Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych 2011-2022

TytułRodzajKwota dofinasowaniaŹródło dofinansowaniaRok realizacji
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzyński Dwórinfrastrukturalny2 000 000 złRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych2024
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łebcz – Osiedle Danainfrastrukturalny2 000 000,00 złRządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych2024
Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, gdańskiego i Gdańskainfrastrukturalny253 011,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202023
Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Puck poprzez modernizację toalety i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiinfrastrukturalny26 978 złPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2023
Przebudowa drogi ul. Polnej w Połczynieinfrastrukturalnydo 50 % wartości inwestycjiRządowy Fundusz Rozwoju Dróg2024
Pomorskie z Ukrainąinfrastrukturalny/miękki299 980 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202023
Modernizacja ul. Lipowej w Rekowie Górnyminfrastrukturalny1 431 084 złProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie)2023/2024
Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w Celbowieinfrastrukturalny346 546 złRządowy Fundusz Rozwoju Dróg2023
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatówko i Wielka PiaśnicaInfrastrukturalny4 887 585,07 złRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych2022-2023
Budowa windy osobowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w ŻelistrzewieInfrastrukturalny150 000,00 złPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych2021-2022
Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – teren rekreacyjno – sportowyInfrastrukturalny300 000,00 złProgram Operacyjny Ryby 2014 - 20202022
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rekowie GórnymInfrastrukturalny9 580 531,50 złRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych2021-2023
Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy KosakowoMiękki127 492,00 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202022-2023
Cyfrowa Gmina812 070,00 złProgram Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20202022-2023
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR738 000,00 złProgram Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20202022-2023
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania drugiego piętra Szkoły Podstawowej w LeśniewieInfrastrukturalny4 788 875,73 złRządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych2022-2023
Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno – Łebcz – SwarzewoInfrastrukturalny4 634 359,00 złRządowy Fundusz Rozwoju Dróg2022-2023
Budowa drogi ul. Mechowskiej w StarzynieInfrastrukturalny836 654,00 złPROW 2014 -20202021-2022
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap IInfrastrukturalny113 015,28 złRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych2020
Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w GnieżdżewieInfrastrukturalny302 100,00 złMinisterstwo Sportu i Turystyki2020-2021
Przebudowa i rozbudowa szkoły w ŁebczuInfrastrukturalny2 835 030,72 złRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych2020
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w ŁebczuInfrastrukturalny1 700 000,00 złMinisterstwo Sportu i Turystyki2020-2021
Budowa remizy strażackiej w SwarzewieInfrastrukturalny600 000,00 złRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo oraz Leśniewo – etap IIInfrastrukturalny3 500 000,00 złRządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych2020-2021
Kompleksowy systeam wsparcia mieszkańcw miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunówInfrastrukturalny11 637 349,09 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202020-2023
Czas zacząć działać! Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy PuckMiękki745 812,27 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202020-2021
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck na rynku pracyMiękki820 049,57 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202020-2022
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nmiejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i MrzezinoInfrastrukturalny14 382 550,04 złProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-20202018-2021
Wykwalifikowani, gotowi do pracy!Miękki662 038,18 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202019-2021
Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w OsłoninieInfrastrukturalny287 500,00 złProgram Operacyjny Ryby 2014 - 20202019-2020
Pomorskie szlaki kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina PuckInfrastrukturalny771 195,48 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202019-2023
Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w Gminie PuckInfrastrukturalny11 182 019,91 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202019-2022
Maluch w żłobku, mama w pracy! – zwiekszenie zatrudnienia mieskzańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w StarzynieInfrastrukturalny826 118,78 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202018 -2020
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i ŻelistrzewieMiękki ??2 541 884,74 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202018-2019
Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w SwarzewieInfrastrukturalny50 000,00 złMinisterstwo Sportu i Turystyki2018
Zagospodarowanie terenu stawu w PołchowieInfrastrukturalny300 000,00 złProgram Operacyjny Ryby 2014 - 20202018
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszasze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki PuckiejInfrastrukturalny465 307,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202017
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy PuckInfrastrukturalny9 336 394,45 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202017
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy PuckInfrastrukturalny3 865 785,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-20202017
Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowejMiękki945 646,73 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202017
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miesjcowosciach Rekowo Górne, Leśniewo, MieroszynoInfrastrukturalny200 000,00 złMinisterstwo Sportu i Turystyki2016
Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miesjc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy PuckMiękki683 099,86 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202016
Budowa Ścieżki Rowerowej na trasie Gnieżdżewo – SwarzewoInfrastrukturalny300 000,00 złProgram Operacyjny Ryby 2007 - 20132015
Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracyMiękkiEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132008-2013
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i DarzlubiuMiękki616 501,00 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132014
Zagospodarowanie Centrum Miejscowości StrzelnoInfrastrukturalny208 628,00 złPROW 2007-20132014
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej42 865,00 złNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie2014
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko Gmina PuckInfrastrukturalny584 720,00 złPROW 2007-20132014
Zagospodarowanie terenu w miejscowości CelbowoInfrastrukturalny20 984,00 złPROW 2007-20132014
Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w ŁebczuInfrastrukturalny660 045,00 złProgram Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-20192015
Budowa drogi, ul. Żytniej w ŻelistrzewieInfrastrukturalny1 013 422,00 złPROW 2014 -20202016
Dziś nauka – jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy PuckMiękki6 222 848,55 złEuropejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 20202016
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w LeśniewieInfrastrukturalny1 797 977,00 złPROW 2007-20132013
E- Szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap IIMiękki1 220 950,00 złProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2013
Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy PuckMiękki966 837,00 złProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2013
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Domatowo, Gnieżdżewo, SwarzewoInfrastrukturalny370 833,00 złPROW 2007-20132013
Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w PołczynieInfrastrukturalny1 042 211,00 złProgram Operacyjny Ryby 2007 - 20132013
Remont drogi powiatowej Łebcz – Starzyński DwórInfrastrukturalny1 900 000,00 złNarodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Budżet Gminy Puck, Budżet Powiatu Puckiego2013
Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości BłądzikowoInfrastrukturalny17 659,00 złPROW 2007-20132013
Budowa Szkoły Podstawowej w LeśniewieInfrastrukturalny4 200 000,00 złMinisterstwo Sportu i Turystyki, Budżet Samorządu Województwa Pomorskiego2013
Zagospodarowanie terenu w miejscowości DomatówkoInfrastrukturalny19 786,00 złPROW 2007-20132013
Budowa Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w RzucewieInfrastrukturalny929 813,00 złProgram Operacyjny Ryby 2007 - 20132012
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w ŻelistrzewieInfrastrukturalny500 000,00 złPROW 2007-20132012
Budowa dwóch miejsc wypoczynku z informacją turystyczną o regionie w miejscowości Mechowo Gmina PuckInfrastrukturalny11 678,00 złPROW 2007-20132011
Budowa boiska wielofunkcyjnego w PołchowieInfrastrukturalny359 900,00 złPROW 2007-20132011
Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo – Krokowa wspólny projekt Gminy Puck i KrokowaInfrastrukturalny3 399 625,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132011
Turystyczny szlak Północnych KaszubInfrastrukturalny226 541,00 złEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-20132011
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego na obszarze tzw, „Kaczego Winkla” poprzez budowę tarasu drewnianego i elementów małej architekturyInfrastrukturalny13 943,00 złPROW 2007-20132011
Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego w SławutowieInfrastrukturalny14 000,00 złPROW 2007-20132011
Budowa placów zabaw w miejscowościach Strzelno i ŁebczInfrastrukturalny237 256,00 złPROW 2007-20132011
E- Szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowymMiękki1 279 184,00 złProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego2011
Budowa miejsc rekreacji wraz z zagospodarowaniem w miejscowościach Rekowo Górne i BrudzewoInfrastrukturalny432 764,00 złPROW 2007-20132011
Otwiera się w nowym oknie