wykaz sołtysów

Lp.SołectwoNazwisko i Imię SołtysaNumer telefonu
1.BłądzikowoKorthals Roman669-239-598
2.BrudzewoCiskowski Kazimierz602-411-498
3.CelbowoPietruszkiewicz Halina512-578-623
4.DarzlubieZelewski Alfons509-618-683
5.DomatowoSteinke Damian665-194-923
6.DomatówkoSzymański Józef513-151-162
7.GnieżdżewoManicki Leszek889-821-556
8.LeśniewoNikrant Marcin665-363-852
9.ŁebczNowicki Grzegorz696-094-846
10.MechowoSzornak Beata698-918-912
11.MieroszynoParchem Wojciech668-006-817
12.MrzezinoMusiałkowski Józef798-343-241
13.OsłoninoWrese Dariusz510-289-739
14.PołchowoFalkowska Grażyna600-983-634
15.PołczynoGroenwald Dariusz604-244-150
16.RadoszewoJung-Zielke Mariola501-163-641
17.Rekowo GórneLilla Marek781-208-311
18.RzucewoBusz Anna660-748-157
19.SławutowoSelke Stanisław665-981-717
20.SmolnoOchocki Mikołaj505-895-943
21.StarzynoKunc Henryk507-045-457
22.Starzyński DwórBradtke Waldemar503-081-518
23.StrzelnoBiałk Józef666-812-429
24.SwarzewoWorek Joanna724-147-979
25.WerbliniaSokołowski Krzysztof600-076-751
26.ZdradaBiałk Aleksander605-372-292
27.ŻelistrzewoDettlaff Szymon721-968-581

Błądzikowo

Korthals Roman

Celbowo

Pietruszkiewicz Halina

Domatowo

Steinke Damian

Gnieżdżewo

Manicki Leszek

Łebcz

Nowicki Grzegorz

Mieroszyno

Parchem Wojciech

Osłonino

Wrese Dariusz

Połczyno

Groenwald Dariusz

Rekowo Górne

Lilla Marek

Sławutowo

Selke Stanisław

Starzyno

Kunc Henryk

Strzelno

Białk Józef

Werblinia

Sokołowski Krzysztof

Żelistrzewo

Dettlaff Szymon

Brudzewo

Ciskowski Kazimierz

Darzlubie

Zelewski Alfons

Domatówko

Szymański Józef

Leśniewo

Nikrant Marcin

Mechowo

Szornak Beata

Mrzezino

Musiałkowski Józef

Połchowo

Falkowska Grażyna

Radoszewo

Jung-Zielke Mariola

Rzucewo

Busz Anna

Smolno

Ochocki Mikołaj

Starzyński Dwór

Bradtke Waldemar

Swarzewo

Worek Joanna

Zdrada

Białk Aleksander

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty:

Skip to content