Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck

Zakup zostanie sfinansowany w ramach projektu pt. Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zakup dla każdego z 75 Uczestnika projektu po 1 komplecie tuszy do drukarek atramentowych typu HP 6100 oraz zakup po 1 komplecie tonerów do drukarek sieciowych w OKI 531 dn. w 4 Gimnazjach Publicznych Gminy Puck. Kwota pozyskanych środków: 966 837 zł.

Żródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2013

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 966 837,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

Skip to content