Search
Close this search box.
POPC poz. 60,61

Cyfrowa Gmina

Gmina Puck podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU. W ramach Programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 812 070 zł, które zostanie przeznaczone na cyfryzację Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Rok realizacji: 2022-2023

Status: Trwający

Kwota dofinansowania: 812 070,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty