Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko Gmina Puck

Realizacja projektu obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy o łącznej długości 1,92 km oraz 3 kpl pompowni ścieków. Dodatkowo wybudowana została sieć wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1,97 km Roboty rozpoczęto dnia 20.02.2015 r. r. i zakończono dnia 20.05.2015 r.

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2014

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 584 720,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content