Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck

W ramach realizacji projektu powstanie łącznie 126,04 km szlaków turystycznych, których całkowity koszt szacowany jest na 14 862 534, 17 zł.. Z budżetu środków europejskich udało się pozyskać 9 336 394,45 zł. W samej Gminie Puck planowana jest budowa 28,6 km ścieżek rowerowych o wartości 6 158 380,33 PLN. Dofinansowanie zaś opiewa na kwotę 3 922 888,27 PLN. Dla komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów powstanie również infrastruktura towarzysząca zapewniająca miejsca do odpoczynku ze stołami i ławeczkami, stojakami na rowery i tablicami informacyjnymi, miejsca do naprawy roweru czy podziwiania walorów krajobrazowych. Trasy zostaną również odpowiednio oznakowane tak aby spełniać wszelkie europejskie standardy.

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2017

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 9 336 394,45 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty

plakat POmorskie z Ukrainą
Skip to content