Search
Close this search box.

Władze Gminy

Wójt Gminy Puck

Marcin Nikrant

Sekretarz gminy

Sekretarz Gminy

Anna Łapińska

Skarbnik Gminy

Magdalena Wanserska

Rada Gminy Puck

Przewodnicząca

Jolanta Bieszke

Wiceprzewodniczący

Waldemar Bradke

Wiceprzewodniczący

Przemysław Grandicki

Dyrektorzy

Dyrektor GOPS

Iwona Rumanowska

Dyrektor ZOPO

Barbara Miłkowska

Dyrektor OKSiT

dr Jan P. Dettlaff

Otwiera się w nowym oknie