Search
Close this search box.

Budowa drogi, ul. Żytniej w Żelistrzewie

Zakres zadania obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na odcinku ca 805 m wraz z przebudową istniejących skrzyżowań, budową zjazdów, budowę chodnika i ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy, przebudowę odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę odcinka sieci energetycznej .Operacja z zakresu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? dofinansowana w ramach działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Pod działanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: PROW 2014 -2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2016

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 1 013 422,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty