Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Wykwalifikowani, gotowi do pracy!

Wartość Projektu :696 882,30 zł Dofinansowanie z UE: 592 349,96 zł . Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje wsparciem ogółem 50 osób z terenu Gminy Puck, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Puck. Projekt realizowany będzie poprzez zaoferowanie beneficjentom kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej w szczególności poprzez: wsparcie psychologiczno, Doradcze poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia ,pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, staże, praktyki zawodowe ,subsydiowane zatrudnienie wyposażenie/doposażenie miejsc pracy. Najważniejszym efektem jaki projekt da jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie pracy przez min 45% beneficjentów.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Edukacja i nauka

Rok realizacji: 2019-2021

Rodzaj projektu: Miękki

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 662 038,18 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty