Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, wiadomościach e-mail, podanych osobiście lub w inny sposób do nas dostarczonych.

Obowiązki informacyjne podzieliliśmy wg grup osób, których dane przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć te informacje, które kierowane są bezpośrednio do Was.

Prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych Panią Moniką Piekarską pod adresem: iod@gmina.puck.pl

Poniżej:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRAKTYKANTA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC STAŻYSTY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WOLONTARIUSZA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY BĘDĄCEJ STRONĄ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA WNIOSKUJĄCYCH O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE DO RADY GMINY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO CEIDG

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OPŁATA TARGOWA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY PROCEDURZE SKIEROWANIA NA LECZENIE ODWYKOWE

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: