Search
Close this search box.
RFRD poz. 64

Remont drogi powiatowej Łebcz – Starzyński Dwór

Podstawowy zakres robót : – frezowanie istniejącej nawierzchni na zimno – wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym – wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA – regulacja nawierzchni zjazdów oraz zatok autobusowych – oczyszczenie istniejących rowów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, lub innych elementach opisu przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie /marka, znak towarowy, producent, dostawca/ materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Budżet Gminy Puck, Budżet Powiatu Puckiego

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Transport

Rok realizacji: 2013

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty