Maluch w żłobku, mama w pracy! – zwiekszenie zatrudnienia mieskzańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie

Celem projektu było: zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3. Wsparcie realizowane w ramach projektu skierowane było do mieszkańców gminy Puck, w tym do 35 osób (33 kobiet i 2 mężczyzn): Osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (14 osób) pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (21 osób) Działania realizowane w ramach projektu: Utworzenie żłobka samorządowego w Gminie Puck – przeprowadzenie prac adaptacyjnych w celem utworzenia 35 nowych miejsc opieki na dziećmi do lat 3 .Zakup i montaż wyposażenia Rekrutacja personelu Rekrutacja uczestników projektu Funkcjonowanie 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Efekty realizacji projektu: utworzenie 35 nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród 35 mieszkańców gminy Puck Wartość projektu: 971 904, 45 PLN Wysokość dofinansowania: 826 118,78 PLN Wkład własny: 145 785,67 PLN

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2018 -2020

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 826 118,78 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content