Search
Close this search box.

Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo

W ramach wsparcia uczniów przez okres 3 semestrów prowadzonych będzie wiele działań, w tym: zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu tj. kółko żeglarskie wraz z formą warsztatową, warsztaty morskie warsztatowe zajęcia pozalekcyjne z bezpieczeństwa na wodzie i ratownictwa morskiego, zajęcia z doradztwa zawodowego dotyczące branż wynikających z nadmorskiego położenia regionu, praktyczne zajęcia żeglarskie, jednodniowe wyjazdy edukacyjne do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską, 2 pikniki Naukowo-Żeglarskie; wsparcie nauczycieli – przygotowanie do pracy metodą projektów, przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich, inne formy wsparcia nauczycieli tj.: włączanie cyfrowe – wykorzystanie aplikacji do edukacji morskiej i żeglarskiej, efektywne włączanie elementów edukacji morskiej do podstawy programowej, kompetencje naukowo-techniczne dla edukacji morskiej. Całkowity koszt otrzymanego wsparcia wyniesie ponad 2 mln zł.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2022-2023

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Trwający

Kwota dofinansowania: 127 492,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty