. 58/ 673 20 96 wew. 631; 58/ 673 56 31; pokój Nr 3

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
TOMASZ NIEDŹWIEDŹ
ugpuck@onet.pl