Ułatwienia dostępu

Search
Close this search box.

Budowa placów zabaw w miejscowościach Strzelno i Łebcz

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Plac zabaw w Łebczu obejmuje zakres robót takich jak: – nawierzchnia mineralna placu zabaw, – ogrodzenie placu zabaw, – wyposażenie placu zabaw – nawierzchnia z kostki szlachetnej (dojścia) – 398,22m,2 – nawierzchnia z kostki brukowej (dojazdy) – 118,00m2, – wyposażenie dojść i dojazdów, – zagospodarowanie terenów zielonych. Pac zabaw w Strzelnie obejmuje zakres robót takich jak: – nawierzchnia mineralna, – murki oporowe, – nawierzchnia z kostki – 20,60m2, – ogrodzenie placu zabaw, – wyposażenie placu zabaw – zagospodarowanie terenów zielonych. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Kwota pozyskanych środków: 237, 256 zł.Otwiera się w nowym oknie

Żródło dofinansowania: PROW 2007-2013

Podmiot realizujący projekt: Gmina Puck

Kategoria: Środowisko i energetyka

Rok realizacji: 2011

Rodzaj projektu: Infrastrukturalny

Status: Zakończony

Kwota dofinansowania: 237 256,00 zł

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Pozostałe projekty